Azure map drive

Azure Map

Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step มาลองดูวิธีการกันเลย How to create storage account for sharedrive Create a resource ขึ้นมาก่อน จำนวนหนึ่ง Resource group 2. จากนั้นเลือก Create 3. จะปรากฏหน้า Marketplace 4. จากรูปได้สร้าง storage account ไว้ในชื่อ testfilesshared 5. Click ที่ testfilesshared ปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกที่ file shared 6. Click + File share ในภาพได้สร้างชื่อ tammatest ไว้จากนั้นให้ Click…

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management หรือ EDM Enterprise Document Management หรือ EDM หมายถึง หนึ่งในเครื่องมือการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ Digital Transformation สามารถค้นหา และเข้าถึงเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว แถมยังควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารได้ วัตถุประสงค์ของ Enterprise Document Management สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ให้ค้นหาสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือ Metadata และ Microsoft 365 เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มมาตรฐานให้แก่องค์กร สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ เป็นจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทน (paperless) ซึ่งประหยัด จัดเก็บได้ดี และค้นหาได้ง่ายกว่าเดิม สำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย เช่น มีการรักษาความลับของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการยืนยันตัวตน เป็นต้น สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดเก็บเอกสารขององค์กรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ (knowledge management) เพื่อประโยชน์ที่เกิดแก่กลุ่มธุรกิจ และบุคคลภายในองค์กร สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบ Automation…

Analytics data

Analytics Data Analytics Data คือ ขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงาน โดยสามารถให้ได้มุมมองที่นำไปพัฒนาการทำงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำไมต้องเป็น AZURE DATA เพราะการเริ่มต้นธุรกิจต้องทำอย่างรวดเร็ว และ Azure Data เป็นคำตอบที่ง่ายที่สุด เพียงไม่กี่นาที เราสามารถสร้าง Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ในทันที ภายใต้งบประมาณที่ประหยัดที่สุด ( หมวด PaaS ) เป็น Cloud เพียงยี่ห้อเดียวที่เป็นเจ้าของ Technology เอง ทำให้เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการเช่าแล้ว Microsoft ทำได้ประหยัดที่สุด มาพร้อมเครื่องมือในการบริการจัดการ เช่น เครื่องในการ debug ที่หาไม่ได้จาก ยี่ห้ออืน มีหลากหลาย Solution พร้อมใช้งานให้เลือก เช่น Big Data , Data Warehouse , IoT ขบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ในหลายขั้นตอนก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ แหล่งข้อมูล…

VPS

VPS คือ Virtual Private Server ในยุคที่การใช้งาน Server แบบเป็นเครื่อง ๆ 1 App ต่อ 1 เครื่อง Server หมดไปแล้ว ตั้งแต่มีการเกิดขึ้นของ โปรแกรม VM การซื้อเครื่อง Server มาเพิ่มอยู่ตลอดเวลาก็ถึงจุดที่ ชลอลงอย่างชัดเจน และในยุคปัจจุบัน ที่การใช้งาน Cloud เป็นเรื่องปกติ การทำ VPS ก็ยิ่งถูกเข้าไปอีก ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่า การที่บริษัทจะซื้อ Server มาเป็นเครื่อง ๆ เหมือนในอดีตจะเกิดขึ้นได้ยากแล้ว Fusion Solution ให้บริการ ของ AWS Azure Huawei Google ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารต้นทุนของการใช้ระบบ Cloud ให้บริการทาง Technical สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ บริหาร Monitor และ จัดทำรายงานประจำเดือน ให้คำปรึกษาสำหรับการย้ายระบบมาที่ Azure…

วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน 1. วิธีลดต้นทุน ด้วยการคำนวณต้นทุนภาพรวมทั้งหมดให้ละเอียด การรู้ค่าใช้จ่ายภาพรวมทั้งหมดขององค์กร เราจะได้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายไหนจำเป็น ค่าใช้จ่ายไหนไม่จำเป็น และค่าใช้จ่ายไหนพอจะปรับลดลงมาได้ การวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้เราวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผน และติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันว่าแนวโน้มลูกค้าเราจะเป็นอย่างไร จำนวนรายรับที่จะเข้ามานั้น เพียงพอต่อรายจ่ายที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรเรายังมีสภาพคล่องในการประคองธุรกิจให้เสถียรที่สุด 3. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ในบางจุด จะช่วยให้องค์กรคุณลดต้นทุนได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ การทำงานที่บ้านผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้ไฟฟ้าที่ออฟฟิศ ถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ช่วยให้ประหยัดเงิน แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วย 4. มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ อาจเป็นไอเดียเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ หรือปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 5. ลดการใช้กระดาษ กระดาษถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เบิร์นค่าใช้จ่ายไปไม่น้อย ดังนั้นหากองค์กรปรับเปลี่ยนมาใช้เอกสารแบบบดิจิทัล หรือจัดเก็บเอกสารผ่านระบบคลาวน์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนลงไปได้อย่างมากมายเช่นกัน ทำไมต้องลดต้นทุน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผันผวน และไม่แน่นอนที่สุด ดังนั้น หลายๆ องค์กรจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่าย และหาช่องทางเพิ่มรายได้ที่มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด การลดต้นทุน จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การลดต้นทุนการผลิตถือเป็นหนึ่งแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มกำไรให้กับองค์กร และยังช่วยในการสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างมั่นคง…

E-KYC คืออะไร

E-KYC

E-KYC คือ E-KYC ย่อมาจาก Electronic Know-Your-Customer คือ การยื่นยันตัวบุคคลผ่านช่องทาง Electronic นั่นแหละ เราไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเรา แต่เราอาศัยขั้นตอนบางอย่างยื่นยัน ว่า รายการนี้เราเป็นคนทำจริง ๆ นะ มีกี่แบบที่นิยม Biometric Authentication คือการใช้ อวัยวะของเรานี่แหละ เช่น ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา National Digital ID (NDID) มาตรฐานเกี่ยวกับ E-KYC Identity ที่ได้รับการยอมรับในการเป็นตัวแทนบุคคลได้ เช่น เลขประจำตัว ชื่อบุคคล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ภาพใบหน้า หรือข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่บุคคลใช้งาน ส่วน Identity สำหรับนิติบุคคล เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ชื่อกรรมการนิติบุคคล สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน authenticator หมายถึง สิ่งที่บุคคลครอบครองและควบคุมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน…

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium สำหรับคนที่ใช้ Microsoft 365 ที่เป็น Basic หรือ Standard แล้วกำลังมองหา Security ผมขอแนะนำ Business Premium ที่จะมาเสริมเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Mail , File งานต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ แพง ๆ เช่น Firewall , Antivirus หรือ อื่น ๆ ที่มีขายมากมาย เพราะชุด Business Premium มาพร้อมกับชุดป้องกันแบบจัดเต็มในราคาที่ เบา ๆ เหมาะกับเรามากๆ Security on Microsoft 365 Business Premium for PDPA ประเด็นเรื่อง PDPA เป็นเรื่องจำเป็นที่บริษัท ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้ถูกขโมยไป PDPA มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรที่เก็บ…

สร้างระบบ ISO

สร้าง ระบบ ISO ขั้นตอนการทำระบบ Document ISO ในองค์กร การเตรียมการสำหรับการทำ ISO สุดท้ายปลายทาง คือ การจำทำเอกสารสำหรับบริหารให้ได้ตามมาตราฐาน ดังนั้นการบริการระบบเอกสารจึงสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำ ระบบ ISO เพราะสิ่งที่ผู้ตรวจเค้าจะดูว่าบริษัทจะได้ ISO หรือป่าว ก็คือ เอกสารต่าง ๆ นี่แหละ และเจ้าหน้าที่ DCC ก็คือหัวใจของการจัดเก็บเอกสาร ที่จะวางกรอบการทำงานด้านเอกสารของทั้งบริษัท ปัญหาของการจัดทำ ปัญหาใหญ่สุด คือ ความไม่คุ้นเคยกับการทำงานตามเอกสาร ISO ของพนักงาน โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่มี Application ที่ใช้ควบคุมการทำงาน และการอบรมพนักงาน ก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ เพราะมีกรณีที่พนักงาน เข้า ออก ความมีวินัย ของตัวพนักงาน หัวหน้าที่เข้าออก เจ้าหน้าที่ DCC ที่อาจจะเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ พวกนี้ทำให้การจัดการเอกสาร โดยอาศัยแค่ ระเบียนที่เขียนไว้ จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางออกจริง…

Windows 365

Windows 365 คืออะไร Windows 365 คือ การให้บริการในรูปแบบใหม่จาก Microsoft ที่มาช่วยให้ IT สามารถ Support การทำงานของพนักงาน ในสถานะการณ์ WFH กันได้อย่างเต็มที่ และ พนักงานมีอิสระในการใช้เครื่องมือจะเลือกเป็น ยี่ห้อ หรือ OS อะไรก็ได้ เมื่อพนักงานต้องทำงาน ก็เพียง login เข้าระบบบริษัท หลังจากเข้าแล้ว ทุกอย่างที่เป็น App ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานพนักงานก็สามารถเรียกใช้ได้ทันที Windows 365 เป็นการทำงานบนคลาวด์ (Cloud PC) เสมือนยกคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล, หน่วยความจำ RAM และ อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) อยู่บนคลาวด์นั่นเอง ทำให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย Windows 365 นั้นมีจุดเด่นที่การใช้งานบน โปรแกรมเปิดเว็บ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าถึง Cloud PC ของตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากบริการ Azure…

Knowledge Management

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM

Knowledge Management คืออะไร ? เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM ปัจจุบันการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากในทุกองค์กรมีความรู้ซ้อนอยู่มากมาย จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรวบรวม และนำความรู้เหล่านั้นมาจัดการเป็น Knowledge Management กระบวนการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่ทุกคนสามารถเข้า   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งจากทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และทั้งจากตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานต่างๆ มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการช่วย เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วย KM และนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่   Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน: เป็นความรู้ส่วนตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากพรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ การเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก แต่สามารถพัฒนาและแบ่งกันได้ นับเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามาก และก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ Explicit Knowledge หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง: เป็นหลักความรู้พื้นฐานที่สามารถค้นหาและศึกษาได้จากหนังสือ…