work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash Work Form Home(WFH) กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพราะด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 กำลังระบาดในขณะนี้สร้างความเสียงหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองยังคงดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อย อย่างเช่น ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ หรือแม้แต่การเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จะดีแค่ไหนหากมีแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อยนี้เป็นเรื่องง่ายๆ Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย เป็นหนึ่งใน Feature หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งแบบทำงานที่ออฟฟิต และแบบ Work Form Home(WFH) **************************************************************************************************************************** Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย ของ Jarviz แยกการทำงานเป็น 2…

Azure Synapse Overview

Azure Synapse Overview Microsoft เปลี่ยน Package ใหม่ รวม เครื่องมือที่แยกเป็น ชิ้น ๆ ให้กลายเป็น ชุดใหม่ เรียกว่า Synapse โดยคุณสมบัติของ เครื่องมือตัวนี้จะประกอบด้วย จาก Package Synapse ที่เสนอ ณ. ปัจจุบันจะมีความสามารถรองรับข้อมูลที่ เป็น Structure และ Unstructured

Work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature สำหรับ Operation Log หรือ การบันทึกการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งพนักงานสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application โดยใน 1 วัน พนักงานสามารถกรอกรายการงานและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้มากตามความต้องการ สามารถปรับแก้ไขหรือลบรายการงานได้ อีกทั้งยังสามารถ Save…

work from home app

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request

How easy to WFH สุดเวิร์คกับ Jarviz: Leave Request สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต แม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่คนไทยก็ยังได้รับวัคซีนกันอย่างไม่ทั่วถึงและอัตราการติดเชื้อดังกล่าวก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทำให้การทำงานของแต่ละองค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตรงกับการใช้งาน มาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่มากกว่าการทำงานแบบ Work From Home แต่สามารถทำงานได้แบบ “Work Everywhere” หรือ สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ สำหรับ Feature  – Leave Request หรือ ระบบใบลาออนไลน์ สามารถช่วยเปลี่ยนวิธีการลางานในช่วง WFH ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ…

work from home app

Check In – Check Out

Check In – Check Out จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่ทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยว, การศึกษา, วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น การทำงานแบบ Work Form Home (WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จึงเป็นวิธีการทำงานที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์โรคระบาดนี้มากที่สุด เพราะเป็นการช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ “Social Distancing” ลดการพบปะพูดคุย, ลดการรวมตัวของผู้คน และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าการจะทำงานแบบ Work Form Home (WFH) ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างคอมพิวเตอร์, แลปท็อป, สมาร์ทโฟน, รวมถึงโปรแกรม และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ด้วย เมื่อกล่าวถึง Feature สำคัญอันดับแรกสำหรับการทำงานแบบ Work Form Home(WFH) ก็คือ การ Check In…

ISO Document Office 365

ISO Document PowerApps Fusion ให้บริการ ISO Document บน Microsoft 365 สำหรับบริษัทที่ต้องการระบบ ISO ใช้งานง่าย ช่วยให้งานของ Document Control ทำได้ง่ายขึ้น โดยมี ความสามารถดังนี้ เอกสาร DAR ( Register New Document , Update Document , Cancel , Change Permission ) ระบบจัดเอกสารเอกสาร ISO ( ระบบค้นหา , ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร , แจกจ่ายเอกสาร ) ข้อดีของการใช้ ISO Document on Microsoft 365 ไม่ต้องซื้อ Hardware สำหรับ Application ไม่ต้องซื้อ License…

E-Signature ของ ETDA

E-Signature ของ ETDA ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Signature ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 หมายถึง อักษร อักขระ ตัวอักษร ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ และ เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับในข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ลายมือชื่อตามมาตรา 9 ระบุตัวผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ แสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อกับข้อความที่ลงลายมือชื่อได้ ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึง ความมั่นคงและรัดกุมของวิธีการที่ใช้ ลักษณะ ประเภท หรือ ขนาดของธุรกรรมที่ทำ ความรัดกุมของระบบติดต่อสื่อสาร ลายมือชื่อตามมาตรา 26 ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่อเชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อได้ ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อ สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของลายมือชื่อ / ข้อความได้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้เป็นอย่างไร หมายถึง…

knowledge management

How to use Knowledge Management tools?

How to use Knowledge Management tools? หลังจากที่เราได้รู้จักกับ Knowledge Management กันไปแล้วว่า คืออะไร, มีประโยชน์อย่างไร และใครได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการความรู้กันบ้าง ซึ่งผู้เขียนได้ทิ้งท้ายข้อความไว้ว่า “จะดีแค่ไหน ถ้าเรามี Tools สำหรับ Knowledge Management?” โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับ Seed Application ว่าคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ Knowledge Management อย่างไร ************************************************************************************************************** ต้นกำเนิดของ Seed สร้างจากการค้นหาว่า ปัญหา หรือ สิ่งที่ในหน่วยงานต้องการรู้คืออะไร ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปที่ ประเภท คน โดยเฉพาะ เช่น พนักงานช่าง หรือ พนักงานใหม่ ในสิ่งที่ต้องรู้ สร้างเวทีสำหรับการท้าทายความคิด เป็นการแข่งกันเพื่อนำเสนอ Idea ที่ดีที่สุด การให้ความสำคัญกับผู้ให้ความรู้ เช่น การระบุชื่อเจ้าของความรู้ ************************************************************************************************************** Seed คือ โปรแกรมสำหรับใช้เป็นช่องทางในการจัดเก็บ…

เทียบ Power BI Pro Premium

เทียบ Power BI Pro Premium ก่อนจะเข้าสู่การคลายข้อสงสัย เทียบ Power BI Pro Premium เรามาทำความรู้จัก คำว่า รายงาน คือ สิ่งสำคัญในการช่วยบริหารธุรกิจ และเครื่องมือในการสร้างรายงานที่นิยมมาก ๆ คือ Power BI ในชุดของ Power BI ยังมี License แยกออกมาเป็น 3 แบบ คือ Power BI Desktop (Download free) Power BI Pro Power BI Premium per user Power BI Premium Power BI Embed ในบทความนี้ได้รวมข้อมูล ความแตกต่างและประเด็นต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้งาน License ให้เหมาะกับเรา…

Knowledge management

Knowledge Management คือ

Knowledge Management คือ Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของความรู้ ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง(รูปธรรม) – เป็นความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจนเป็นหลักการทั่วไป สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร ตำรา ทฤษฎี หนังสือหรือคู่มือต่างๆ Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(นามธรรม) – เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและลายลักษณ์อักษร แต่สามารถพัฒนาและแบ่งบันกันได้…