PDPA Data Protection

PDPA Data Protection ตอบโจทย์ข้อกฎหมาย ด้วย Microsoft 365 โซลูชัน PDPA มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับเจ้าของข้อมูล (ตามมาตรา 5 ในกฎหมาย) ดังนั้นองค์กรจึงต้องเริ่มวางแผน ทั้งในด้านบุคลากร เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ตามมาตรา 41 และ 42 รวมไปถึงจัดทำกระบวนการต่างๆ เช่น จัดทำขั้นตอนในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (consent management process) และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ เพื่อการันตีเรื่อง compliance ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอีกเพียง 2 เดือนข้างหน้านี้เท่านั้น ( หน้าที่ของ IT มีดังนี้ ) และเมื่อองค์กรได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Microsoft 365 โซลูชัน ก็มีเทคโนโลยีที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการดูแล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเครื่องมือที่จะช่วยรองรับกระบวนการการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA…

market analysis

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม Fusion ให้บริการ Dashboard แสดง Data เกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานที่เริ่มติดตั้งระบบ IoT ที่ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ในขบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ง่าย และ สามารถนำไปปรับปรุงขบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น iot azure architecture หัวใจของการสร้าง Dashboard คือเรื่องระบบการดึงข้อมูลจากแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันจะมี Solution ด้าน IoT ที่ให้บริการอุปกรณ์มากมาย และสำหรับ Fusion เราเป็นผู้วางระบบบน Azure ในการรองรับข้อมูลที่ถูกส่งออกมาและนำมาสร้างเป็น Dashboard ในการวิเคราะห์ต่อได้ ข้อมูลสำหรับการทำ Dashboard วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเอง นอกจาก IoT แล้ว เรายังต้องเชื่อมโยงกับข้อมูล แผนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผนว่าสามารถทำได้ตามที่วางแผนไว้หรือป่าว Azure IoT Architecture สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้แสดงสถาปัตยกรรมที่แนะนำสำหรับแอปพลิเคชัน IoT บน Azure โดยใช้ส่วนประกอบ PaaS (platform-as-a-service) สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ แอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่ต้องการส่วนประกอบทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ อุปกรณ์ IOT อุปกรณ์สามารถลงทะเบียนกับระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อส่งและรับข้อมูล อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์ขอบที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลบางอย่างในอุปกรณ์เองหรือในเกตเวย์สนาม เราขอแนะนำAzure IoT Edgeสำหรับการประมวลผลขอบ…

Three ways to get notified about Azure service issues

การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นส่วนหนึ่งของงาน ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาทุกคน แม้ว่าจะเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ปัญหาการบริการ เช่น การหยุดทำงานและการบำรุงรักษาตามแผนจะเกิดขึ้น มีหลายวิธีในการรับทราบข้อมูล แต่เราได้ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าของเราตอบสนองต่อปัญหาการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงาน ทั้งสามใช้ประโยชน์จาก Azure Service Health ซึ่งเป็นบริการ Azure ฟรี ที่ให้คุณกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของคุณ 1. เริ่มต้นง่ายๆด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อตรวจจับปัญหาทั้งหมด หากคุณเพิ่งเริ่มตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานบริการคุณจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือก ฉันควรแจ้งเตือนใคร เกี่ยวกับบริการและภูมิภาคใด สำหรับเหตุการณ์ประเภทใด? ไฟดับ? การบำรุงรักษาตามแผน? คำแนะนำ Health? และควรใช้การแจ้งเตือนประเภทใด? อีเมล SMS การแจ้งเตือนแบบพุชเว็บฮุกหรืออย่างอื่น? วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานการแจ้งเตือน Service Health alerts คือการเริ่มต้นง่ายๆ ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะส่งอีเมลถึงผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการของคุณเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคใด ๆ เนื่องจาก Service Health เป็นแบบเฉพาะบุคคล การแจ้งเตือนจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมีผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคที่คุณใช้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้วให้ดูว่าจะดำเนินการอย่างไร บางทีทั้งหมดที่คุณต้องการ เรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณพบว่าคุณมักกำหนดเส้นทางข้อมูลจากการแจ้งเตือนที่คุณได้รับไปยังทีมอื่น ๆ ให้ลองตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับทีมเหล่านั้น 2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือสำหรับปัญหาเร่งด่วน ปัญหาบริการทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากัน หากมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานที่สำคัญคุณจะต้องค้นหาและตอบกลับโดยเร็วที่สุด ในสถานการณ์ดังกล่าวอีเมลอาจไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้กำหนดค่าการแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของบริการเพื่อส่งการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือผ่านแอปมือถือ Azure…

market analysis

วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การ วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นตัวกำหนด ทิศทางการทำงานทั้งหมดขององค์กร ถือว่าเป็นแผนที่ในการทำงานของแต่ละแผนก ซึ่งจากแผนงานที่วิเคราะห์มาแล้ว เราต้องมาทำการ Map กับสินค้าของบริษัท หรือการหาสินค้าใหม่มาเสริม แต่จากประสบการณ์ของผมที่เป็นผู้วิเคราะห์และต้องปฏิบัติด้วย พบว่าไม่ง่ายเนื่องจากทุกคนในบริษัทมีงานที่ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่จำเป็นต่อบริษัทในทุกวันการจะย้ายคนถือเป็นเรื่องยากมาก ที่จะเปลี่ยนแบบทันทีทันใด แนวโน้มตลาดในปี 2020-2022 Fintech นวัตกรรมด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและแพลตฟอร์มใหม่ๆช่วยให้เราก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการชำระเงินผ่านบัญชีที่เชื่อมต่อกับ mobile banking, การชำระผ่านบัตร, หรือการชำระผ่าน e-wallets ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่คล่องตัวและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก OMNI Channel การเชื่อมต่อทุกช่องทางคืออนาคตของโลกค้าปลีก ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวนมาก ก็เริ่มที่จะพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ที่รวมทุกช่องทางการขายเป็นการเดินทางหนึ่งเดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ลื่นไหลและเชื่อมต่อประสบการณ์ทุกช่องทางได้อย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่การไปเลือกซื้อที่ร้านค้า ได้เห็น ได้ลองเลือก สัมผัสสินค้าจริง และหากสนใจซื้อ ลูกค้าก็สามารถเช็คเกี่ยวกับสี / ขนาด / สต็อคที่มีให้เลือกจนถึงการกดสั่งซื้อและระบุการจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่ยังอยู่ที่ร้านได้ทันที ธุรกิจการชำระเงินบนเครือข่ายดิจิตอล การเติบโตของโลกการเงินดิจิตอลในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจแบบเดิมๆ อาทิ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ร้านค้าปลีกรายย่อยที่รับเฉพาะเงินสด ในโลกยุคดิจิตอล เราจะเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามภูมิภาคแบบดิจิตอล ที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากกลไกตลาด ซึ่งมีอัตราผันผวนแบบ real…

market analysis

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis)

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis) Fusion ให้บริการระบบ วิเคราะห์การตลาด ด้วยเครื่องมือ Power BI ที่ช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Facebook , Google , Youtube ช่วยให้เห็นภาพรวมของเครื่องมือการทางการตลาดในทุกแง่มุม นักการตลาดต้องการข้อมูลจำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์ และวางแผน ซึ่งข้อมูลจะมาจากเครื่องมือทาง Social ที่ทุกคนใช้กันอยู่ และมาจากข้อมูลภายในของบริษัท เช่น ยอดขาย นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน มุมมองของนักการตลาดนอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บมาแล้ว ยังต้องมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาดเพื่อปรับค่าคาดการณ์ของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอีก เช่น ความเป็นไปของยอดขายในปีหน้า จากข้อมูลปัจจุบันและจากแนวโน้มที่อาจจะเกิดจากปัจจัยที่มีผลกระทบอีกด้วย นิยามของการวิเคราะห์การตลาด การนำเสนอมุมมองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำตลาด โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นจากทั้งภายใน และ ภายนอก โดยมุมมองหลักที่มักทำการวิเคราะห์กันเช่น การวิเคราะห์ตลาดมุ่งมั่นที่จะกำหนดความน่าสนใจของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต องค์กรประเมินความน่าดึงดูดใจในอนาคตของตลาดโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่กำลังพัฒนาและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรนั้นเอง องค์กรต่างๆใช้การค้นพบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ตลาดอาจกระตุ้นให้องค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนด้านต่างๆ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงระดับสินค้าคงคลังการขยายกำลังงาน / การหดตัวการขยายโรงงานการซื้ออุปกรณ์ทุนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ขนาดตลาด บริโภคและความต้องการปกติของตลาด. นอกจากนี้ปริมาณการตลาดยังวัดเป็นปริมาณหรือคุณภาพ การวัดผลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ใช้การหมุนเวียนของยอดขายเป็นตัวบ่งชี้ นั่นหมายความว่าราคาตลาดและปริมาณจะถูกนำมาพิจารณา นอกจากปริมาณตลาดแล้วศักยภาพของตลาดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เป็นการกำหนดขีด จำกัด สูงสุดของความต้องการทั้งหมดและคำนึงถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แม้ว่าศักยภาพทางการตลาดจะค่อนข้างเป็นเรื่องสมมติ แต่ก็มีคุณค่าที่ดีในการวางแนว ความสัมพันธ์ของปริมาณตลาดกับศักยภาพของตลาดให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของตลาด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับกำหนดขนาดตลาด: แนวโน้มของตลาด แนวโน้มของตลาดคือการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขนาดของตลาดจะประเมินได้ยากกว่าหากเริ่มจากสิ่งใหม่ ๆ ในกรณีนี้คุณจะต้องได้รับตัวเลขจากจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายแล้วเรายังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งลูกค้าผลิตภัณฑ์แม้แต่แนวโน้มตลาดล่าสุดด้วยประการสุดท้ายคุณต้องวัดประสิทธิภาพทางการตลาด เทคนิคบางประการ…

โปรแกรมจัดการรถ

โปรแกรมจัดการรถ Fusion Solution นำเสนอโปรแกรมจัดการรถขนส่งในรูปแบบ Mobile Application and Web Application เหมาะสำหรับบริษัทขนส่ง ที่ต้องการบริหารจัดการรถ และ ต้องการตรวจสอบสถานะแบบ Real Time รูปแบบการใช้งาน สามารถเลือกแบบ เช่า ใช้รายเดือน (เช่า ทั้ง Hardware and Software ) หรือ เป็นแบบ ซื้อขาด สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรี ระบบทำงานด้วย Application บนมือถือของพนักงานขับรถ ไม่ต้องมีค่าติดตั้ง GPS เหมาะสำหรับรถเช่า ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ความแม่นยำขนาด +- ไม่เกิน 5 เมตร มั่นใจได้ 100 % สำหรับการติดตามรถ จุดเด่นของการใช้ Application On mobile ไม่ต้องมีค่าอุปกรณ์ และ ค่าติดตั้ง ความแม่นยำสูง ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางกับพนักงานขับรถ คำนวณค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ…

ระบบเรียกรถ

ระบบเรียกรถ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น ให้บริการ Application เรียกรถ สำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการ รถให้บริการ และ บริการปรับปรุงระบบให้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วย Package สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถเลือกเป็นแบบ เช่าใช้ หรือ ซื้อขาด กรณีเช่าใช้ เลือกได้ว่าจะเป็น Cloud หรือ เป็น Server ของหน่วยงาน ระบบการทำงานของ Package : Vegoal คือ ระบบการเรียกรถ แบบ Full Function ครอบคลุมในทุกส่วนของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแยกออกดังนี้ Driver ระบบการแจ้งเตือนเมื่อต้องการ Update ข่าวสารให้พนักงานขับรถ ระบบการรับงาน ระบบการรับงานอัตโนมัติ เมื่อตรงตามเงื่อนไข ระบบค้นหาเส้นทาง Caller ระบบค้นหารถที่ใกล้ที่สุด ระบบจ่ายเงิน ระบบจ่ายผ่านบัตรเครดิต ระบบประเมิน ระบบการจองรถ Control Room ระบบแสดงแผนที่ ในรูปแบบ…

O365 admin center

O365 admin center สำหรับบริษัทที่ใช้งาน ระบบ Microsoft 365 หน้านี้ถือว่าเป็นหัวใจของการควบคุมการใช้งานระบบทั้งหมด เช่น การเพิ่ม User , กำหนดสิทธิ , กำหนด License ให้กับ User ใช้งาน Application การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ เช่นการดู Log Error ต่าง ๆ ที่ระบบเจอ การตรวจสอบการเข้าใช้งานของ User ว่ามีการใช้งานมากแค่ไหน รวมถึงการขอ Support กับทาง Microsoft Admin Security Feature สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการควบคุมข้อมูล การกำหนด นโยบาย การเข้าถึง Data โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเครื่องมือ ขอแนะนำให้เลือกใช้ Microsoft 365 E3 , E5 จะได้ Feature การควบคุมอย่างครบถ้วน เช่น การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในไฟล์เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน…

Knowledge on Mobile

Knowledge on Mobile หลายครั้งที่เราต้องการส่งมอบข้อมูลให้ตรงถึงมือพนักงาน แต่กลับพบว่าพนักงานก็ไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่บริษัท ต้องการสื่อให้อย่างครบถ้วยเป็นส่วนมาก และถึงแม้ว่าจะได้รับรู้ข่าวสารแล้วแต่จำไม่ได้ซะอีก ในมุมของผู้บริหารถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุทำให้บริษัทไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว เรายิ่งต้องมีการสื่อสารให้กับพนักงานเร็วตามและต้องมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ เช่น การที่ฝ่ายขายต้องการเพิ่ม Product ใหม่การนำสินค้าเข้ามาขายสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แต่พนักงานขายกลับไม่สามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าชนิดใหม่ได้อย่างทันที ทำให้เกิดการเสียโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดก่อนผู้เล่นรายอื่น แผนกผลิต ต้องการเปลี่ยน Process การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเป็น 100 ที่อยู่ใน Line ผลิต ปกติเราจะเปิด Class สอน เรียกประชุม ทำวนกันหลายรอบ เพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนนี้อาจจะกินเวลาหลายเดือน บริษัทนำ Application ใหม่เข้ามาใช้งานขั้นตอนใหม่ เวลาที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจจะยาวนานถึง ครึ่งปีกว่าจะเริ่มใช้ได้จริงจัง Fusion ขอนำเสนอระบบ Seed ที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ Knowledge ให้ถึงมือพนักงาน ระบบ Seed จะเป็นตัวช่วยย่นระยะเวลาในการสื่อสารให้สั่นลง และ ตรวจสอบได้ ด้วยคุณสมบัติ เด่น เช่น ระบบรายงานผล จำนวนพนักงานที่เข้ามาดูข้อมูล ระบบเตือนพนักงานให้ทราบเมื่อมีเรื่องที่พนักงานต้องดู การนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรู้แบบ…

RPA for tester

RPA for tester เอา RPA มาทำ Tester ได้หรือป่าว ได้แน่นอนครับ แต่จะเอามาแทนคนเลยนี่ยังไม่ถึงขนาดนั้น แล้วอะไรทีทำได้ดี ก็มีครับจุดเด่นมีแยะเรามาดูกันที่ละข้อกัน ซึ่งลักษณะการทำ test จะเป็นการระบุขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ แล้วเขียนเป็น ข้อมูล และ Condition ใน Excel ข้อดีของ RPA Tester ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ tester ในการ Key Data เหมาะสำหรับ test ที่เป็น scenario ปกติ คือ Key ตามที่ออกแบบระบบไว้ ซึ่งระบบควรทำได้เป็นอย่างน้อย ตั้งเวลาในการทำ test หรือ ให้ระบบ ticker bot ได้จากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ระบบรายงานผลการ test ว่า ผ่านหรือมี error ที่จุดไหนส่งกลับมาให้ผู้เรียก bot…