SharePoint Storage Limited

SharePoint Storage Limited จำกัด ตามแผน ลักษณะ Office 365 Business Essentials หรือ Business Premium Office 365 Enterprise E1, E3 หรือ E5 หรือ SharePoint Online Plan 1 หรือ 2 Office 365 Enterprise F1 พื้นที่เก็บข้อมูลรวมต่อองค์กร1, 2 1 TB บวก 10 GB ต่อการซื้อสิทธิ์ใช้งาน 1 TB บวก 10 GB ต่อสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ3 1 TB 3 พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดต่อไซต์คอลเลกชัน4 25 TB 25 TB 25 TB 5 ไซต์คอลเลกชันต่อองค์กร…

RPA logo

Power Automate-RPA

การใช้งาน RPA ใน Power Automate วันนี้เราสามารถใช้ RPA ได้ใน Power Automate ได้แล้วนะ แนะนำ UI flow preview, ความสามารถ RPA ใหม่ UI flow เป็นระบบคลาวด์ 100 เปอร์เซ็นต์และใช้งานง่ายไม่มีการเขียน Code วันนี้เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติบน UI ของแอปพลิเคชันที่ไม่มี API ให้ใช้งาน องค์กรสามารถทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน Windows ด้วยโฟลว์ UIลูกค้าสามารถบันทึกการกระทำ UI ทีละขั้นตอนเช่นการคลิกเมาส์การใช้แป้นพิมพ์และการป้อนข้อมูลจากนั้นเล่นการกระทำเหล่านั้นอีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้องค์กรต่างๆสามารถ: อัตโนมัติในแพลตฟอร์มเดียวในแอพและบริการที่ไม่มี API ปรับแต่งสร้างและจัดการสคริปต์การไหลของ UI ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การใช้รหัสต่ำที่มีการบันทึกทีละขั้นตอนและเล่นประสบการณ์ ผสานรวมการทำงานอัตโนมัติของ UI เข้ากับการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ API โดยรวมการไหลของ UI กับกระแสปกติ สนใจ Implement RPA

Mobile App ทำยากหรือง่าย

Mobile App ทำยากหรือง่าย by Fusion Solution Mobile Application มีทั้งยากและง่าย ขึ้นกับ วิธีการที่เราเลือก เครื่องมือที่เราใช้พัฒนา ซึ่งจะมีผลมาก ตัวอย่างเช่น K-Plus ของธนาคารกสิกร ที่ทางธนาคารเลือกที่จะพัฒนาด้วย Tool เฉพาะของแต่ละ OS โดยแยกเป็นการ พัฒนา 2 ชุด ทั้ง ISO and Android ดังนั้นทีมพัฒนาก็ต้องมีแยกเป็น 2 ทีม budget ก็ต้องเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการพัฒนาแบบอื่น หรือการเลือกพัฒนาที่เน้นให้เร็วไว้ก่อน ก็จะเป็นการพัฒนาแบบที่ให้ mobile app มาเรียกหน้า web อีกต่อหนึ่งแบบนี้ ก็จะได้ผลงานที่รวดเร็ว แต่ก็ต้องมีการแลกกับความรู้สึกที่เวลาใช้จะมีการตอบสนองที่ช้ากว่า และที่สำคัญคือ ขั้นตอนการทดสอบ เนื่องจากความหลากหลายของ OS และ ยี่ห้อของอุปกรณ์เอง ทำให้การสร้าง app ที่มีความเสถียน ทำได้ยากและต้องทำการทดสอบที่แยะมาก ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและทดสอบมากกว่าการพัฒนา…

หัวข้อของ KM

หัวข้อในการพัฒนาระบบ Knowledge Management สำหรับระบบ KM ที่หน่วยงานต้องการพัฒนา มักมีปัญหาที่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เพราะมันไม่ใช่ขบวนการปกติ ภายในบริษัท หรือ มันอาจจะยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นในการพัฒนาระบบ KM ทางลูกค้าอาจจะไม่สามารถบอกเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้กับผู้พัฒนาได้ ดังนั้นวันนี้ ผมจึงรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ Knowledge Management ออกมาเพื่อให้มีแนวทางการเก็บข้อมูล และ สามารถสรุปเป็นแนวทางที่่ลูกค้าต้องการได้ การพัฒนาความรู้ การสร้าง เพิ่มเติม ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา การจัดเก็บและค้นหา การนำไปใช้ การพัฒนาบุคลากร การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ การประเมินผล รูปแบบของ KM Office word , excel , power point Clip Video Picture ประเภทความรู้ ขั้นตอนการทำงานปกติ วิธีการแก้ไขปัญหา พัฒนาขบวนการ ผลกระทบ บุคคล แผนก Company New…

E-Tax สรรพากร

E-Tax สรรพากร คุณสมบัติของบริษัทที่จะขอ E-Tax ขั้นตอนการใช้ e-Tax Invoice1.เช็กคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์ใช้ “e-Tax Invoice” บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ….. ล่าสุด ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ได้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำดังกล่าว ฯ พ.ศ.2555 ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงเงื่อนการจัดทำฯ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นคำขอจัดทำฯ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากเดิมต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาท เป็น ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเท่าใดก็ได้ มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการประกอบการ เช่น มีประวัติการเสียภาษีที่ดี ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษี ไม่มีประวัติการใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ มีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำและส่งให้แก่ผู้รับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่สร้าง ส่งและรับโดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ และสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลังโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องมีระบบงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไร้ร่องรอยหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารที่ออกระหว่างทาง Implement E-Tax กรมสรรพากร…

Team Big Data

Solution Big Data ต้องมีใครเกี่ยวข้องบ้าง สำหรับโครงการ Big Data จะมีทีมงานที่ไม่เหมือนกับ การพัฒนาโปรแกรมนะครับ ในกรณีของ พัฒนาโปรแกรมคนที่เป็นผู้พัฒนา เราจะเรียกว่า Programmer เป็นหลัก แล้วอาจจะแยกย่อยลงไปอีกหน่อยว่าให้ทำในส่วนไหน จะเป็น Front end , Back end อะไรก็ว่ากันไป แต่สำหรับ Big Data แล้ว มีความต้องการ ความรู้เฉพาะทางสูงมาก จนต้องแบ่งออกเป็นหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ครับ Data Operations หรือ DataOps มีหน้าที่เก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ผ่านการลงพื้นที่ (Field Survey) และแบบออนไลน์   Data Engineer เมื่อได้ข้อมูลจากทีมแรกแล้ว ทีมนี้ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บและดัดแปลงข้อมูลที่ได้รับให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และการส่งออกข้อมูลด้วย Data Scientist รับข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสิ่งที่เหมาะสม อาทิ การสร้างโมเดลการวิเคราะห์ ที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือ prediction ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาของ users หรือ clients ได้…

การใช้งาน OCR

การใช้งาน OCR ในหน่วยงาน ระบบ OCR ในหน่วยงานมีมานานแล้ว แต่การใช้งานยังจำกัดอยู่ เพราะความถูกต้องในการแปลงภาพ ยังไม่ถูกต้อง 100 % แต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้น สำหรับภาษาไทยอยู่ในระดับ 90 % และระบบยังมีขบวนการจัดการ กรณีที่ระบบไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือป่าว โดยจะส่งให้คนเข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จึงช่วยในขบวนการทำงานถูกต้อง ถึง 100 % และ ช่วยลดระยะเวลาการนำเข้าข้อมูลได้อย่างได้ผล รายละเอียดของระบบ OCR

พัฒนา Workflow

Implement Workflow ทำไมแพง ตัวระบบ Workflow ณ. เครื่องมือปัจจุบันสามารถทำเสร็จได้ภายใน 2-3 วัน คิดเป็นค่าพัฒนาแล้วไม่เกิน 100,000 แต่ระบบ workflow ปัจจุบันหลายบริษัทเรียกค่า implement แต่ละ flow มากถึง 3-5 แสนบาท สาเหตุเป็นเพราะ ก่อนจะพัฒนา มีขั้นตอนการออกแบบ ที่ต้องเก็บข้อมูลในหลายส่วน ทำให้ยากที่จะได้ข้อสรุป หรือ การที่ user เองไม่พอใจในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและพยายามที่จะ customize เพิ่มเติมจนเกินความสามารถของเครื่องมือ ด้วยระบบบที่ใหม่สำหรับ user ดังนั้น user จะมีความกังวลในการ เซ็นต์ยอมรับแบบ และ ถึงแม้ว่า จะมีการ เซ็นต์รับแบบกันไปแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะปรับเปลี่ยน เพราะพึ่งมานึกออกทีหลัง ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้อง บวกค่าความเสี่ยง ทั้งหลายเข้าไปแบบ ++++ ราคามันก็เลยไปกันใหญ่ แนวทางการแก้ไขสำหรับกรณีนี้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาจากเป็นโครงการ ให้เป็นการจ้างบริการ ให้เป็นการพัฒนาแบบ Agile Method…

Implement BI

Implement Business Intelligent ( BI ) โจทย์ของงาน Implement BI ทั้งราชการ และ เอกชน มีรูปแบบที่เหนือนกันคือ กำหนดในเชิงความสามารถของเครื่องมือ และ กำหนดที่มาของข้อมูลไว้นิดหน่อย ( เขียนไว้พอให้รู้ว่ามี ) สำหรับรูปแบบการแสดงผล มักจะเขียนว่า เป็น Report สำหรับตำแหน่งไหน แต่ไม่ระบุจำนวน หรือ รูปแบบไว้ ด้วยเงื่อนไขของการเสนองานแบบโครงการ ที่ต้องระบุความชัดเจนด้านการส่งงาน ที่กำหนดเวลา ไว้ชัดเจน ทำให้การ Implement BI ในแบบ Water fail มีปัญหามาก เพราะต้องทำการออกแบบระบบก่อนจึงจะเริ่ม Implement ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นตอนทำการออกแบบนี่แหละ ที่ไม่สามารถสรุปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าพิจารณาลงไปจะพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นจาก แหล่งที่มา และ คุณภาพของข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ ที่ยังไม่ชัดเจน ทั้ง 2 สาเหตุ นี้ทำการผลของการ Implement ประสบความล้มเหลว…

Develop Team

มาแนะนำ Develop Team อีกที ว่าต้องมีใครอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบ้าง Project Business Analysis System Analysis Design UX/UI Senior Programmer Junior Programmer Tester Admin มาลองดูกันว่าแต่ละตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ต่าง ๆ แล้ว แต่ละคนเค้ามีเรื่องอะไรที่ต้องตอบกับลูกค้าบ้าง Project : จะเสร็จเมื่อไหร่ Budget วางบิล คนพอหรือไม่ ขอคนเพิ่ม CR ขยายเวลา Business Analysis : ขั้นตอนการทำงานของระบบ Field ที่ต้องการใช้ เงื่อนไขการใช้งาน Roll ของผู้ใช้งาน output รองรับการทำงานกี่แบบ System Analysis : โครงสร้าง Database Security log Data dic ER Diagram มาตราฐานการเชื่อมต่อข้อมูล ภายนอก…