Big Data – GPS

ระบบการทำงานของ GPS จะได้ข้อมูลที่เป็น GIS ที่มาช่วยให้การทำงานของ Big Data ได้ข้อมูลในอีกมิติ ข้อมูลในรูปแบบ ของ GIS ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามาก เพราะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถมองเห็นข้อมูลที่ลึกขึ้นในแง่ของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่ง Fusion Solution ถือว่าเป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ให้บริการ จัดเก็บข้อมูล GIS ที่แม่นยำ ซึ่งเรามีทั้งระบบ ตรวจจับสถานที่ ที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด รวมถึง ระบบ Feeder ของรถ Taxi และระบบ Big Data สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัย เทคนิก Math Model ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง สินค้า และ GIS เราสามารถเห็น ตัวอย่างที่ใช้งานร่วมกันระหว่าง GIS กับ Big Data เช่นบริษัท วงใน ที่ให้บริการข้อมูลร้านอาหารที่เรารู้จักเป็นอย่างดี ด้วยข้อมูลที่มหาศาล ช่วยให้ วงใน สามารถเพิ่มธุรกิจอีกด้าน คือ…

Feeder Solution

ระบบ Feeder เป็นระบบที่ช่วยให้การทำงานของ Taxi ที่เราเรียกใช้อยู่ ปัจจุบันสามารถทำงานได้แบบถูกต้อง ด้วยระบบการตรวจจับ ผ่าน GPS ที่แม่นยำ ทำให้เราสามารถรู้ว่ารถจะมาถึงเราในอีกกี่นาที แล้วเราจะไปถึงที่หมายในอีกกี่นาที ในเส้นทางไหน ซึ่งใน App เรียก รถทุกแบบที่เราใช้อยู่จะเป็น Concept เดียวกัน หรือจะเป็นระบบเรียกรถ Gap Food , Panda Food ก็ยังใช้ เทคนิก เดียวกันอีก จะเป็นว่า ระบบ Feeder เป็นหัวใจของ Application ยอดนิยม และด้วยเทคนิก ของ GPS ใน Feeder ยังทำให้เราสามารถประยุกค์ใช้งานอื่น ๆ ได้อีกหลายแบบ เช่น ระบบคิวที่ฉลาดขึ้น ระบบจะรู้และจัดคิวให้เราอย่างเหมาะสม เพราะระบบสามารถรู้ตำแหน่งและคำนวณ ระยะเวลาที่จะไปถึงได้ ระบบขนส่ง จะคาดการณ์ระยะเวลาได้แม่นขึ้น ระบบตรวจจับตำแหน่ง จะสามารถแสดงผลสถานที่ตั้งทรัพย์สินได้แม่นยำ จะเห็นว่า Feeder Solution ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

กฎหมายกับ Digital Signature

ผมไม่ใช่ทนายความ หรือ เป็นตำรวจ หรือ ทำงานศาลที่ไหนนะครับ ที่มาเขียนเรื่องกฎหมาย เพราะผมขาย Solution เรื่อง Digital Signature ที่ hot สุด ๆ ละสำหรับนาทีนี้ ที่ Covid 19 ครองเมืองแล้วมันก็เกี่ยวกับ เรื่องกฎหมายด้วย แต่ผมมีข้อความจากทนายความที่อ่านบทสรุปของ กฎหมายของไทย มาสรุปให้ฟังครับ ความคิดเห็น ที่เป็นข้อสรุปของทนายความ จากการตรวจสอบมีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน 2 ฎีกา (ตามไฟล์แนบ)พิจารณาคำพิพากษาประกอบกับกฎหมายแล้ว เห็นว่า ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เป็นเพียงพยานหลักฐานแวดล้อม แต่รับฟังเป็นพยานหลักฐานหลักในการตัดสินคดี             ซึ่ง มาตรา 7 ระบุไว้ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการใช้บังคับเพียงเพราะข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับ มาตรา 8 ระบุให้เอกสารที่จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีทำเป็นรูปแบบอิเล็คทรอกนิกส์ได้  และ มาตรา 9 ระบุุรับรองการลงลายมือ ชื่อทางอิเล็คทรอนิกส์ใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย…

เริ่มต้นทำงานกับ Power Apps

ตัว Microsoft Power Apps ถือว่าเป็นน้องใหม่ของ Microsoft มีอายุถึงวันนี้ไม่เกิน 3 ปีแน่ๆ ถือว่าใหม่มาก และออกแบบมาใน Concept Low Code คือ ลดการเขียน Code ให้น้อยที่สุด แต่ก่อนมีเครื่องมือตัวหนึ่ง ที่มาคู่กับ SharePoint ที่ชื่อว่า InfoPath สำหรับเอาไว้ทำ E-Form ตัวของ InfoPath มีอายุการใช้งานยาวนาน มากกว่า 10 ปี และถูกหยุดพัฒนาไปเมื่อ 3-4 ปีก่อน ถึงตอนนี้ก็ยังมีการใช้งานกันอยู่ แต่เราจะไม่สามารถเรียก InfoPath มาสร้าง Form ใหม่ได้อีก สำหรับคนที่ถัด InfoPath แล้วต้องรู้สึกเสียดายแน่นอน เพราะ InfoPath ใช้งานง่าย เปิดให้ Code เพิ่มได้ง่าย เมื่อเทียบกับ Power Apps ปัจจุบันที่มีข้อจำกัดมากกว่า แต่ถ้าเทียบคุณสมบัติ เรื่อง…

O365 Solution

Solution บน Office 365 ที่เป็นการพัฒนาอยู่บน Office 365 จริง ๆ แทบจะไม่มีเลยในตลาด ส่วนมากจะเป็นการ integrate รวมกับ O365 ซะมากกว่า ดังนั้น Fusion จึงเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบ ให้เป็นการพัฒนาอยู่ใน O365 อย่างแท้จริง โดยที่บริษัทที่มี O365 อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อ License อื่น ๆ มาอีก สำหรับ solution ที่ Fusion พัฒนาขึ้นมีความหลากหลาย และทำการปรับแต่งให้เหมาะกับ แต่ละ Business และเหมาะสำหรับแต่ละ หน้าที่การทำงาน ในแต่ละเรื่องของบริษัท CRM : Sales Management ระบบการบริหารทีมขายประกอบไปด้วย Feature หลัก ๆ ในการทำงานและ ตอบโจทย์ ถึงระดับบริหาร รายละเอียดลูกค้า ใบเสนอราคา Lead Purchase Request…

สาธิต Digital Signature ใน PDF

หลายคนสงสัยว่าเราจะลง Digital Signature ในเอกสาร PDF ได้ยังไง ตอนนี้ผมสาธิตการลง Signature ให้ดูครับ สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในการสาธิตเป็น E-Token ที่ผมลง CA ไว้แล้วที่เป็น CA ของ Fusion และโปรแกรมสำหรับลงใช้ของ FoxIT การสาธิติ จะลง Signature 2 ครั้งในเอกสารชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพว่า การส่งต่อให้คนที่ 2 แล้วคนที่ 2 ต้องการลง Signature จะต้องทำยังไง สำหรับ File หลังจาก ลง Signature สามารถ Download ดูได้ด้านล่างนะครับ

Power Automate : Mail Promotion

สร้าง Mail Promotion โดยใช้ Power Automate ในการส่ง Mail กรณี ที่ Sales ต้องการส่ง Promotion ให้กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยให้ระบบทำงานแบบมีเงื่อนไขตามที่ต้องการ ซึ่งการส่ง Promotion อาจจะมีวัตถุประสงค์ เช่น การส่งเพื่อเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจ หรือเป็นการ remind ลูกค้าให้ยังจำเราได้ หรือ จะเป็นการส่งเพื่อ Update Solution ใหม่ๆ ให้ลูกค้าทราบ การทำเรื่อง Direct Mail ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มากเพราะส่งถึงบุคคลแบบตรงๆ ในงบประมาณที่ถูก แต่การทำเรื่องพวกนี้หลายๆ ที่ไม่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกลูกค้าที่จะส่ง การบอกให้ Sales ส่ง ก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะ Sales เองก็ทำเรื่องอื่นอยู่ กลายเป็นส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ตัว ของ Power Automate จะมาช่วยทำให้การส่ง มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบกรอกข้อมูลก่อนที่จะส่ง สามารถตั้งเงื่อนไขได้หลายแบบ ส่งได้หลายรอบ โดยการแก้ไขเงื่อนไขเล็กน้อย…

Big Data กับจัดซื้อ

การเอาข้อมูลของจัดซื้อ มาทำ Big Data ถือว่ามีความเหมาะสมมาก เพราะขบวนการจัดซื้อ เป็นขั้นตอนที่มีการเก็บข้อมูลที่ดี ละเอียด และมีความต่อเนื่อง ทำให้การนำมาวิเคราะห์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลที่น่าเชื่อถือ เราลองมาดูว่า เราสามารถนำเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์นั้นมา ทำอะไรได้บ้าง การซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบแรง ๆ เราสามารถใช้ Big Data มาหาราคาที่เหมาะสมกับ สินค้าที่เราต้องซื้อได้ เพราะเราสามารถหามูลค่าจากภายนอกได้ไม่ยาก และ สามารถเอาราคาในอดีตมาหามูลค่าที่เหมาะสม ทำให้บริษัทสามารถควบคุมราคาที่เป็นมาตราฐานได้ง่าย ไม่ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ช่วยให้ประหยัด ได้อีกด้วย การจำนวนที่เหมาะสมในการซื้อ Big Data สามารถดังข้อมูล เช่น จำนวนวัตถุดิบที่มี ยอดขาย และปริมาณการใช้ในปัจจุบัน มาวิเคราะห์หา จำนวนซื้อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ประหยัด และ ได้วัตถุดิบในขนาดที่พอดีกับความต้องการ ซึ่งการหาคำตอบที่ได้มาจะสามารถช่วยให้บริษัท มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาตลอด สำหรับงบประมาณ ในการสร้าง ณ. ปัจจุบันสามารถเลือกที่จะให้เป็น ค่าบริการรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุน Server และ License ราคาแพง…

Big Data กับธุรกิจอาหาร

ตัว Big Data เอามาทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอาหารได้บ้าง ในวงการอาหารมี ขบวนการ Supply chain เกี่ยวพันกันอยู่อย่างซับซ้อน มี ขบวนการในการขายในหลายขั้นตอน และตัวสินค้าเองก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ เครื่องปรุง หรือ แบบสำเร็จรูป ด้วยความซับซ้อนขนาดนี้ การนำ Big Data มาใช้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะยิ่งข้อมูลมาก การนำ Big Data ยิ่งมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับขั้นตอนการทำงานปกติ ลองมาดูตัวอย่าง ของการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ว่าทำอะไรได้บ้าง การคาดการณ์ยอดขายด้วยความสามารถของระบบ Big Data ที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ทำให้การดาดการณ์ ทำได้แม่นเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวแปลของยอดขาย จะสามารถนำไปต่อยอดออกเป็น การบริหารวัตถุดิบ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้อัตรากำไรทำได้ดีขึ้น การหาปัจจัยที่มีผลทำไมขายดี เป็นคำถามที่ตอบยากมาก แต่ถ้าใช้ระบบในการวิเคราะห์ เราจะหาคำตอบข้อนี้ได้ง่ายมาก เพราะระบบใช้ข้อมูลทางสถิติมาเป็นคำตอบ เราสามารถหาปัจจัยทั้ง ในเชิงบวก และ เชิงลบได้แบบง่ายมาก ผลจากที่ทำข้อนี้ได้ ทำให้สามารถดาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจและ ประเมินมูลค่าผลกระทบออกมาเป็นตัวเลขได้ง่าย…

ลายเซ็นดิจิทัล

เคยเห็นหรือป่าวครับว่าหน้าตาเป็นยังไง จะเหมือนลายเซ็นต์เราหรือป่าว ในจินตนาการผมเลยนะ คือเราถือ ipad แล้ว ก็ใช้ปากกาเขียนลาดเซ็นต์ ลงบน Ipad แบบนี้ แต่การทำเหมือนในจินตนาการ เค้าไม่ได้ถือว่าเป็น ลายเซ็นต์ดิจิทัล นะครับ เพราะขาดคุณสมบัติ คือ กฎหมายไม่ยอมรับ ซึ่งถ้าเราเอารูปลายเซ็นต์มาปะไว้ในกระดาษละ ก็เหมือนกันคือ กฎหมายไม่ยอมรับ ดังนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ ทำยังไงให้ กฎหมายยอมรับ ครับ ซึ่งตัวกฎหมายมีการกำหนดเรื่อง ลายเซ็นต์ดิจิทัล ไว้แล้วแต่ผมจะไม่ได้เอามาพูดถึงตอนนี้นะครับ สิ่งสำคัญที่ทำให้กฎหมายยอมรับคือ การแก้ไขไม่ได้ครับ คือไม่สามารถปลอมแปลงได้ แล้วถ้า copy ละ ได้ครับ ไม่ได้ห้าม copy เพราเนื้อหาไม่ได้ถูกแก้ไข เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัวเลข หรือ เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ แบบนี้ได้ครับ ดังนั้นมาสรุปกันนะครับ ว่าลายเซ็นต์ดิจิทัล เป็นยังไง ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์เราจริงๆ สามารถยืนยังได้ว่าเราเป็นตัวจริง ลายเซ็นต์ ถ้าใส่ลงไปแล้ว ไม่สามรถแก้ไขได้ ถ้ามีการแก้ไขเนื้อหาของเอกสาร ต้องแสดงให้เห็นว่าลายเซ็นต์นั้นถูกยกเลิก กฎหมายต้องยอมรับ สามารถนำไปฟ้องร้องได้