CRM คือ

CRM คือ CRM คือ Customer Relation Management หมายความถึง ระบบการบริหารความสัมพันธ์กันลูกค้า เป็นโปรแกรมสำหรับ ทีมงาน เช่น Marketing Sales Support ที่ต้องยุ่งเกียวกับการให้บริการ โดยวัตถุประสงค์ ก็เพื่อ การให้บริการลูกค้าที่ดี ให้ลูกค้าพอใจในการบริการ อย่างเช่น ลูกค้าขอราคา สามารถออกใบเสนอราคาได้รวดเร็ว ลูกค้าต้องการสอบถาม สามารถให้คำตอบได้ทันที ลูกค้าต้องการติดตามงาน สามารถให้ลูกค้า Check ข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย เป็นเครื่องมือในการบริหารทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ผู้จัดการสามารถคาดการณ์ วางแผน และ สั่งงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การติดตาม Status งานขายของทีม การปรับต้นทุนสินค้า การโยกย้ายงานของพนักงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทีม Support การให้บริการหลังงานขาย ตัวอย่างเช่น การรับเรื่องงานซ่อมบำรุง การติดตามงานซ่อม การรับเรื่องจากลูกค้า สรุป ระบบนี้จะมีการทำงานทั้งในส่วนของ ลูกค้า พนักงานขาย พนักงานบริการ สุดท้ายของระบบนี้คือ…