ป้องกันเอกสาร PDF

ป้องกันเอกสาร จากการแก้ไข ด้วยการแปลงเอกสารให้เป็น PDF ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น เปิดได้จากทุกเครื่องมือ ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย สามารถแปลงต้นฉบับให้เป็น File PDF ได้ง่าย เช่น Office มาเป็น PDF หรือ การแปลง Form ที่กรอกข้อมูลให้เป็น PDF เอกสารที่นิยมใช้ File PDF เช่น Reference , ISO Document , แบบ Design แต่ตัวเอกสาร PDF ยังมีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่าง คือ การเพิ่ม E-Signature ในเอกสาร PDF ทำให้ตัวเอกสารมีความน่าเชื่อถือ ตัวเอกสาร PDF + E-Signature สามารถใช้แทนลายเซ็น ได้อย่างถูกต้อง และมีมาตราฐานรองรับจาก ETDA เอาไปเป็นหลักฐานใน ศาลได้แทนกระดาษที่มีลายเซ็น การจัดเก็บเอกสารที่เป็น PDF + E…

ประเภท ISO

ประเภท ISO

ประเภท ISO การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า ประเภท ISO มันต่างกันแค่ไหนครับ ธุรกิจบริการ เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง Solution ISO Document ระบบ DAR สำหรับบริหารจัดการงานเอกสาร ISO พัฒนาระบบด้วย Microsoft 365 สำหรับบริษัท ที่ใช้ชุด Microsoft Office อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่ม Application จัดการระบบ ISO บน Microsoft 365 ได้โดย ไม่ต้องลงทุน License เพิ่ม ระบบเริ่มต้นที่ พนักงานนำเอกสาร ที่เป็น PDF ที่เจ้านายเซ็นต์เรียบร้อย…

โปรแกรมสำหรับ DCC

โปรแกรมสำหรับ DCC โปรแกรมสำหรับ DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้ โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้ Register เอกสารเข้าระบบ ISO Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้ ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ…

E-Signature การศึกษา

E-Signature การศึกษา ระบบการศึกษาที่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก เช่น รายงานผลการเรียน ฟอร์มเอกสารในการทำงาน ( จัดซื้อ ขอดูงาน ฝึกอบรม ) เป็นภาระสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะลดภาระการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน มาหลายครั้งแต่ภาระของคุณครูดูจะไม่น้อยลงเลย ข่าวที่เกี่ยวกับภาระการจัดทำเอกสารของครู เช่น มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งในแง่ของ Technology ที่สามารถช่วยให้การทำงานของครูทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ ง่ายในการนำมาใช้ เช่น ระบบ E-Signature ที่ช่วยให้การ…

PDF Paperless

PDF Paperless File PDF กับการทำ Solution Paperless ถือว่าเป็นของคู่กัน เพราะเอกสารที่ถูกนำมา Approve นั้น Workflow นั้น เท่าที่ทำมาจะเป็น File PDF ทั้งหมด แล้วด้วยคุณสมบัติของ PDF ที่ป้องกันการแก้ไข และ สามารถลง E-Signature ได้ และ สามารถเปิด File PDF ได้จากทุก OS ทำให้เอกสาร PDF ถือว่าเป็น Standard ของการทำงาน Paperless เลยทีเดียว ด้วยคุณสมบัติที่ป้องกันการแก้ไข ทำให้ตัว PDF ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการ เพิ่มเติมข้อมูลใน File เช่น Adobe Pro ซึ่งในไทยก็หาคนซื้อยากเพราะราคาที่สูงเกือบหมื่น สำหรับ Solution อย่างง่ายในการทำ Approve เอกสารที่เป็น PDF สามารถดูได้จาก Clip…

digital signature app

“Veracity” EASY WAY TO USE

“Veracity” EASY WAY TO USE Veracity คืออะไร? Veracity คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Digital Signature ภายในองค์กร สำหรับยืนยันเอกสารฉบับจริง มีเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง และสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในทางกฎหมายได้เช่นเดียวกับเอกสารแบบลงนามในกระดาษด้วยปากกา *************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************** เอกสารที่เหมาะกับการใช้งาน *************************************************************************************************************************** ประโยชน์ของ Veracity *************************************************************************************************************************** เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Veracity *************************************************************************************************************************** บริการของ Fusion Solution *************************************************************************************************************************** สาธิตตัวอย่างการใช้งาน Veracity *************************************************************************************************************************** สนใจทดลองใช้บริการ Veracity คลิก !!!!!! ***************************************************************************************************************************

อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรมพนักงาน ถือว่า เป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัท ที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย และ กรมที่บังคับใช้กฎนี้ ก็คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องของความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง ในระเบียนกำหนดไว้ว่า ต้องมีการอบรมในทุกระดับ บริหาร หัวหน้างาน ลูกจ้าง ให้มีการจัดวัดผลและประเมินผล การอบรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์ การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที จากข้อกำหนดในเรื่องการอบรม ที่นอกจากกฎหมายจะบังคับแล้ว ในเรื่องของ HR ภายในบริษัทก็ยังมีระเบียบในการอบรมพนักงาน และ การทดสอบความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ทาง Fusion Solution ขอเสนอเครื่องมือ ที่ช่วยให้ HR บริหารจัดการการอบรมพนักงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Seed Solution…

work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Petty Cash Work Form Home(WFH) กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพราะด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 กำลังระบาดในขณะนี้สร้างความเสียงหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองยังคงดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น **************************************************************************************************************************** การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อย อย่างเช่น ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ หรือแม้แต่การเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จะดีแค่ไหนหากมีแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อยนี้เป็นเรื่องง่ายๆ Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย เป็นหนึ่งใน Feature หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งแบบทำงานที่ออฟฟิต และแบบ Work Form Home(WFH) **************************************************************************************************************************** Petty Cash หรือ ระบบเงินสดรายย่อย ของ Jarviz แยกการทำงานเป็น 2…

Azure Synapse Overview

Azure Synapse Overview Microsoft เปลี่ยน Package ใหม่ รวม เครื่องมือที่แยกเป็น ชิ้น ๆ ให้กลายเป็น ชุดใหม่ เรียกว่า Synapse โดยคุณสมบัติของ เครื่องมือตัวนี้จะประกอบด้วย จาก Package Synapse ที่เสนอ ณ. ปัจจุบันจะมีความสามารถรองรับข้อมูลที่ เป็น Structure และ Unstructured

Work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature สำหรับ Operation Log หรือ การบันทึกการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งพนักงานสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application โดยใน 1 วัน พนักงานสามารถกรอกรายการงานและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้มากตามความต้องการ สามารถปรับแก้ไขหรือลบรายการงานได้ อีกทั้งยังสามารถ Save…