Power BI Gateway

Power BI Gateway Power BI Gateway คือ ทำให้ Dashboard ของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรของคุณโดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูล รับความยืดหยุ่นที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการขององค์กรของคุณ Data Gateway ภายในองค์กรทำหน้าที่เป็นสะพาน โดยให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัยระหว่างข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบคลาวด์) และบริการคลาวด์ของ Microsoft อีกหลายบริการ บริการคลาวด์เหล่านี้ประกอบรวมด้วย Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services และ Azure Logic Apps โดยการใช้เกตเวย์ องค์กรสามารถเก็บฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บนเครือข่ายภายในองค์กรของตนได้ และยังใช้ข้อมูลภายในองค์กรในบริการคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย Type of Gateway Gateway มีทั้งหมดสามชนิดสําหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน: เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรหลายแหล่งได้ ด้วยการติดตั้งเกตเวย์เดียว คุณสามารถใช้เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรกับบริการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด เกตเวย์นี้เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งหลายคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร (โหมดส่วนบุคคล): อนุญาตให้ผู้ใช้หนึ่งรายเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร (โหมดส่วนบุคคล) สามารถใช้ได้กับ Power BI เท่านั้น…