Inspection Form

Inspection Form เอกสาร Inspection คือ เอกสารที่เอาไว้ตรวจสอบงาน เช่น การตรวจสอบ สถานะที่ ก็จะมีหัวข้อกำหนดไว้ ว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง หรือ เครื่องจักร ก็จะแยะเป็นเครื่องแต่ละประเภท ดังนั้นตัวเอกสารแบบนี้จึงมีหลายแบบมากๆ ซึ่งในการทำ Maintenance อาจจะมีเรื่องพวกนี้เป็น หลาย 100 แบบ ปัญหาของการใช้เอกสารกระดาษสำหรับการทำ Inspection มีเอกสารหลายแบบ ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ ถ้าต้องการทำ report ต้องมาอ่านค่าแล้วนำมา สรุปเองอีกครั้ง เป็นการทำงานซ้ำซ้อน มีโอกาสบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่นการกรอกตัวเลข ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ว่าไปบันทึกจริงหรือไม่ ไม่สามารถบอกความผิดปกติของระบบได้ทันที ต้องนำข้อมูลกลับไปบันทึกในระบบ computer ก่อน ไม่สามารถบันทึกภาพได้ ทางแก้ไขของเอกสาร Inspection การเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้กระดาษมาเป็น Inspection E-Form เช่นการใช้ Tablet ในการจดบันทึกแทน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการใช้ในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อดีดังนี้ ไม่ต้องเตรียมเอกสาร เพราะสามารถเรียก Form ได้จาก Internet การบันทึกข้อมูล…

Azure Cognitive Search

ทำความรู้จักกับ Azure Cognitive Search หากใครได้เคยลองสังเกต ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใด ๆ ก็จะมี ช่องให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความลงไป สำหรับการค้นหาสิ่งนั้น บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ในปัจจุบัน Azure ได้ให้บริการ Azure Cognitive Search ที่จะช่วยในการสร้างประสบการณ์การค้นหาที่สมบูรณ์ Azure Cognitive Search หรือ Azure Search คือ cloud search service ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักพัฒนา API และเครื่องมือสำหรับการสร้างการค้นหา ในเว็บ โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชันระดับองค์กร สำหรับ Search Service มีหน้าที่หลัก ๆ อยู่สองอย่าง คือ Indexing – การจัดทำดัชนี เป็นกระบวนการนำเข้าที่โหลดเนื้อหาลงใน Search Service และทำให้ค้นหาได้ Querying – การสืบค้น อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเติมข้อมูลดัชนีด้วยข้อความที่ค้นหาได้ เมื่อแอปส่งคำขอค้นหาไปยัง Search Service…

COGNITIVE SERVICE

COGNITIVE SERVICE ตัวช่วยในการสร้าง AI ของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจในด้านของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหลาย ๆ องค์กรก็ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI แล้ว เมื่อพูดถึง AI หลาย ๆ คนอาจจะต้องนึกถึงการเขียนโค้ดยาว ๆ หรือการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูง ในการสร้าง AI ซักตัว ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Azure Cognitive Services ที่จะมาช่วยในการสร้าง AI ให้ง่ายยิ่งขึ้น ภาพรวมของ Azure Cognitive Services Cognitive Services คือบริการ AI บนคลาวด์ของ Microsoft ที่จะมาช่วยนักพัฒนาสามารถใช้ AI สำเร็จรูป เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของตน ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น การรู้จำใบหน้า เสียงพูด และการทำความเข้าใจเสียงพูดและภาษา ลงในแอปพลิเคชัน เพียงแค่เรียกใช้ API…

Azure Data Factory

Azure Data Factory Extract (กระบวนการดึงข้อมูล) เป็นกระบวนการเริ่มต้นของระบบดึงข้อมูลจาก แหล่งของข้อมูล โดยทั่วไปแล้วระบบ Data warehouse จะประกอบด้วย ข้อมูลจากหลายๆ ที่ ข้อมูลที่อยู่ต่างที่กันนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่น อาจจะอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลคนละชนิด หรือ ไม่ใช่ฐานข้อมูลแท้จริงซึ่งอาจจะเป็นระบบไฟล์ข้อมูลธรรมดา (Flat Files) หรือ ในอีกกรณีคือเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ระบบ RDBMS (Relational Database System) เช่นข้อมูลในรูปแบบของInformation Management System (IMS) หรือ ข้อมูลอื่นใดนอกระบบเช่น Virtual Storage Access Method (VSAM) หรือ Indexed Sequential Access Method (ISAM) หรือแม้กระทั่งการดึงจากข้อมูลรูปแบบ อื่นๆ ที่ดึงกันสด ๆจากระบบอื่นเลยเช่น Web Spider หรือ Screen scraping ข้อมูลจะถูกดึงเข้าสู่ระบบแบบ on-the-fly เป้าหมายของกระบวนการ Extract นี้คือดึงข้อมูลเข้ามาสู่รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการแปลงรูปร่างของข้อมูลในขั้นตอนถัดไป เนื้อแท้ของกระบวนการนี้จะยุ่งเกี่ยวกับกระบวนอ่านข้อมูลที่ถูกดึงเข้าสู่ ระบบ ส่งผลให้เกิดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลว่า ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เบื้องต้นหรือไม่ ทั้งรูปแบบของข้อมูล และ โครงสร้างของข้อมูล ซึ่งถ้าหากเกิดข้อมูลนั้นไม่ได้มาตรฐานหรือรูปแบบที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้น ก็จะเกิดกระบวนการปฏิเสธ (Reject) ข้อมูลนั้นๆ ในโลกของบิ๊กดาต้า ข้อมูลดิบที่ไม่มีการรวบรวมกันมักจะถูกจัดเก็บในระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบเองนั้นไม่มีบริบทหรือความหมายที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายแก่นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ…

Export Data From SAP

Export Data From SAP มีระบบ SAP แต่อยาก Export Data ออกมาเพื่อใช้งานอื่น ๆ ด้วย หรือ อาจจะ ทำ Dashboard ด้วย Power BI แบบนี้เรามีบริการ ที่ช่วยคุณดึง Data ที่ต้องการออกมาได้แบบง่าย ๆ สามารถดึงแบบ Real Time หรือ เป็นแบบตั้งเวลาดึงข้อมูล หรือ จะเป็นการส่งคำสั่ง ไป Select Data ที่ต้องการก็ทำได้แบบง่าย ๆ ด้วย Azure Factory ข้อมูลจะเข้าไปเก็บไว้ใน Data Warehouse ของ SQL ช่วยให้คุณทำงานได้กับ Data ได้ง่าย ไม่ต้องวุ่นวายกับ SAP อีกต่อไป ทำไมเราต้องการข้อมูลจาก SAP ในหลายหน่วยงานที่เราใช้ SAP เป็น…

Kaizen

Kaizen คือ  หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยหลักๆ มีเป้าหมายเพื่อ เปลี่ยนวิธีการทำงาน ลดขั้นตอนส่วนที่ไม่จำเป็นออก เปลี่ยนเรื่องเล็ก หรือปัญหาที่พบเห็นในแต่ละวัน รับมือกับความเป็นจริง ทำเรื่องที่ทำได้ก่อน รับมือกับความเป็นจริงที่มีข้อจำกัด กลยุทธ์หลัก Kaizen รายการตรวจสอบ 3-Mu’s หลักการ 5ส หลักการ 5 W 1H รายการตรวจสอบ 4M ระบบสำคัญของ Kaizen การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั้งระบบ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี Just in Time Production system (JIT) การบำรุงรักษาทวีผล TPM (Total Productive Maintenance)  ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) กิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activities ขั้นตอนในการทำ Kaizen…

What is SOP

What is SOP SOP คือ Standard Operation Process แปลเป็นไทยง่าย ๆ ก็คือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน แล้วทำไมต้องมี SOPs มาตรฐานการปฏิบัติงานมีไว้เพื่ออะไร คำตอบคือ “เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนั่นเอง” ปกติจะเป็นเอกสารที่อยู่ในระบบ ISO แต่ในเอกสารมักจะไม่มีรายละเอียด เล็ก ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือ อาจจะมีแต่ ผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะไม่เข้าใจ ยิ่งเป็นเอกสารที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ยิ่งทำความเข้าใจยากเข้าไปอีก ดังนั้นเอกสารจึงยังไม่พอสำหรับการทำให้พนักงานเข้าใจในวิธีการทำงานที่แท้จริง เอกสารที่ไม่มีคุณภาพ นำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างในการทำงาน เช่น การเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ยิ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ การเขียนอธิบายที่ต้องมีการจิตนาการแล้ว ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ก็ทำได้ไม่ดีมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างผลกระทบ เช่น พนักงานทำงานผิดพลาด พนักงานเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ผลผลิตเสียหาย ความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานพลาด ผลงานไม่ได้มาตราฐานตามที่ต้องการ ส่วนประกอบเอกสาร โดยพื้นฐานควรมีส่วนประกอบหลักดังนี้  จุดประสงค์:  ระบุจุดประสงค์ของงานชัดเจน รวมถึงเป้าหมายของงาน หรือ สิ่งที่ SOP ตัวนี้สามารถแก้ไขได้  ขั้นตอน:  กำหนดแนวทางว่าจะทำงานนั้น…

รักษาลูกค้าเก่า CRM

รักษาลูกค้าเก่า CRM ข้อดีอีกอย่างของ การรักษาลูกค้าเก่า ก็คือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทกว่าการหาลูกค้าใหม่ได้ถึง 5 เท่า! ซึ่งเป็นข้อมูลที่พบจากการจัดทำแบบสอบถามทางธุรกิจของ invesp เท่านั้นยังไม่พอ จากการศึกษาวิจัยทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (hbswk.hbs.edu) ยังพบอีกว่าหากอัตรา การรักษาฐานลูกค้าเก่า (Customer Retention) เพิ่มขึ้น 5% สามารถส่งผลต่อกำไรของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 25-95% นอกจากนี้โอกาสในการขายกับลูกค้าเก่าก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ 60-70% มากกว่าการขายกับลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสปิดการขายได้ 5-20% .. โดยเฉพาะในปี 2021 5 สิ่งสำคัญใน การรักษาฐานลูกค้าเก่า 1. รู้ก่อนว่าใครคือลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทของคุณ ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกก่อนว่าใครคือลูกค้าพิเศษ โดย 3 สิ่งที่สามารถใช้ในการพิจารณาลูกค้าที่จัดมาอยู่ในลิสต์ VIP ได้ คือ ลูกค้าที่นานๆ ซื้อที แต่ซื้อทีละเยอะๆ หรือยอดสูงๆ ลูกค้าที่ยอดไม่สูงมาก แต่ซื้อซ้ำเป็นประจำมาอย่างยาวนาน ลูกค้าที่ยินดีที่จะบอกต่อ และแนะนำไปยังคนอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ลูกค้า 3 กลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กันได้นานๆ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เข้าข่าย 3 กลุ่มนี้…

IoT Data

IoT Data คือ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บจาก Censer ของอุปกรณ์ IoT มาเก็บที่ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเอามาใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น เชื่อมต่อไปที่ Power BI สำหรับทำ View ในการวิเคราะห์ ทำไมถึงเลือกใช้ Azure IoT Azure Internet of Things (IoT) คือชุดของบริการคลาวด์ที่จัดการโดย Microsoft ซึ่งเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และควบคุมสินทรัพย์ IoT หลายพันล้านรายการ ในแง่ที่ง่ายกว่า โซลูชัน IoT ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่สื่อสารกับบริการแบ็คเอนด์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่โฮสต์อยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่ง มีจุดเด่น คือ เป็นระบบที่ทำ Config ไว้แล้วสามารถเรียกใช้ได้ทันที และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมาให้พร้อมแล้วในระบบอีกด้วย ถ้าเราใช้ MS SQL เป็นอยู่แล้วจะใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง IoT มีกี่ประเภท ปัจจุบัน IoT แบ่งออกเป็น…

ระบบบำรุงรักษา

ระบบบำรุงรักษา Maintenance Solution ระบบบำรุงรักษา ที่พัฒนาจาก ด้วยเครื่องมือ Microsoft 365 ช่วยให้คุณได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการ พื้นฐานได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับแจ้งปัญหาผ่าน Microsoft Team การรับแจ้งจาก QR Code ระบบ Workflow ที่สามารถ Approve ผ่าน Email การแจ้ง Email ไปหา End user ส่งข้อมูลต่อเข้า Power BI Mobile Apps สำหรับผู้รับแจ้ง ระบบ Admin รับเรื่อง และ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ ตำแหน่ง Support สามารถ Update Status ผ่านระบบได้ทันที ตำแหน่ง Manager เห็นทุก Status และติดตามความคืบหน้า Manager สามารถโยกย้ายงานได้ ระบบ…