Chat Bot on MS Team

Create Chatbot ใน Microsoft Team User ของเราเริ่มเข้ามาใช้งาน Microsoft Team กันมากขึ้น อะไร ก็บอกว่าขออยู่ใน Team นะใช้งานง่าย ซึ่งเราสามารถทำ App ให้อยู่ใน Team ได้ง่ายๆ แล้วใช่ช่องทางใน Chat เป็นตัวสื่อสารได้อีกด้วย ประเภทของ Chatbot Rule-Based Bot หรือ Script Bot เป็น Bot ที่ทำงานและให้ผลลัพธ์ตามที่ถูกกำหนดในกฎและคีย์เวิร์ดที่วางไว้ หากผู้ใช้งานพิมพ์ผิดตัวอักษรเดียว หรือถามไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถตอบคำถามหรืออาจให้คำตอบที่ผิดพลาดได้ AI-Base Bot หรือ Intelligent Bot เป็น Bot ที่ถูกพัฒนาด้วย Natural Language Processing (NLP) ซึ่งจะมีการเรียนรู้ในคำพูดและสิ่งที่เขียน โดยใช้ Machine Learning อย่าง AI ทำให้การแสดงผลลัพธ์มีความยืดหยุ่นมากกว่า Rule-Based…

ขโมยข้อมูล Database

ป้องกันการโดยขโมยข้อมูล Database กรณีของ PDPA ที่ระบุว่า เราต้องมีการป้องกันไม่ให้ข้อมูลหลุด ไม่งั้นจะต้อง โดนค่าปรับ หรือ อาจจะติดคุก นั้น วันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องป้องกัน Database กันบ้าง ซึ่งใน Clip ตัวอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างของ Azure และมี Database ที่เป็น Microsoft SQL ครับ สำหรับเรื่องพื้นฐานของการป้องกัน ก็จะมีหลักการดังนี้ 1. ข้อมูลสำคัญ (Sensitive Data) อยู่ที่ไหนผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลจำเป็นต้องระบุ และรู้ว่าข้อมูลใดที่เก็บในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งต้องรู้ว่าเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลใดด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยเน้นย้ำตรงที่ฐานข้อมูลนั้นๆได้อย่างเหมาะสม เช่น กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือทำการเข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้อัลกอริธึมที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น 2. ตรวจสอบ (Audit) การใช้งานฐานข้อมูลอยู่เสมอโดยปกติแล้ว แนะนำให้ตรวจสอบและสรุปการใช้งานฐานข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรงส่วนข้อมูลสำคัญของบริษัท เช่น ใครเข้าถึงข้อมูลชุดดังกล่าวบ้าง, เข้าถึงจากที่ใด (หมายเลข IP ใด), บ่อยแค่ไหน และทำอะไรไปบ้าง เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะผิดปกติไปจากเดิม…

Server คือ

Server คือ อุปกรณ์ computer สำหรับให้บริการ Application ตัวอย่างของการนำ Server ไปใช้ ช่วงปี 2000 จนถึง ปี 2015 จะเป็น Server แบบที่เราเห็นกันเป็นปกติ การจัดซื้อ Server เป็นการลงทุน หมื่น จนถึง แสน ล้าน บาท แต่ หลังจากปี 2015 จนถึงปัจจุบันการซื้อ Server ไม่ใช่ทางเลือกเดียว โดย User สามารถ เลือกที่จะ ทำแบบ เช่าใช้ ( Cloud Server ) ที่ประหยัดกว่า จากค่าใช้จ่ายหลัก แสน หรือ ล้าน มาเป็นการชำระแบบรายเดือน ตั้งแต่ 1000 บาทต่อเดือน Cloud Server หากเอ่ยถึงผู้ให้บริการ Cloud Server ในปัจจุบันถือว่ามีอยู่มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละเจ้ามีความแตกต่างในรายละเอียดของบริการและราคา…

Microsoft Purview

Microsoft Purview Microsoft Purview คือบริการการจัดระเบียบ และควบคุมข้อมูลภายในองค์กร บนระบบคลาวด์ และ software-as-a-service (SaaS) หน้าที่สำคัญของ ระบบ คือค้นหาข้อมูลอัตโนมัติเพื่อทำ Mapping ที่ทันเหตุการณ์ จัดประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และจัดระเบียบข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้ดูแลข้อมูลสามารถจัดการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ Data Map Data Map เป็นส่วนสำคัญสำหรับการค้นพบข้อมูล และควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Data Map เป็นบริการ PaaS บนคลาวด์ที่รวบรวม Metadata เกี่ยวกับข้อมูลองค์กรที่มีอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการดำเนินงานในองค์กร บนระบบคลาวด์ Data Map จะถูกอัปเดตอัตโนมัติด้วยระบบการแสกนในตัว และการจำแนกประเภท ผู้ใช้งานทางธุรกิจสามารถใช้ Data Map ผ่าน UI และนักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับ Data Map ได้โดยใช้ open-source Apache Atlas 2.0 APIs Data Catalog Data Catalog…

Azure Custom Vision

Azure Custom Vision Azure Custom Vision เป็นบริการของ Azure ที่ใช้สำหรับการทำ Computer Vision (CV) ได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดฉลากกำกับเพื่ออธิบายรูปภาพ สร้าง ปรับปรุง และนำโมเดลจำแนกรูปภาพไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราอัปโหลดรูปภาพ และทำการติดฉลากให้กับรูปภาพเรียบร้อยแล้ว อัลกอริทึมจะทำการฝึกสอนโมเดลจากรูปภาพที่เราได้อัปโหลดขึ้นไป จากนั้นจะคำนวณประสิทธิภาพของโมเดลออกมา เราสามารถเริ่มต้นสร้างโมเดลง่าย ๆ ด้วยขนาดข้อมูลจำนวนน้อย ( 50 ภาพต่อประเภท) เมื่ออัลกอริทึมถูกฝึกสอนแล้ว เราสามารถที่จะทำการทดสอบ หรือฝึกสอนใหม่ และใช้โมเดลจำแนกรูปภาพใหม่ ๆ ตามความต้องการของแอปพลิเคชันปลายทางได้ อีกทั้งยังสามารถส่งออกรูปแบบการฝึกสอนสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย เริ่มต้นสร้างโปรเจค ก่อนอื่นเราต้องเปิด https://www.customvision.ai แล้วทำการ Sing In หลังจากนั้นคลิกที่ New Project Azure Custom Vision สามารถรองรับงานการจำแนกรูปภาพ (Classification) และการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ในครั้งนี้เราจะทำการจำแนกรูปภาพ เมื่อเราสร้างโปรเจคขึ้นมา ให้เลือกรูปแบบโปรเจคเป็นการจำแนกรูปภาพ…

PowerApps Quotation

PowerApps Quotation ปัจจุบันการออกใบเสนอราคา โดยส่วนมากเราจะออกจาก Excel หรือ บางบริษัทก็ออกจากโปรแกรมบัญชี แต่ที่ทั้ง 2 แบบนี้ไม่มีให้ คือ การ Approve online ยิ่งบริษัทที่มีโครงสร้าง ซับซ้อน การทำงานต้อง Print ออกมาแล้วให้ ผู้จัดการเซ็นต์กันอย่างเดียว หรือ ไม่ก็ ส่ง mail ถามกันก่อนแบบนี้ นี่เรายังไม่รวมถึง บริษัทที่ต้องการเพิ่ม Field พิเศษ เข้าไป ต้องบอกว่าทำไม่ได้ หรือว่า เราต้องการป้องกันการทำใบเสนอราคาผิดพลาด โดยให้ระบบตรวจสอบเอง นี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอมานานมาก แต่ปัญหานี้ผมแก้ไขได้แล้วครับ เพราะ ชุด Office 365 ที่ให้เครื่องมือ Power Apps ที่ช่วยให้ผมทำแบบ Form สำหรับใบเสนอราคาได้แบบง่าย ๆ ข้อดีของการทำได้เอง มีหลายข้อ เช่น กำหนด Field ได้เอง กำหนด…

AutoML Vision

ขั้นตอนสำหรับการจดจำรูปภาพด้วย AutoML Vision บน Microsoft Azure Automated Machine Learning หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AutoML คือการเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติที่ได้รับ      ความนิยม และสร้างความสะดวกสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่กำลังจะเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้งาน หรือธุรกิจที่มีข้อกำจัดด้านบุคลากรที่มีความเชียวชาญในการเรียนรู้ของเครื่อง ให้สามารถสร้างโมเดลที่ให้ผลลัพธ์ที่ได้ประสิทธิภาพสูง และช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น โดยผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ ๆ ได้มีเครื่องมือ AutoML สำหรับ Computer Vision (CV) ให้ได้ใช้บริการ ได้แก่ Custom Vision จาก Azure ของ Microsoft, Cloud AutoML Vision เป็นการบริการของ Google Cloud และ Amazon Recognition (หรือ Amazon Rekognition) การบริการวิเคราะห์ภาพของ…

Reconcile Solution

Reconcile Solution การทำ Reconcile หรือการตรวจสอบข้อมูลการทำงาน เช่น การตรวจสอบยอดโอนเงิน กับ รายการการขาย ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ต้องใช้เวลาจำนวนมาก และ เป็นเรื่องปวดหัวมาก เพราะจากรูปแบบข้อมูลที่ จากหลายแหล่งที่ไม่เหมือนกัน ในขบวนการ ยิ่งเรามี Supplier จำนวนมาก ยิ่งเป็นเรื่องปวดหัว ณ. ปัจจุบันการทำเรื่องแบบนี้เรามีเครื่องมือ ที่มาช่วยได้แบบง่าย ๆ และ Microsoft ก็ให้ Software ที่เราเอามาทำได้แบบฟรี ดังนั้น จะเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะมาทำความรู้จัก เครื่องมือตัวนี้ คือ Power Automate Desktop นี่แหละครับที่จะมาช่วยเรา อธิบาย Process ในการทำงานจากในภาพ ตัวอย่าง เรามีบริษัทที่เป็น Distributor ที่ใช้บริการ Supplier บริษัทขนส่งจำนวนมาก ขบวนการทำงาน เจ้าหน้าที่ Warehouse จะทำการสั่งงานไปที่ ขนส่ง หลังจากนั้นในทุก ๆ เดือน Warehouse จะสรุปรายการขนส่งทั้งหมดออกมาเป็น…

power bi training

Training Online Power BI

Training Online Power BI Fusion ทำเรื่องการอบรม และ บริการ Implement Power BI มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งทางบริษัทมี การบันทึกข้อมูลการอบรมไว้ในรูปแบบ Clip Video เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ จึงได้รวบรวมข้อมูลจาก Youtube มาไว้ใน Page นี้ให้ง่ายในการค้นหาและดูข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาจะอธิบายในแบบพื้นฐาน และ นำเสนออย่างไม่เร็วมากเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นครับ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Data Warehouse การเอาข้อมูลเข้า มีด้วยกันหลายวิธี และ การนำเข้ายังมี Feature ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการทำ Data Clearing เป็นขบวนการจัดการกับข้อมูลที่เราไม่ต้องการ หรือ การจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบก่อนที่จะนำเข้าสู่ การวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในอันดับถัดไป สำหรับผู้ที่การเรียนพื้นฐานมาบ้างแล้ว สอนเรื่องพื้นฐานการเตรียมข้อมูลเข้าไปใช้งาน Power BI จนถึงขั้นตอนการออกเป็น Dashboard โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถจัดทำรายงาน บน Power BI…

แผนธุรกิจ

วางแผนธุรกิจ 10 ข้อที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต การวางแผนธุรกิจ 10 ข้อที่จะนำเสนอไม่ใช่จุดเริ่มต้นของธุรกิจ แต่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารมีมุมมองที่ครบถ้วนในการบริหารจัดการ ดังนั้นถ้าใครที่เข้ามาอ่านแล้วคิดว่าจะเริ่มจากตรงนี้ต้องขอบอกก่อนว่า ไม่ใช่จุดที่ถูกต้องนะครับ การเริ่มธุรกิจจะเริ่มจาก ความคิดบางอย่างที่มาช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น หรือ ว่าชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น อันนี้คือจุดเริ่มต้น สำหรับเนื้อหาของบทนี้ เราจะมารู้ 10 เรื่องที่ผู้บริหารต้องมาวางแผน และ เครื่องมือในการช่วยในการทำธุรกิจ ครับ 10 ข้อที่ผู้บริหารต้องรู้ เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) คือการสรุปแนวคิด หลักของสิ่งที่จะดำเนินการในเชิงธุรกิจ ความเป็นไปได้ในอนาคต เป็นการเสนอมุมมองของสิ่งที่เป็นปลายทางของการทำงาน คำอธิบายธุรกิจ (Company description) การวิจัยตลาด (Market analysis) รูปแบบการวิจัยที่จะใช้ เพื่อให้ได้มาถึงข้อมูลที่เป็นปัจจัย สำหรับการตัดสินใจในการทำงาน รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management) คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line) แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales) รายละเอียดเงินลงทุน (Funding request)…