IoT Data

IoT Data คือ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บจาก Censer ของอุปกรณ์ IoT มาเก็บที่ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์และเอามาใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น เชื่อมต่อไปที่ Power BI สำหรับทำ View ในการวิเคราะห์ ทำไมถึงเลือกใช้ Azure IoT Azure Internet of Things (IoT) คือชุดของบริการคลาวด์ที่จัดการโดย Microsoft ซึ่งเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และควบคุมสินทรัพย์ IoT หลายพันล้านรายการ ในแง่ที่ง่ายกว่า โซลูชัน IoT ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่สื่อสารกับบริการแบ็คเอนด์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่โฮสต์อยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่ง มีจุดเด่น คือ เป็นระบบที่ทำ Config ไว้แล้วสามารถเรียกใช้ได้ทันที และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมาให้พร้อมแล้วในระบบอีกด้วย ถ้าเราใช้ MS SQL เป็นอยู่แล้วจะใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง IoT มีกี่ประเภท ปัจจุบัน IoT แบ่งออกเป็น…

ระบบบำรุงรักษา

ระบบบำรุงรักษา Maintenance Solution ระบบบำรุงรักษา ที่พัฒนาจาก ด้วยเครื่องมือ Microsoft 365 ช่วยให้คุณได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการ พื้นฐานได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับแจ้งปัญหาผ่าน Microsoft Team การรับแจ้งจาก QR Code ระบบ Workflow ที่สามารถ Approve ผ่าน Email การแจ้ง Email ไปหา End user ส่งข้อมูลต่อเข้า Power BI Mobile Apps สำหรับผู้รับแจ้ง ระบบ Admin รับเรื่อง และ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ ตำแหน่ง Support สามารถ Update Status ผ่านระบบได้ทันที ตำแหน่ง Manager เห็นทุก Status และติดตามความคืบหน้า Manager สามารถโยกย้ายงานได้ ระบบ…

โปรแกรม HR

โปรแกรม HR ระบบโปรแกรม HR มีวัตถุประสงค์ สำคัญ อยู่ 2 อย่างคือ การคิดเงินเดือน การออกเอกสารที่จำเป็นที่เกี่ยวกับบุคคล ( HRM ) และ การพัฒนาบุคคลากร ( HRD ) สำหรับในประเทศไทย โดยส่วนมากจะเน้นที่ การทำงาน ที่เกี่ยวกับเงินเดือน การออกเอกสาร ซะเป็นส่วนมาก สำหรับโปรแกรม HR ในไทยก็มีหลายตัวมากอย่างเช่น Humanica COACH HRIS Tiger eHR HRCloud ByteHR Prosoft Payroll Optimistic Orisoft ประโยชน์ของระบบ HR นอกจากการคิดเงินเดือน และออกเอกสารที่จำเป็นแล้วประโยชน์ของ ระบบ HR ยังมีอีกหลายประการ เพราะถ้าแค่การคิดเงินเดือน เราก็คงไม่ต้องซื้อ Software มาใช้ก็ได้ แค่ Excel ก็พอสำหรับการคำนวณแล้ว แต่หลายบริษัท ก็ยังเลือกที่จะใช้…

ระบบคำนวณเงินเดือน

การคำนวณเงินเดือน สามารถทำได้ในระบบ HR รวมทั้งการออกเอกสาร นำส่งเงินสบทบประกันสังคมและภาษีเงินได้ ที่ต้องส่งให้กับราชการ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของ HR และ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยใน การบริหารงานอีกด้วย การทำงานของระบบเงินเดือนจะมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พนักงาน รายได้ประจำ รายได้เสริม เวลาเข้างาน สำหรับรายได้ประจำ ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นงบประมาณที่ กำหนดไว้ตายตัวแล้ว จะเปลี่ยนแค่ปีละ 1 ครั้ง ส่วนของรายได้เสริมจะมีเงื่อนไข เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น เพิ่มขึ้นมาเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราว แต่ส่วนที่น่าปวดหัวที่สุด คือ การเอาเวลาเข้างานมาเป็นส่วนในการกำหนดรายได้ เพราะต้องไปผูกกับระบบ บันทึกเวลาเข้างาน ( Jarviz ) โดยเงื่อนไขอย่าง เช่น การหักเงิน เมื่อมาสาย กี่ครั้งมาเป็นเงื่อนไขในการคำนวณร่วมด้วย ระบบเงินเดือน online คือโปรแกรมที่ ช่วยคุณในการคิดเงินเดือน แบบอัตโนมัติ ลดการทำงานที่ซ้ำ ๆ เป็นการทำงานจากระบบ ซึ่งจะช่วยในการคำนวณ รายได้ของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจากการที่เป็นระบบ online จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม แค่ลงทะเบียนที่…

ระบบรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน ส่วนหนึ่งของการเติมโตของบริษัทคือ การเพิ่มพนักงานมารองรับการขยายตัวของบริษัท และเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ที่เราต้องมีระบบการรับสมัครที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ HR ในการประกาศและรวบรวมข้อมูล ส่วนงานที่ต้องการรับพนักงาน ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานกันได้ราบรื่น เราสามารถสร้างระบบรับสมัครงานขึ้นมาใช้งานได้เองภายในระบบ โดยการทำงานเริ่มจาก บุคคลทั่วไป กรอกข้อมูล จนถึงการทำงานภายในของบริษัทเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้เครื่องมือของ Office 365 ที่หลายหน่วยงานใช้กันอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลดทุนเพิ่มเติมอะไรให้มากมาย ตัวอย่างระบบที่สร้างขึ้นสำหรับรับสมัครพนักงาน จาก Diagram ผู้สมัครจะเข้ามาที่ Link ของ Microsoft Form ที่จะสามารถกรอกข้อมูลการสมัคร ( สามารถเปิดได้จาก Mobile and PC ) ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ เอกสาร แล้วส่งต่อให้ HR พิจารณา รวมทั้งมาในรูปแบบของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่ได้ HR สามารถเลือก ที่จะส่งต่อข้อมูลแบบ Manual หรือ Auto ( ใช้ Power Automate ) ให้กับ…

Mail Marketing

การส่งข้อมูล Update Promotion ด้วย Mail การทำ Marketing ด้วย E-mail ยังถือว่าเป็นการทำงานที่จำเป็น เพราะถึงแม้ว่า ระบบ Social Marketing จะสามารถให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายแค่ไหน แต่ถ้าเราต้องการ Fucus แล้วก็ยังไม่มีอะไรดีไปกว่า Direct Mail ซึ่งสำหรับกรณีที่เรามีลูกค้าประจำของเราอยู่แล้ว การทำ Direct Mail จะได้ประสิทธิภาพมากเพราะสามารถให้ Sales ส่งต่อข้อมูลได้ง่าย การที่ลูกค้าจะ Click ดูรายละเอียดใน Email ก็มี % สูงอีกด้วย เราจะเลือกเครื่องมืออะไรในการส่ง Mail เราอาจจะใช้เครื่องมือ ปกติในการส่ง Mail ก็ได้ โดยให้ Sales ส่ง mail แล้ว CC ข้อมูลตามรายชื่อ email ที่เรามี หรือ เราอาจจะส่ง mail ที่ละฉบับก็ได้ แต่วิธีแบบนี้มักไม่ค่อยนิยม เนื่องจาก…

Voucher System

Voucher System สำหรับจัดการ Promotion บริษัทที่มีระบบการออก Voucher ให้กับลูกค้าเพื่อแลกของรางวัล ที่เป็นกระดาษ มีปัญหาในการจัดการ Voucher จำนวนมาก แบบนี้ เรามี Solution ที่ทำจาก Power Platform มานำเสนอครับ ก่อนจะไปดู Solution มาคุยกันเรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับ Voucher กันก่อน การขอออก Voucher การส่งเอกสาร Voucher การนำเอกสารไปแลกของรางวัล หรือ ส่วนลด การบันทึกข้อมูล การใช้ Voucher การนำส่งข้อมูลให้กับ บัญชี ทั้งหมดเป็นขั้นตอนหลัก ๆ เกี่ยวกับการทำ Voucher ถ้าในกรณีที่เราต้องออกเอกสารที่เป็น กระดาษ เราจะพบว่าเรามีค่าบริหารจัดการไม่น้อย สำหรับตัว Voucher ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ การส่งเอกสารให้ลูกค้า การตรวจสอบว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ เรื่องพวกนี้เราต้องมีการเขียน SOP มารองรับ ลองมาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนขั้นตอนพวกนี้มาใช้ระบบ จะได้หน้าตาประมาณไหน จาก…

Email โรงพยาบาล

ระบบ Mail ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลถือว่าเป็น หน่วยงานที่มี บุคคลากรจำนวนมาก มีทั้งหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ office จำนวน License ที่ใช้งานหลัก 100 หรือ อาจจะถึง 1000 ก็ได้ ประเด็นคือการบริหารจัดการการ ข้อมูลใน Email เราจะจัดการยังไง ลองมาดูสิ่งที่เรากังวล ข้อมูลหลุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ข้อมูล Mail ของพนักงานที่ออกไปแล้ว ข้อมูล Mail จะจัดเก็บถาวร ข้อมูล Mail ที่เจ้าหน้าที่ audit การกำหนด Policy ของ Mail ซึ่งการเริ่มต้นจะเริ่มที่การ แบ่งประเภทของพนักงาน โดยหัวข้อที่จะแบ่งอาจจะเป็น

อบรม RPA

อบรมการใช้งาน RPA ( Power Automate Desktop ) Robot Process Automation ( RPA ) ถือว่า เป็นเครื่องมือ ชนิดใหม่ที่น่าสนใจมาก เพราะเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้มาช่วยในการ Key ข้อมูลแทนเจ้าหน้าที่ ได้ทันที และที่สำคัญคือ RPA ตัวนี้เราไม่ต้องซื้อ เพราะ Microsoft ให้มาฟรี ครับผมมมม 😆 และ Fusion คือ Microsoft Partner ที่ให้บริการ Implement PRA ที่ชื่อว่า Power Automate Desktop ( Free ) ในรูปแบบ Private Class สามารถเลือกได้ ทั้งแบบ On Site และ On line สำหรับบริษัท ที่ต้องการอบรมพนักงานจำนวนมาก…

Azure Purview

Azure Purview คือ คือบริการการจัดระเบียบ และควบคุมข้อมูลภายในองค์กร Data governance บนระบบคลาวด์ และ software-as-a-service (SaaS) หน้าที่สำคัญของ ระบบ คือค้นหาข้อมูลอัตโนมัติเพื่อทำ Mapping ที่ทันเหตุการณ์ จัดประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และจัดระเบียบข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้ดูแลข้อมูลสามารถจัดการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ Data Map Data Map เป็นส่วนสำคัญสำหรับการค้นพบข้อมูล และควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Data Map เป็นบริการ PaaS บนคลาวด์ที่รวบรวม Metadata เกี่ยวกับข้อมูลองค์กรที่มีอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการดำเนินงานในองค์กร บนระบบคลาวด์ Data Map จะถูกอัปเดตอัตโนมัติด้วยระบบการแสกนในตัว และการจำแนกประเภท ผู้ใช้งานทางธุรกิจสามารถใช้ Data Map ผ่าน UI และนักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับ Data Map ได้โดยใช้ open-source Apache Atlas 2.0 APIs Data Catalog Data…