Demo Power BI Classification & Clustering

Power BI Classification & Clustering ใน Power BI มี Feature ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ที่หลากหลาย ที่นี่เรามาลองดูตัวอย่างของการเรียกใช้ Feature Classification & Clustering ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Feature นี้ เช่น การนำไปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ตัวอย่าง เช่น การหาลักษณะของลูกค้าที่ชอบสินค้าของเรา หรือ การเจาะลงไปอีกว่า ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าของเรา ในช่วงวัน หยุด แบบนี้ จากข้อมูลที่ได้ ทำให้ เราสามารถวางแผนการตลาด การวางแผน ลงทุนประชาสัมพันธ์ ได้มีประสิทธิภาพ

Get Requirement for Estimate Budget

Get Requirement for Estimate Budget ตัวอย่างหัวข้อสำหรับ Phase Requirement เราสามารถแยกได้ออกเป็น 4 หัวข้อหลัก สำหรับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ดังนี้ โดยใน 4 หัวข้อที่ยกมา เป็นเรื่องของ Business Analysis ที่ต้องเป็นผู้เก็บข้อมูล Activity คือสิ่งที่ระบบต้องสามารถดำเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นระบบรับเงิน ก็ต้องมีหน้าจอสำหรับบันทึกการรับเงิน Process หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ หรือ คนที่เกี่ยวข้องการการทำงานใน Activity ดังกล่าว Executed หมายถึง การทำงานหลังบ้านของระบบ โดยเป็นการทำงานแบบ Auto เช่น การนำผลที่ได้จากการบันทึก มาทำงาน โอนเข้าไปในอีกระบบหนึ่ง Output หมายถึง ผลที่ได้จากการทำงานของระบบ เช่น report , เอกสารหลักฐาน ทั้ง 4 หัวข้อเป็นหัวข้อหลัก ๆ แต่ในแต่ละข้อก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีก ดังนั้นสำหรับโครงการที่มักเขียน แผนงานว่าจะให้สรุป Requirement…

Project ล่าช้า

ใครทำ Project Development Software เสร็จก่อนบ้างครับ ต้องบอกว่านาน ๆ ผมจะเจอซักที ( ส่วนมากเจอในกรณีที่ งบประมาณดีมาก ) ส่วนมากผมจะเจอ ช้ากว่ากำหนด แล้วก็มีช้าหลายแบบอีกนะ เช่น ออกแบบช้า พัฒนาช้า ทดสอบช้า Go life ช้า ช้าเป็นปี ช้าหลายปี เกิดอะไรขึ้นกับโครงการกันแน่ครับ สาเหตุก็ 100 – 1000 ประการ ผมขอเริ่มที่ส่วนใหญดีกว่า เพราะ Scope งานไม่ชัดเจนนี้เป็นประการแรก เลยครับ ตัวอย่าง เช่น ระบบ Big Data ที่ต้องการทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่มีขอบเขตว่าเรื่องอะไร เพราะต้องทำ TOR ยังนึกไม่ออก ถึงจะยังนึกไม่ออก ก็ต้องระบุเวลาไปก่อนละ ส่วนมากไม่เกิน 10 เดือนครับ งานเข้าเลยทีเดียวสำหรับบริษัท ที่ต้องเข้าไปทำงาน เพราะ ในแง่การวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าลูกค้ายังไม่มีขอบเขตข้อมูล…

Project Team

ในโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม ในความเข้าใจของบริษัท ทั่วไป มักเข้าใจผิดกันมากว่า เราจ้าง Programmer มาตำแหน่งเดียวก็สามารถทำทุกอย่างได้ ในความเป็นจริง แล้วแนวคิดนี้ ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เลย เนื่องจากการพัฒนาระบบต้องการ บุคคลากรที่มีความรู้ในหลายด้าน ไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในคน คนเดียวได้ ดังนั้นมาดูกันครับว่าเราต้องการใครบ้างในการพัฒนาระบบ Development Team Project Manager : ควบคุมแผนงาน Scope of work ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถส่งงานได้ตามแผน นำเสนอ สถานะโครงการต่อที่ประชุม Business Analysis : ออกแบบการใช้งานระบบ Flow การทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User และเป้าหมายของการใช้งานระบบ Designer : ออกแบบ Interface UX/UI ให้ได้รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และ สามารถนำไปส่งต่อให้ทีม พัฒนาทำได้อย่างรวดเร็ว System Analysis : ออกแบบและควบคุม Data Flow , Data Dic…

เทียบราคา SharePoint

เทียบราคา SharePoint On Premise & SharePoint Online ราคา : SharePoint Online ชนะขาด ถ้าดูต้นทุนการใช้งาน SharePoint On Premise มีสูงกว่ามาก ทั้งมีต้นทุนที่เป็น เบื้องต้น  ต้นทุนต่อเนื่อง  และ ต้นทุนแฝง ต้นทุน เบื้องต้น เช่น  License , HW ต้นทุน ต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ( เงินเดือนพนักงานที่ดูแล ) ค่าไฟ ค่า Update License ค่า MA Server ต้นทุนแฝง เช่น ระบบประกอบอื่น ๆ เช่น Backup System , Mail , Internet ( ที่ต้องมีขนาดใหญ่…

Outsource IT

Outsource IT ใช่คำตอบของบริษัททั่วไปหรือไม่ บริษัททั่วไปมักมีปัญหาเรื่อง คนมาดูแล IT มาแป็บเดียวออก หรือไม่ก็มี budget จ้างได้แค่ 1 คน แล้วหวังว่าจะมาทำได้ทุกอย่าง ทั้ง Network Application web Server Backup ยัง พัดลม แอร์ ตู้เย็น ด้วยโครงสร้างของบริษัท ที่ทำธุระกิจอื่น เป็นหลัก IT เป็นส่วน support ดังนั้นการจะให้เงินเดือนให้สอดคล้องกับ คน IT เองทำได้ยาก เพราะบริษัทที่ให้บริการเรื่อง IT สามารถจ้างด้วยค่าจ้างที่มากกว่ามาก ทำให้คน IT ส่วนมากมักจะอยู่ไม่นานแล้วก็ถูกดึงไปอยู่กับบริษัท IT ที่ให้เงินเดือนที่มากกว่า Outsource IT ใน Budget ที่ถูกกว่าจ้างเอง แถมยังเก่งกว่าด้วย 02-440-0408 / sales@fusionsol.com อันนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากสุด ๆ ถ้าไม่เปลี่ยนให้ IT เป็นแผนกที่ทำรายได้…

สอน Microsoft Flow 101

สอนการใช้งาน Microsoft Flow 101 สำหรับการสร้าง Flow Approve ที่มีความซับซ้อน มีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนด เส้นทางการ Approve และ กำหนดผู้ที่ต้องมา Approve เสร็จแล้ว ก็ใช้คำสั่งของ flow ให้สร้างเอกสารใหม่ อีกฉบับหนึ่งต่อแล้วส่งออกไปภายนอก ในรูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ กับการทำ PR & PO ได้ ตัวอย่างนี้เน้น เทคนิกการสร้างไม่ได้ทำให้สวยงามนะครับ สนใจ License Office 365 ติดต่อ 02-440-0408

แนวทางการพัฒนา Application ในอนาคต

แนวทางการพัฒนา Application ในอนาคต จะเป็นอย่างไร ถ้าในมุมมองของผม ( ที่แคบ ) ต้องบอกว่า การรับงาน Develop Application จากแต่ก่อนที่มีการจ้าง Programmer 1 คน ให้มาทำทุกอย่างกำลังจะหมดไป เพราะปัจจุบันเราสามารถแยก ตำแหน่งการพัฒนาระบบออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น Project Manager ที่รับผิดชอบในภาพรวม ของ Scope ระยะเวลาการพัฒนา ต้นทุนการพัฒนา Business Analysis ที่รับผิดชอบเรื่องการใช้งานของ User การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ ต้น จนถึง ปลาย และ การเชื่อมโยงข้อมูลให้กับแต่ละ user System Analysis รับผิดชอบการออกแบบโครงสร้างที่จะ Support สิ่งที่ Business Analysis ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Flow , Security , Login ,…