กระดาษ Paperless

กระดาษ Paperless กระดาษ ที่เราใช้งาน ณ. ปัจจุบันมีประวัติการใช้งานมาเป็น พันปี แต่ภายในไม่กี่ปีนี้ คำว่า Paperless เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพราะทำให้การทำงานเร็วขึ้น และ ทุกอย่างถูกบันทึกลงระบบ computer ที่เรียกใช้ข้อมูลได้จาก อุปกรณ์มือถือ แต่การที่เราจะแปลงข้อมูลที่อยู่ในกระดาษ ให้เป็น Paperless มีความยากยังไงบ้าง ผู้บริหารไม่ถนัดในการดูข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ผู้กรอกข้อมูล ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียกใช้ระบบ หรือมีแต่ก็ไม่ครบทุกคน ราคาของ Solution ที่ต้องซื้อทั้ง License Software and Hardware ความไม่คุ้นเคย การออกแบบ Paperless ไม่สามารถทำให้เหมือนแบบที่เป็นกระดาษ 100 % ซึ่งปัญหาใหญ่สุด คือ เรื่องของราคา ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ใช้ได้นี่แหละ เพราะในการจ่ายเงินเพื่อได้ Paperless ในหลายครั้งเราไม่สามารถทำได้ทั้ง องค์กร ทำให้ องค์กรมองว่า ไม่คุ้มที่จะลงทุนเพราะ ทำแล้วก็ยังต้องใช้กระดาษอยู่ดี แต่ปัญหานี้ ณ. ปัจจุบันมีแนวทางที่ดีขึ้น เพราะ Mobile…

AI Big Data Chat

AI Big Data Chat AI Big Data Chat เป็น 3 Technology ที่มีบทบาทมาก ณ. เวลานี้ ทั้ง 3 ตัวสัมพันธ์กันอย่างไร Chat เริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน เพื่อ คือ Chat ที่มีมาเป็น 20 กว่าปี การโต้ตอบทางตัวอักษรแบบ real time สมัยปี 2539 เมื่อผมยังเรียน มหาลัย เริ่มมี Chat กันแล้วเราใช้คุยกับสาว ต่างคณะกัน แล้วการ Chat ก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นมาตลอดระยะเวลา 20 ปี จนมาถึงยุคที่การ chat ผ่าน มือถือ อุปกรณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง กลายเป็น Chat เป็น Application ที่ทุกคนมีใช้งานได้อย่างสะดวก และ ขาดไม่ได้ Big Data…

AI Time Attendance

AI and Time Attendance AI กับ Time Attendance มีความเกี่ยวข้องอะไรกัน เมื่อเราใช้ Mobile Time Attendance เราจะสามารถได้ข้อมูลสำคัญมา 2 อย่าง คือ เวลาเข้างาน กับ สถานที่ทำงาน จากข้อมูลที่ได้มา เราสามารถใช้ AI ในการวิเคราะห์หา สิ่งที่ซ้อนเร้นอยู่ เช่น ถ้าเราใช้กับ แผนก Support สิ่งที่ได้มาอาจจะเป็น สถานที่ ที่ใช้เวลาในการ Support นานสุด การจัดกลุ่ม และจัดแบ่งกลุ่ม ตาม Profile การให้บริการ จากความถี่ และ ระยะเวลาในการ Support สามารถประเมินความคุ้มค่าของแต่ละ job การหาค่าความเหมาะสม ในการ support เช่น เวลา และ จำนวนครั้ง ซึ่งที่สุดแล้ว สามารถนำไปคำนวณหาค่า บริการที่เหมาะสมได้…

HR Knowledge

HR Knowledge ส่วนงาน บุคคลในหลายหน่วยงานมักจะได้รับโจทย์จากผู้บริหารว่า ต้องการทำระบบจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประเด็นคือจะเริ่มจากอะไรดี หลาย ๆ หน่วยงาน จะคิดเรื่องของพื้นที่จัดเก็บก่อน แต่มักจะไม่ได้คิดว่า หน่วยงานมีความรู้อะไรที่จะจัดเก็บบ้าง และ ที่เจอส่วนมากคือ ยังไม่มี ความรู้จริง ๆ ที่จะจัดเก็บ พอสร้างพื้นที่เสร็จแล้ว สิ่งที่เจอคือ จะเอาเอกสารมาเก็บ พวก ISO แต่จริงแล้วขบวนการ ISO มีระบบจัดการขบวนการทั้งหมดอยู่แล้ว ทั้งจัดเก็บ ทั้งการพัฒนาขั้นตอน ดังนั้น การจะเริ่มเรื่อง KM ในหน่วยงาน จึงต้องพิจารณาจาก ความรู้ ก่อน ว่าเรามีความรู้อะไร และอยู่ในรูปแบบไหน เป็น File , Video หรือ xxx ดังนั้น ถ้าส่วนของแผนกบุคคลได้รับโจทย์ เรื่อง KM เราต้องเริ่มจาก การพิจารณา ก่อนนะครับว่า ความรู้เรามีหรือยัง ต่อมาแล้ว อะไรละที่เราจะ เรียกว่าความรู้ ถ้ามี…

CRM AI

CRM เป็นระบบการทำงานสำหรับพนักงานขายลักษณะ การใช้งาน คือ ให้ Sales บันทึกข้อมูล การทำงาน และประเมิน Pipe Line ในการขาย และที่สำคัญคือให้ ผู้จัดการสามารถติดตามการทำงานของ Sales ได้ทุกระยะ ดังนั้น ถ้าจะซื้อ CRM แล้วหวังว่า Sales จะขายได้มากขึ้น ต้องบอกว่า ไม่ใช่ เพราะมันต้องประกอบไปด้วย ผู้จัดการแผนกขาย ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ ร่วมด้วย AI เป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยประเมินข้อมูล และส่งต่อข้อสรุปการทำงานให้กับผู้จัดการขาย ให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และ ช่วยทำหน้าที่แทน Sales ในบางเรื่อง เช่น การตอบข้อมูล การทำหน้าที่เป็น Admin ให้กับแผนก ปัจจุบันการทำ AI มาช่วยร่วมกับ CRM จะช่วยในหลายเรื่องของขบวนการขาย เช่น AI ช่วยให้ ข้อมูล ราคา , สินค้าคงเหลือ ,…

Digital Signature คือ

Digital Signature คือ

Digital Signature คือ Digital Signature คือ แปลจากภาษาอังกฤษ Digital Signature เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับยืนยันความถูกต้องของข้อความหรือ File Data สิ่งที่สำคัญคือ มัน เป็นรูปแบบทาง คณิตศาสตร์ ไม่ใช่ภาพลายเซ็นต์ ที่เราใช้ปากกาเขียน โดยสิ่งที่เราจะมองเห็นเป็น รหัสตัวเลข เท่านั้น วิธีการมองจะต้องเปิดโปรแกรม เช่น PDF แล้วเลือกที่ Show Digital Signature จึงจะเห็น หรือ ต้อง Print Doc ก็อาจจะให้ Show ที่ด้านล่างของกระดาษ ก็ได้ ประโยชน์จากการทำ Digital Signature ป้องกันการแก้ไขเอกสารที่เป็น File ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ PDF , Office จากประโยชน์เรื่องป้องกันการแก้ไขเราสามารถเอาคุณสมบัติข้อนี้ไปใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การยกเลิก การใช้กระดาษในการเซ็นต์ เพื่อยื่นยันว่าเป็นเอกสารจริง ลดการใช้แรงงานในการจัดส่งเอกสาร แล้วแทนที่ด้วยกันส่ง File…

AI คือ

What is AI AI คือ artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ เราขอข้ามวิธีการสร้าง AI ไปเลย แต่จะบอกว่าปัจจุบันการทำ AI สามารถสร้างได้ง่ายมากกกกก ลองมาขยายความของ AI อีกหน่อยว่า AI ทำอะไรได้บ้าง ปรึกษากฎหมาย นักข่าว ที่ปรึกษาด้าน Cyber security และหาช่องโหว่ในหน่วยงาน พนักงาน Call Center แปลภาษา วิเคราะห์ใบหน้าและหาคนร้าย ตรวจวิเคราะห์โรค ตลาดเฉพาะบุคคล ยานพาหนะไร้คนขับ AI จำเป็นแค่ไหน มากที่สุดในโลกปัจจุบัน เพราะบริษัทไหนไม่มี AI มาช่วยแล้ว บอกได้เลยว่าไม่สามารถแข่งขันในโลกปัจจุบันได้เลย เพราะมีบริษัทข้ามชาติ ที่ให้บริการผ่าน Internet ที่อยู่ซักทีของโลก กำลังเสนอขายสินค้าแบบเดียวกันในประเทศไทย และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเราไม่ขยับตัววันนี้ ก็ไม่มีอนาคตในวันข้างหน้า AI สร้างยากแค่ไหน ถ้าเป็นงาน…

เพิ่มยอดขายด้วย

เพิ่มยอดขายด้วย ไม่ว่าจะเป็น Sales admin manager CEO … ก็อยากให้บริษัทมียอดขายเพิ่ม เราจะทำยังไงดี วิธีแต่ดังเดิมคือ เพิ่ม Sales เพิ่ม สาขา เพิ่ม Agent มันง่ายที่จะคิดว่าถ้าเราเพิ่ม พวกนี้ยอดขายน่าจะเพิ่ม แต่การเพิ่มพวกนี้มาพร้อมกันต้นทุน มหาศาล แล้วที่แย่กว่า คือ ไม่รับประกันว่าจะขายดีขึ้นตามจำนวน sales ที่เพิ่มขึ้น ลองมาสังเกตุดูว่า วิธีการขายที่เรามีอยู่มีประสิทธิภาพหรือยัง เวลาที่ Sales ทำงานส่วนมากจะเป็นเรื่องการ ตอบคำถาม หาข้อมูลราคา การส่งของ และหาลูกค้าใหม่ ถ้าเอาเนื้องานมาเรียงกันจะพบว่า หาลูกค้าใหม่ ใช้เวลามากและไม่มีประสิทธิภาพ การตอบคำถามง่าย ๆ เสียเวลา มากเป็นลำดับที่ 2 ต่อลองเพื่อปิดการขาย ใช้เวลาน้อยสุด ถ้าเราเอาการหาลูกค้าใหม่ออกจากขบวนการทำงานของ Sales จะประหยัดเวลาให้ Sales มากถึง 20-30 % ซึ่งต้องประเมินว่า จะแปลงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปทำ Marketing ทางอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า…

Apache Spark

Apache Spark ตัวเลือกของ Big Data ที่มาแรง Solution Big Data ที่น่าสนใจ นอกจาก Apache Hadoop แล้ว ถัดมาก็ต้องเป็น Apache Spark นี่แหละ ตัวของ Hadoop ดังมาก่อน แล้ว ค่อยพัฒนามาเป็น Spark ความแตกต่างระหว่าง Hadoop กับ Spark หลัก ๆ แล้วคือระบบการจัดเก็บข้อมูล Hadoop ใช้ Hard disk จัดเก็บ Spark ใช้ RAM จัดเก็บ บทสรุปของการจัดเก็บที่ต่างกันก็คือ ความเร็ว ที่ Spark เร็วกว่า เป็น 10-100 เท่าถ้าเทียบกับ Hadoop โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องการประมวลผลแบบ Real time แล้วตัวเลือกที่น่าสนใจสุดก็ต้องเป็น Apache Spark…

ทำไมต้องทำ AI

ทำไมต้องทำ AI เหตุผลง่าย ๆ คือ มีคู่แข่งใช้ AI ถ้าเราไม่มี AI ก็เหมือนกับเราเล่น บอล 11 คน แต่คู่แข่งมา 22 คน ประมาณนั้นเลย ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท A กับ บริษัท B ขายของเหมือนกันทั้งคู่ ลูกค้าติดต่อขอราคาสินค้า บริษัท A ใช้ AI มาช่วยตอบราคา ลูกค้าติดต่อขอราคาสินค้า บริษัท B ใช้ คน มาช่วยตอบราคา แน่นอนว่า คน ตอบได้ใจกว่า แต่ AI ตอบเร็วกว่า โจทย์นี้คนชนะไป เพราะในการขอราคาอาจจะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติม มากรณีที่ 2 มีลูกค้าขอราคาสินค้า ที่ซื้อประจำ AI ตอบได้ทันที คน ตอบได้แต่ช้าหน่อย กรณีนี้ AI…