Permission levels in SharePoint

Permission levels in SharePoint หากคุณทำงานบน Site คุณกำลังทำงานภายใน site collection  ทุก site มีอยู่ใน site collection เราเรียก Site ระดับบนสุดเรียกว่า root site ภาพประกอบต่อไปนี้ของไซต์คอลเลกชันแสดงลำดับชั้นอย่างง่าย ๆ ของไซต์รายการและรายการ ขอบเขตสิทธิ์จะถูกกำหนดหมายเลขเริ่มต้นที่ระดับที่กว้างที่สุดซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์และสิ้นสุดในระดับที่แคบที่สุด (รายการเดียวในรายการ) Inheritance แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการสืบทอดสิทธิ์ จากการออกแบบ Site และเนื้อหาทั้งหมดในคอลเลกชันจะสืบทอดการตั้งค่าการอนุญาตของรูทหรือไซต์ระดับบนสุด ซึ่งเป็นการกำหนดแบบที่ดีที่สุด เพราะลดความซับซ้อนในการกำหนดสิทธิ แต่ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับ Site Library และรายการรายการเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตจากไซต์แม่ของพวกเขาอีกต่อไป นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ภายในลำดับชั้น ผู้ดูแล site collection กำหนดค่าการอนุญาตสำหรับ Site Root สำหรับ site collection ทั้งหมด หากคุณเป็นเจ้าของ Site คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ Site ซึ่งจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์สำหรับ site รายการและ library สืบทอดสิทธิ์จาก site ที่พวกเขาอยู่ หากคุณเป็นเจ้าของ site คุณสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์และเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับรายการหรือ…

Bot Distributor

Bot Distributor : มาช่วยอะไรได้บ้าง อนาคตมาถึงแล้วครับ เมื่อวันศุกร์มีโอกาสไปคุยงาน บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายของ น้ำมันเครื่องจากต่างประเทศ แล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คุยกับ Distributor อุปกรณ์ IT รายใหญ่ ตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาคือ % กำไรต่อหน่วยลดลง ต้นทุนสูงขึ้น แล้วทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาแบบนี้ อย่างแรกคือ ทุกคนกำลังทำ Data Analysis แต่แค่นี้ยังไม่ใช่คำตอบครับ เพราะการทำ Data Analysis ต้นทุนยังไม่ได้ลดลง แต่ตอนนี้หลังจากทุกคนมี การวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วหาจุดอ่อนของการทำงาน หา โอกาสใหม่ ๆ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ เราต้องการ คน สำหรับนำข้อมูลไปปฏิบัติกัน คน คือ ต้นทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจฺ Bot จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานโดยคน โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ซ้ำ ๆ งานที่ไม่ซับซ้อนจะถูก Bot มาทำงานแทน เช่น การรับ Order ยื่นยัน และ ส่งต่อ สอบถามราคาขาย อันนี้เสียเวลาสุดๆ…

Bot for service

Chat Bot สำหรับการให้บริการ เมื่อวานไปเจอลูกค้าต้องการระบบลาที่ทำด้วย Power Apps มาครับ ซึ่ง IT ได้รับคำสั่งมาให้พัฒนาระบบลาสำหรับพนักงานในบริษัท และ ด้วยเครื่องมือ Office 365 ที่มีอยู่ ประมาณ 500 แต่เค้ามีพนักงาน 6000 up ดังนั้นลักษณะการทำงานต้องเป็น ให้ตัวแทนเป็นคน key ข้อมูลการลาเอง โดยให้พนักงานมาแจ้งกับตัวแทน แล้วตัวแทนพิมพ์ข้อมูลให้ สาเหตุที่เลือก Power Apps เนื่องจาก มี License อยู่แล้ว ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประหยัด มี Flow สำหรับขั้นตอนการ Approve ซึ่งหลังจากคุยสรุปกัน ผมรู้สึกว่า การสร้างด้วย Power Apps ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะ ต้องมีคน Key ให้ คนลาไม่สามารถรู้ผลการพิจารณา ดังนั้นผมจึงเสนอแนวทางให้ใช้ Bot ในการขอลาผ่านระบบ Line แทนครับ โดยการทำงานเป็นแบบนี้…

Line Bot

Line Bot by Fusion Chatbot ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก ในช่องทางสื่อสาร เช่น Facebook , Line ตัวอย่าง เช่น การสั่งของตอนกลางคืนหรือ จะเป็นการนำ Chatbot ไปใช้งานร่วมกับ Application เช่น HR Portal ที่รับเรื่องร้องเรียน และ ให้ทำการส่งเรื่องต่อ ให้กับทีมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า เราสามารถ ลดคนในส่วนนี้ได้ เทียบความแตกต่างของ ChatGPT กับ Bot ทั่วไป ChatGPT และ Chatbot ทั่วไปเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก โดย ChaGPT เป็นโมเดลภาษาธรรมชาติที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างคำตอบที่มีคุณภาพสูง และสามารถเข้าใจความหมายของประโยคได้ดีกว่า Chatbot ทั่วไปที่ใช้กฎเกณฑ์และการสร้างกฎเพื่อสร้างคำตอบ Chatbot ทั่วไปมักจะใช้กฎเกณฑ์และการสร้างกฎเพื่อสร้างคำตอบ โดยมักจะมีการกำหนดคำถามและคำตอบล่วงหน้า และไม่สามารถเข้าใจความหมายของประโยคได้ดีเท่ากับ ChaGPT ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น…

TOR Big Data 4

TOR Big Data 4 ข้อมูลทัวไป ระบบคลาวด์ (Cloud System) ข้อมูลสําหรับ นําเสนอรายงานจะต้องถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ เท่านัน (Cloud System) และต้องรองรับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงรายงานบนระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้จากทุกที ที สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบคลาวด์ (Cloud System) ต้องมีความยืดหยุ่นโดยสามารถปรับลดขนาด หรือเพิม ลดความสามารถได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ ระบบคลาวด์ ต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001/27002 เป็นอย่างน้อย และรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27018 ข้อมูลระบบฐานข้อมูลบน ระบบคลาวด์ (Cloud System) รองรับ Transaction Rate ได้สูงถึง 2000 , Transactions per minute หรือดีกว่า รองรับ Concurrent Requests ได้สูงถึง 100…

Case Insurance Chatbot

ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำ Chatbot มาใช้งานใน ธุรกิจประกัน ในปี 2560 PwC ตีพิมพ์รายงานที่เน้นว่าอุตสาหกรรมโดยรวมไม่ได้รับบอตอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ chatbots ประกันภัยสามารถมีต่อประสบการณ์ของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องประกันหรือการอนุมัติจะค่อนข้างสูง การศึกษาวิจัยโดยการแสดง Hubspot ว่า47% ของผู้ซื้อมีการเปิดให้ซื้อสินค้าจากบอท นี่เป็นเพราะบอทเปิดใช้งานธุรกรรมที่ผู้ใช้แจ้งสำหรับการสั่งซื้อแจ็คเก็ตใหม่ส่งดอกไม้ให้คนที่คุณรักหรือจ่ายเบี้ยประกันของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้โดยลดเวลาที่ใช้ในขั้นตอนซ้ำซ้อนเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันคุณจะต้องระวังเรื่องเส้นบาง ๆ ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าและยอดขาย การแชทกับผู้ใช้ไม่ควรหลงทางในการขายประกันเมื่อพวกเขาสนใจที่จะยื่นเคลมประกันมากขึ้น นี่เป็นทรัพยากรที่ดีจริงๆในการออกแบบการสนทนา chatbot ที่มีประสิทธิภาพ Fusion Service Chatbot for Insurance with ChatGPT ใช้กรณีของ Chatbots ประกันภัย แชทบอทประกันภัยสามารถใช้งานเป็นผู้จัดการประกันส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณในขณะที่เตรียมทีมขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับบริบท รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นกรณีการใช้งานจำนวนมากสำหรับการปรับใช้ chatbots ในประกัน –  การรับรู้ของลูกค้าและการศึกษา Chatbots ในการประกันสามารถให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับการแนะนำนโยบายที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการหลายรายขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของลูกค้าและปัจจัยการผลิต นอกจากนั้นยังสามารถมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับผู้เข้าชมทุกคนไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของคุณหรือช่องทางอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการแปลง เรียกร้องการดำเนินการและการช่วยเหลือในการชำระ บอทสามารถตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าเพื่อจัดการกับการเคลมประกันของลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งให้พวกเขาสำหรับการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าต้องการ การสร้างโปรไฟล์และการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการค้นหาและอินพุตที่ต่างกันที่ได้รับจากผู้ใช้บอทสามารถแบ่งเซ็กเมนต์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลนี้สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับทีมขายเนื่องจากพวกเขามีบริบทที่สมบูรณ์ว่าลูกค้าที่มีศักยภาพกำลังมองหาและดำเนินการตาม  วิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าการสอบถามลูกค้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 นาทีต่อรองในการแปลงให้เป็นผู้นำลดลงกว่า400% ในสถานการณ์เช่นนี้การมี chatbot ประกันไม่เพียง แต่เพิ่มโอกาสในการแปลงลูกค้าเป้าหมาย แต่ยังทำให้ผู้ใช้พอใจด้วยการตอบกลับทันที คำติชมและรีวิวจากลูกค้า การวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้า 73%มีแนวโน้มที่จะตอบสนองผ่านการแชทสดมากกว่าอีเมลและ56% ของผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะติดต่อธุรกิจผ่านทางข้อความมากกว่าการโทร นี่เป็นเพราะผู้คนเคยชินกับการเห็นเว็บไซต์เป็นสื่อกลางคงที่ดังนั้นการมีส่วนร่วมใด ๆ ในสื่อจึงเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า นอกจากนี้พวกเขายังสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าลดความคิดเห็นในเชิงบวกและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา ฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทุกธุรกิจต้องการที่จะเติบโตรายชื่อผู้ติดต่ออีเมลและ บริษัท…

TOR Big Data 3

TOR Big Data 3 เหมือนคนเก็บกด ที่มาไล่เขียน comment เกี่ยวกับ TOR Big Data ก็มันอดไม่ได้จริงครับ เราลองมาดูเงื่อนไขการชำระเงินของโครงการ ที่ผมไป Copy มาจากโครงการจริง ๆ กัน ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เอกสารแผนการปฏิบัติงานโครงการ และรายชื่อทีมงานพัฒนาระบบ เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Requirement Specification Document) เอกสารการออกแบบชุดของข้อมูล (Cube) พร้อมลงนามตรวจรับงาน เอกสารข้อเสนอแนะด้านการติดตังโปรแกรมต่าง ๆ และที่เกียวข้อง ส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เอกสารการออกแบบระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) พร้อมลงนามตรวจรับการออกแบบรายงาน เอกสารการตรวจรับระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) พร้อมลงนามตรวจรับ การตรวจสอบ UAT จากผู้ใช้งาน การอบรมผู้ใช้งานระบบรายงานอัจฉริยะ (BI) เอกสารการฝึกอบรม และรายงานสรุปการฝึกอบรม เอกสารการทดสอบระบบรายงานอัจฉริยะ (BI)…

เทียบราคา Office 365

เทียบราคา office 365 ปกติบริษัทจะเลือก Office 365 ไม่เป็น E1 ก็ E3 ตามคำแนะนำของ Microsoft แต่จริง ๆ แล้วชุด office 365 ยังมี Package ที่น่าสนใจอีก หรือ ชุด Business โดยเฉพาะ ชุด Essentials ราคาโคตรถูก แล้วผมบอกได้เลยว่า มันได้ Function สำคัญ ๆ ครบถ้วน สำหรับการเลือก ชุด office เราไม่จำเป็นต้องซื้อให้เหมือนกันทั้งบริษัท เช่น ผู้บริหาร และ กลุ่มที่ต้องทำเอกสาร word excel แบบจริงจัง ขอ ย้ำว่าจริงจัง ใช้สูตร จัดหน้าตาแบบสุดยอด หัวท้าย กระดาษต้องสวย แบบนี้ ก็เอาชุด Office Premium ไปเลย…

TOR Big Data-2

ขอบเขตการดําเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องดําเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และกําหนดค่า (Configuration) ระบบ Big Data พร้อมทั้งอุปกรณ์และ/หรือระบบที่ได้มาตามสัญญานี้ รวมทั้งส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 7.1 ผู้ขายต้องจัดให้มีการประชุมเริ่มงาน (Kickoff Meeting) เพื่อนําเสนอแผนการดําเนินงานของโครงการให้ พิจารณาก่อนการดําเนินงานจริงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 7.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทํา และออกแบบระบบ Big Data รวมทั้ง ระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานให้ รฟม. แบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 7.2.1 ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 7.2.2 ด้าน Data Scientist 7.2.3 ด้าน Data Analytic 7.2.4…

TOR Big Data

TOR Big Data เรื่องเล่าเกี่ยวกับ TOR Big Data วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อรวมศูนย์และจัดเตรียมข้อมูลประเภทฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Structured Data) หรือข้อมูลที่ไม่มี โครงสร้าง (Unstructured Data) ของระบบงานสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีความ หลากหลายในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และข้อมูลที่สามารถส่งต่อไปยังระบบอื่นๆ ภายในองค์กรให้มีรูปแบบเป็นมาตราฐานกลางและ สามารถเชื่อมโยงการส่งต่อข้อมูลด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อให้ผู้บริหารของมีเครื่องมือและข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมในการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประเมินภาพรวมผลการดําเนินงานระดับองค์กร รวมทั้ง ติดตามตัวชี้วัดทางกลยุทธ์ ระดับองค์กร (Strategic Indicators) ที่สําคัญ ตลอดจนการวิเคราะห์คุณลักษณะและ พฤติกรรมเชิงลึก (Insight) โดย อาศัยเครื่องมือและระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ที่พัฒนาขึ้นมา 2.3 เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในหลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสามารถใช้ข้อมูล Big Data ประกอบการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่องค์กร เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 2.4 สร้างต้นแบบ Big…