Windows 365 ใช้ทำอะไร

Windows 365 ใช้ทำอะไร ก่อนที่จะอธิบายเกี่ยวกับ windows 365 ขอย้อนกลับไปที่ Office 365 ( Microsoft 365 ) ก่อน เพราะเราน่าจะคุ้ยเคยกับ ตัวนี้มาแล้วจากรูปแบบการซื้อ Software มาเป็นการเช่าใช้ โปรแกรม ชุด Office แทน การชำระเงินก็เป็นแบบรายปี ตัว Microsoft เองก็ update โปรแกรมให้ต่อเนื่อง แถมที่เก็บข้อมูลบน Cloud ให้อีกด้วย ดังนั้น เดาได้เลยว่า windows 365 ก็คือ การเช่า ใช้ OS นั้นเอง แต่ไม่ใช่แค่เช่า OS เท่านั้นนะ แต่มันคือ OS + HW นั่นเอง เขียนแบบนี้ ต้องมีคนถามแน่ ว่าต่อไปเราไม่ต้องซื้อ Notebook หรือ PC แล้วใช่ปะ…

บริหารความรู้ด้วย SharePoint

บริการความรู้ด้วย SharePoint หลายหน่วยงานตอนนี้ กำลังมองหา ระบบจัดการความรู้ เพราะ การทำงาน WFH ทำให้รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ในรูปแบบ Online การเรียนที่เปลี่ยนไปแบบนี้ ระบบที่สามารถให้ความรู้แบบ online จึงต้องมีคุณสมบัติบางอย่าง ที่หน่วยงานต้องการ เช่น แบบทดสอบ online สามารถสรุปคะแนนผลการทำสอบของแต่ละคน ระบบแจ้งเตือน เมื่อมีความรู้ใหม่ ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบเก็บคะแนนของพนักงาน ต้องการรู้ว่า พนักงานมาศึกษาสิ่งที่เป็นข้อมูลหรือป่าว สามารถเก็บ ความรู้ในรูปแบบ Video KM Portal สำหรับเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของพนักงาน ซึ่งทาง Fusion เองมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบของ Office 365 ( SharePoint and Power Platform ) ที่จะมาช่วยให้พนักงานสามารถมาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ได้แบบชัดเจน ทำไม Office 365 ถึงเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจาก Office 365…

Machine learning คือ

Machine learning คือ Machine learning คือ อะไร พูดแบบง่าย ๆ คือ “การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง” เช่น การแปลงภาพเป็น Text การแปลงเสียงเป็นตัวอักษร หรือ การเรียนรู้เรื่องในอดีตแล้วคาดการณ์อนาคต แบบนี้ ส่วนประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูล 2. Data Model ข้อมูล สำหรับ ML คือ ข้อมูล Transaction ของรายการที่เราสนใจ เช่น อุณหภูมิในแต่ละวัน หรือ รายการขายสินค้าของบริษัท ที่มีจำนวนมากพอ สำหรับส่งให้ Data Model ในการวิเคราะห์ต่อไป Data Model คือ ขบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ แต่ในปัจจุบัน เราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นสูตรคณิตศาสตร์ เพราะมันถูกแปลงมาให้อยู่ในรูปแบบของ Flow แล้ว เช่น…

data mesh คือ

data mesh คือ

data mesh คือ data mesh คือ สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมที่จัดการการบริโภคการจัดเก็บการแปลง และการส่งออกของข้อมูลใน data lake ส่วนกลาง data mesh เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมน ซึ่งรวบรวมข้อมูลในองค์กรอย่างแพร่หลาย รองรับการกระจายข้อมูลเฉพาะโดเมน และมุมมอง “data-as-a-product” สำหรับแต่ละโดเมน จัดการท่อส่งข้อมูลของตนเอง เนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อโดเมนเหล่านี้ และสินทรัพย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเลเยอร์ความสามารถในการทำงานร่วมกันสากลที่ใช้ไวยากรณ์ และมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน Data mesh ประกอบด้วย Data product/ Service: ผู้ที่มีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิ์ในการดูแลข้อมูลโดยตรง หากมีผู้ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย API (Application Programming Interface – การเรียกใช้โปรแกรมแบบพูดคุยกันได้) ซึ่งในทางปฏิบัติ ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ใน cloud หรือ storage โดยให้หน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ เข้าถึงได้ด้วย URL แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล หรือ เป็นเจ้าของได้ Discoverable data catalog: ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยทำให้การค้นหาข้อมูลภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Self-serve platform: แพลตฟอร์มควรจะเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของข้อมูลสามารถแชร์ข้อมูล…

SAP on Azure

SAP on Azure

SAP on Azure SAP on Azure เกิดจากการประกาศความร่วมมือ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าเอสเอพีในประเทศไทย ระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และบริษัท เอสเอพี ประเทศไทย ด้วยการผสานแพลตฟอร์มและโซลูชั่นของทั้งไมโครซอฟท์และเอสเอพีเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure  เอสเอพี เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรระดับองค์กร version ปัจจุบัน ชื่อ SAP S/4HANA ซึ่งได้พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น มีโมดูลหรือฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อการทำงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม และยังรองรับการทำงานบนแพลตฟอร์ม Cloud ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ โดยทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดเก็บ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผน และการบริหารทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลง User Interface ให้สามารถใช้งานบน Web ภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า Fiori ซึ่งจะทำให้ User Experience เปลี่ยนไป ส่งผลให้สามารถใช้งานระบบเอสเอพี…

Azure map drive

Azure Map

Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step มาลองดูวิธีการกันเลย How to create storage account for sharedrive Create a resource ขึ้นมาก่อน จำนวนหนึ่ง Resource group 2. จากนั้นเลือก Create 3. จะปรากฏหน้า Marketplace 4. จากรูปได้สร้าง storage account ไว้ในชื่อ testfilesshared 5. Click ที่ testfilesshared ปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกที่ file shared 6. Click + File share ในภาพได้สร้างชื่อ tammatest ไว้จากนั้นให้ Click…

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management หรือ EDM Enterprise Document Management หรือ EDM หมายถึง หนึ่งในเครื่องมือการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ Digital Transformation สามารถค้นหา และเข้าถึงเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว แถมยังควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารได้ วัตถุประสงค์ของ Enterprise Document Management Service by Fusion Solution Fusion เริ่มให้บริการ ระบบจัดเก็บเอกสารด้วย SharePoint ตั้งแต่ปี 2006 ตลอดระยะเวลา กว่า 15 ปีเราให้บริการลูกค้านับ 100 ราย ทั้งบริษัท ขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก เราเข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจ ปัญหาการทำงาน และให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้งาน Microsoft 365 ณ. ปัจจุบัน พัฒนาระบบ และจัดการเอกสารให้เป็นแบบ Centralize รูปแบบ Document Management Lifecycle…

Analytics data

Analytics Data Analytics Data คือ ขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงาน โดยสามารถให้ได้มุมมองที่นำไปพัฒนาการทำงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำไมต้องเป็น AZURE DATA เพราะการเริ่มต้นธุรกิจต้องทำอย่างรวดเร็ว และ Azure Data เป็นคำตอบที่ง่ายที่สุด เพียงไม่กี่นาที เราสามารถสร้าง Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ในทันที ภายใต้งบประมาณที่ประหยัดที่สุด ( หมวด PaaS ) เป็น Cloud เพียงยี่ห้อเดียวที่เป็นเจ้าของ Technology เอง ทำให้เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการเช่าแล้ว Microsoft ทำได้ประหยัดที่สุด มาพร้อมเครื่องมือในการบริการจัดการ เช่น เครื่องในการ debug ที่หาไม่ได้จาก ยี่ห้ออืน มีหลากหลาย Solution พร้อมใช้งานให้เลือก เช่น Big Data , Data Warehouse , IoT ขบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ในหลายขั้นตอนก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ แหล่งข้อมูล…

VPS

VPS คือ Virtual Private Server ในยุคที่การใช้งาน Server แบบเป็นเครื่อง ๆ 1 App ต่อ 1 เครื่อง Server หมดไปแล้ว ตั้งแต่มีการเกิดขึ้นของ โปรแกรม VM การซื้อเครื่อง Server มาเพิ่มอยู่ตลอดเวลาก็ถึงจุดที่ ชลอลงอย่างชัดเจน และในยุคปัจจุบัน ที่การใช้งาน Cloud เป็นเรื่องปกติ การทำ VPS ก็ยิ่งถูกเข้าไปอีก ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่า การที่บริษัทจะซื้อ Server มาเป็นเครื่อง ๆ เหมือนในอดีตจะเกิดขึ้นได้ยากแล้ว Fusion Solution ให้บริการ ของ AWS Azure Huawei Google แล้ว เราจะใช้ของที่ไหนดี ต้องมาดูที่เราใช้ กฎเกณฑ์อะไรเป็นตัวตั้ง ถ้าเอาที่นิยม ก็อย่างเช่น VPS มีของใครบ้าง พวกนี้ถือว่าเป็นผู้นำ สำหรับบริการ ที่เป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุดในบ้านเรา…

วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน 1. วิธีลดต้นทุน ด้วยการคำนวณต้นทุนภาพรวมทั้งหมดให้ละเอียด การรู้ค่าใช้จ่ายภาพรวมทั้งหมดขององค์กร เราจะได้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายไหนจำเป็น ค่าใช้จ่ายไหนไม่จำเป็น และค่าใช้จ่ายไหนพอจะปรับลดลงมาได้ การวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้เราวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผน และติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันว่าแนวโน้มลูกค้าเราจะเป็นอย่างไร จำนวนรายรับที่จะเข้ามานั้น เพียงพอต่อรายจ่ายที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรเรายังมีสภาพคล่องในการประคองธุรกิจให้เสถียรที่สุด 3. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ในบางจุด จะช่วยให้องค์กรคุณลดต้นทุนได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ การทำงานที่บ้านผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้ไฟฟ้าที่ออฟฟิศ ถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ช่วยให้ประหยัดเงิน แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วย 4. มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ อาจเป็นไอเดียเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ หรือปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 5. ลดการใช้กระดาษ กระดาษถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เบิร์นค่าใช้จ่ายไปไม่น้อย ดังนั้นหากองค์กรปรับเปลี่ยนมาใช้เอกสารแบบบดิจิทัล หรือจัดเก็บเอกสารผ่านระบบคลาวน์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนลงไปได้อย่างมากมายเช่นกัน ทำไมต้องลดต้นทุน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผันผวน และไม่แน่นอนที่สุด ดังนั้น หลายๆ องค์กรจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่าย และหาช่องทางเพิ่มรายได้ที่มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด การลดต้นทุน จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การลดต้นทุนการผลิตถือเป็นหนึ่งแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มกำไรให้กับองค์กร และยังช่วยในการสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างมั่นคง…