Azure Data Factory

Azure Data Factory Extract (กระบวนการดึงข้อมูล) เป็นกระบวนการเริ่มต้นของระบบดึงข้อมูลจาก แหล่งของข้อมูล โดยทั่วไปแล้วระบบ Data warehouse จะประกอบด้วย ข้อมูลจากหลายๆ ที่ ข้อมูลที่อยู่ต่างที่กันนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่น อาจจะอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลคนละชนิด หรือ ไม่ใช่ฐานข้อมูลแท้จริงซึ่งอาจจะเป็นระบบไฟล์ข้อมูลธรรมดา (Flat Files) หรือ ในอีกกรณีคือเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ระบบ RDBMS (Relational Database System) เช่นข้อมูลในรูปแบบของInformation Management System (IMS) หรือ ข้อมูลอื่นใดนอกระบบเช่น Virtual Storage Access Method (VSAM) หรือ Indexed Sequential Access Method (ISAM) หรือแม้กระทั่งการดึงจากข้อมูลรูปแบบ อื่นๆ ที่ดึงกันสด ๆจากระบบอื่นเลยเช่น Web Spider หรือ Screen scraping ข้อมูลจะถูกดึงเข้าสู่ระบบแบบ on-the-fly เป้าหมายของกระบวนการ Extract นี้คือดึงข้อมูลเข้ามาสู่รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการแปลงรูปร่างของข้อมูลในขั้นตอนถัดไป เนื้อแท้ของกระบวนการนี้จะยุ่งเกี่ยวกับกระบวนอ่านข้อมูลที่ถูกดึงเข้าสู่ ระบบ ส่งผลให้เกิดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลว่า ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้เบื้องต้นหรือไม่ ทั้งรูปแบบของข้อมูล และ โครงสร้างของข้อมูล ซึ่งถ้าหากเกิดข้อมูลนั้นไม่ได้มาตรฐานหรือรูปแบบที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้น ก็จะเกิดกระบวนการปฏิเสธ (Reject) ข้อมูลนั้นๆ ในโลกของบิ๊กดาต้า ข้อมูลดิบที่ไม่มีการรวบรวมกันมักจะถูกจัดเก็บในระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบเองนั้นไม่มีบริบทหรือความหมายที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายแก่นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ…

Export Data From SAP

Export Data From SAP มีระบบ SAP แต่อยาก Export Data ออกมาเพื่อใช้งานอื่น ๆ ด้วย หรือ อาจจะ ทำ Dashboard ด้วย Power BI แบบนี้เรามีบริการ ที่ช่วยคุณดึง Data ที่ต้องการออกมาได้แบบง่าย ๆ สามารถดึงแบบ Real Time หรือ เป็นแบบตั้งเวลาดึงข้อมูล หรือ จะเป็นการส่งคำสั่ง ไป Select Data ที่ต้องการก็ทำได้แบบง่าย ๆ ด้วย Azure Factory ข้อมูลจะเข้าไปเก็บไว้ใน Data Warehouse ของ SQL ช่วยให้คุณทำงานได้กับ Data ได้ง่าย ไม่ต้องวุ่นวายกับ SAP อีกต่อไป ทำไมเราต้องการข้อมูลจาก SAP ในหลายหน่วยงานที่เราใช้ SAP เป็น…

Kaizen

Kaizen คือ  หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยหลักๆ มีเป้าหมายเพื่อ กลยุทธ์หลัก Kaizen ระบบสำคัญของ Kaizen ขั้นตอนในการทำ Kaizen รายการตรวจสอบ 4M รายการตรวจสอบ 4M คือ กรอบการวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการทำงาน โดยมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ Man, Machine, Material, Method (คน, เครื่องจักร, วัสดุ และวิธีการ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยใด ดังนี้ การตรวจสอบ 4M ช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตหรือการทำงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ระบบอบรมพนักงาน ตามเอกสาร WI , SOP ด้วย Media แบบ Video สามารถเปิดดูได้บนมือถือ ควบคุมสิทธิ การใช้งานและตรวจสอบการดูข้อมูลแบบ…

What is SOP

What is SOP SOP คือ Standard Operation Process แปลเป็นไทยง่าย ๆ ก็คือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน แล้วทำไมต้องมี SOPs มาตรฐานการปฏิบัติงานมีไว้เพื่ออะไร คำตอบคือ “เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนั่นเอง” ปกติจะเป็นเอกสารที่อยู่ในระบบ ISO แต่ในเอกสารมักจะไม่มีรายละเอียด เล็ก ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือ อาจจะมีแต่ ผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะไม่เข้าใจ ยิ่งเป็นเอกสารที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ยิ่งทำความเข้าใจยากเข้าไปอีก ดังนั้นเอกสารจึงยังไม่พอสำหรับการทำให้พนักงานเข้าใจในวิธีการทำงานที่แท้จริง เอกสารที่ไม่มีคุณภาพ นำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างในการทำงาน เช่น การเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ยิ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ การเขียนอธิบายที่ต้องมีการจิตนาการแล้ว ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ก็ทำได้ไม่ดีมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างผลกระทบ เช่น พนักงานทำงานผิดพลาด พนักงานเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ผลผลิตเสียหาย ความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานพลาด ผลงานไม่ได้มาตราฐานตามที่ต้องการ ส่วนประกอบเอกสาร โดยพื้นฐานควรมีส่วนประกอบหลักดังนี้  จุดประสงค์:  ระบุจุดประสงค์ของงานชัดเจน รวมถึงเป้าหมายของงาน หรือ สิ่งที่ SOP ตัวนี้สามารถแก้ไขได้  ขั้นตอน:  กำหนดแนวทางว่าจะทำงานนั้น…

รักษาลูกค้าเก่า CRM

รักษาลูกค้าเก่า CRM ข้อดีอีกอย่างของ การรักษาลูกค้าเก่า ก็คือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทกว่าการหาลูกค้าใหม่ได้ถึง 5 เท่า! ซึ่งเป็นข้อมูลที่พบจากการจัดทำแบบสอบถามทางธุรกิจของ invesp เท่านั้นยังไม่พอ จากการศึกษาวิจัยทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (hbswk.hbs.edu) ยังพบอีกว่าหากอัตรา การรักษาฐานลูกค้าเก่า (Customer Retention) เพิ่มขึ้น 5% สามารถส่งผลต่อกำไรของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 25-95% นอกจากนี้โอกาสในการขายกับลูกค้าเก่าก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ 60-70% มากกว่าการขายกับลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสปิดการขายได้ 5-20% .. โดยเฉพาะในปี 2021 5 สิ่งสำคัญใน การรักษาฐานลูกค้าเก่า 1. รู้ก่อนว่าใครคือลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทของคุณ ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกก่อนว่าใครคือลูกค้าพิเศษ โดย 3 สิ่งที่สามารถใช้ในการพิจารณาลูกค้าที่จัดมาอยู่ในลิสต์ VIP ได้ คือ ลูกค้าที่นานๆ ซื้อที แต่ซื้อทีละเยอะๆ หรือยอดสูงๆ ลูกค้าที่ยอดไม่สูงมาก แต่ซื้อซ้ำเป็นประจำมาอย่างยาวนาน ลูกค้าที่ยินดีที่จะบอกต่อ และแนะนำไปยังคนอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ลูกค้า 3 กลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กันได้นานๆ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เข้าข่าย 3 กลุ่มนี้…

IoT Data

IoT Data คือ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บจาก Censer ของอุปกรณ์ IoT มาเก็บที่ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเอามาใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น เชื่อมต่อไปที่ Power BI สำหรับทำ View ในการวิเคราะห์ ทำไมถึงเลือกใช้ Azure IoT Azure Internet of Things (IoT) คือชุดของบริการคลาวด์ที่จัดการโดย Microsoft ซึ่งเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และควบคุมสินทรัพย์ IoT หลายพันล้านรายการ ในแง่ที่ง่ายกว่า โซลูชัน IoT ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่สื่อสารกับบริการแบ็คเอนด์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่โฮสต์อยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่ง มีจุดเด่น คือ เป็นระบบที่ทำ Config ไว้แล้วสามารถเรียกใช้ได้ทันที และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมาให้พร้อมแล้วในระบบอีกด้วย ถ้าเราใช้ MS SQL เป็นอยู่แล้วจะใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง IoT มีกี่ประเภท ปัจจุบัน IoT แบ่งออกเป็น…

ระบบบำรุงรักษา

ระบบบำรุงรักษา Maintenance Solution ระบบบำรุงรักษา ที่พัฒนาจาก ด้วยเครื่องมือ Microsoft 365 ช่วยให้คุณได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการ พื้นฐานได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับแจ้งปัญหาผ่าน Microsoft Team การรับแจ้งจาก QR Code ระบบ Workflow ที่สามารถ Approve ผ่าน Email การแจ้ง Email ไปหา End user ส่งข้อมูลต่อเข้า Power BI Mobile Apps สำหรับผู้รับแจ้ง ระบบ Admin รับเรื่อง และ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ ตำแหน่ง Support สามารถ Update Status ผ่านระบบได้ทันที ตำแหน่ง Manager เห็นทุก Status และติดตามความคืบหน้า Manager สามารถโยกย้ายงานได้ ระบบ…

โปรแกรม HR

โปรแกรม HR ระบบโปรแกรม HR มีวัตถุประสงค์ สำคัญ อยู่ 2 อย่างคือ การคิดเงินเดือน การออกเอกสารที่จำเป็นที่เกี่ยวกับบุคคล ( HRM ) และ การพัฒนาบุคคลากร ( HRD ) สำหรับในประเทศไทย โดยส่วนมากจะเน้นที่ การทำงาน ที่เกี่ยวกับเงินเดือน การออกเอกสาร ซะเป็นส่วนมาก สำหรับโปรแกรม HR ในไทยก็มีหลายตัวมากอย่างเช่น Humanica COACH HRIS Tiger eHR HRCloud ByteHR Prosoft Payroll Optimistic Orisoft ประโยชน์ของระบบ HR นอกจากการคิดเงินเดือน และออกเอกสารที่จำเป็นแล้วประโยชน์ของ ระบบ HR ยังมีอีกหลายประการ เพราะถ้าแค่การคิดเงินเดือน เราก็คงไม่ต้องซื้อ Software มาใช้ก็ได้ แค่ Excel ก็พอสำหรับการคำนวณแล้ว แต่หลายบริษัท ก็ยังเลือกที่จะใช้…

ระบบคำนวณเงินเดือน

การคำนวณเงินเดือน สามารถทำได้ในระบบ HR รวมทั้งการออกเอกสาร นำส่งเงินสบทบประกันสังคมและภาษีเงินได้ ที่ต้องส่งให้กับราชการ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของ HR และ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยใน การบริหารงานอีกด้วย การทำงานของระบบเงินเดือนจะมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พนักงาน รายได้ประจำ รายได้เสริม เวลาเข้างาน สำหรับรายได้ประจำ ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นงบประมาณที่ กำหนดไว้ตายตัวแล้ว จะเปลี่ยนแค่ปีละ 1 ครั้ง ส่วนของรายได้เสริมจะมีเงื่อนไข เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น เพิ่มขึ้นมาเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราว แต่ส่วนที่น่าปวดหัวที่สุด คือ การเอาเวลาเข้างานมาเป็นส่วนในการกำหนดรายได้ เพราะต้องไปผูกกับระบบ บันทึกเวลาเข้างาน ( Jarviz ) โดยเงื่อนไขอย่าง เช่น การหักเงิน เมื่อมาสาย กี่ครั้งมาเป็นเงื่อนไขในการคำนวณร่วมด้วย ระบบเงินเดือน online คือโปรแกรมที่ ช่วยคุณในการคิดเงินเดือน แบบอัตโนมัติ ลดการทำงานที่ซ้ำ ๆ เป็นการทำงานจากระบบ ซึ่งจะช่วยในการคำนวณ รายได้ของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจากการที่เป็นระบบ online จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม แค่ลงทะเบียนที่…

ระบบรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน ส่วนหนึ่งของการเติมโตของบริษัทคือ การเพิ่มพนักงานมารองรับการขยายตัวของบริษัท และเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องมีระบบการรับสมัครที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ HR ในการประกาศและรวบรวมข้อมูล ส่วนงานที่ต้องการรับพนักงาน ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานกันได้ราบรื่น เราสามารถสร้างระบบรับสมัครงานขึ้นมาใช้งานได้เองภายในระบบ โดยการทำงานเริ่มจาก บุคคลทั่วไป กรอกข้อมูล จนถึงการทำงานภายในของบริษัทเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้เครื่องมือของ Office 365 ที่หลายหน่วยงานใช้กันอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลดทุนเพิ่มเติมอะไรให้มากมาย ตัวอย่างระบบที่สร้างขึ้นสำหรับรับสมัครพนักงาน จาก Diagram ผู้สมัครจะเข้ามาที่ Link ของ Microsoft Form ที่จะสามารถกรอกข้อมูลการสมัคร ( สามารถเปิดได้จาก Mobile and PC ) ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ เอกสาร แล้วส่งต่อให้ HR พิจารณา รวมทั้งมาในรูปแบบของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่ได้ HR สามารถเลือก ที่จะส่งต่อข้อมูลแบบ Manual หรือ Auto ( ใช้ Power Automate ) ให้กับ…