เริ่มใช้ Digital Signature

เริ่มใช้ Digital Signature การเริ่มใช้ Digital Signature แทนการเซ็นต์กระดาษ หลักจากที่ เกิด Covid19 มีคนถามมาเป็นจำนวนมากว่าเราจะเริ่ม กันได้ยังไง ผมเลยทำ Clip Video สำหรับอธิบาย เป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ เริ่มจากการไปลงทะเบียนเพื่อขอ Digital ID สำหรับขั้นตอนแรก เราต้องไปที่หน่วยงานที่ รัฐให้กำหนด ซึ่งก็มีหลายที่ ทั้งในส่วนของรัฐเองและของเอกชน สำหรับเอกชน ก็ที่ https://www.thaidigitalid.com/ จะมีบริการในการออก Digital ID ให้กับผู้ที่ต้องการทำ Digitlal Signature สำหรับราคาก็ตามในรูปครับ ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Digital ID เราจำเป็นต้องมี อุปกรณ์จัดเก็บด้วยนะครับ โดยเฉพาะ Digital ID ที่เป็นแบบบุคคล หน้าตาจะเหมือนกับในรูปครับ วิธีการใช้อุปกรณ์ คือ เวลาที่เราต้องการลง Signature ในเอกสาร เราต้องเสียบอุปกรณ์เข้ากับ notebook เพื่อที่จะเรียก ลายเซ็นต์ของเรา ไปประทับในเอกสารตามที่ต้องการซึ่งก่อนที่จะลงได้…

การบริหารโครงการพัฒนา บิ๊กดาต้า

การบริหารโครงการพัฒนา บิ๊กดาต้า สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน หาจุดอ่อน วางแผนการผลิต หรือ อะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม ควรมีเรื่องที่ต้องพิจารณาในหลายประเด็น ข้อมูลต้นทุนที่เราควบคุมได้ ที่เป็นข้อมูลของตัวเราเอง ข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่เราต้องนำมาประกอบ เป็นข้อมูลที่ต้องขอมาหรือซื้อมา วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย Technology ที่เราจะต้องการใช้ ระยะเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จ แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลต้นทุนที่เราควบคุมได้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่ง ในการวิเคราะห์ข้อมูล เราต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากพอ อย่างน้อยก็ต้อง 3 ปี สำหรับการนำมาวิเคราะห์ สำคัญคุณภาพ ที่ต้องดูก็เช่นความถูกต้อง ข้อมูลที่บันทึกตรงตาม Format มากแค่ไหน ถ้าข้อมูลไม่ตรงเลยการทำงานจะยากมากเพราะต้องมา Clear ข้อมูลออกก่อน หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยน format ก็เสียเวลาเข้าไปอีก แล้วกรณีที่แย่ที่สุดเลย ก็ต้องเอาคนเข้าไป Key ใหม่ ผมไม่แน่ะนำให้เอาระบบเข้าไปแก้ไข ถ้าไม่จำเป็นเพราะการเอาระบบเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้ นอกจากทำได้ไม่เต็ม 100 แล้ว ยังเสียเวลามากกว่าใช้ คนเข้าไป key…

บิ๊กดาต้ากับการพิจารณาสินเชื่อ

บิ๊กดาต้า สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อได้อย่างไร โดยหลักการแล้วง่ายมากครับ คือหาลูกค้าดี การหาลูกค้าดี เราพิจารณาจากตัวแปล ที่กำหนดไว้ เช่น การชำระตรงเวลา ไม่มีประวัติเบี้ยวหนี้ ลูกค้ามีรายได้ในระดับที่ให้น่าเชื่อถือ มูลค่าหนี้ปัจจุบัน สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ ความมั่นคงในการทำงาน จะพบว่าเป็นเรื่องง่านมาก ใช้คนดูก็ได้ แต่ว่าใช้เวลาในการดูนานแค่ไหน ถ้าเราใช้เวลา 3 วัน จะช้าไปหรือป่าว เพราะลูกค้ามาขอสินเชื่อแน่นอนว่าใครไวกว่า คนนั้นได้ ปัจจัยนี้จึงเป็นสาเหตุที่ต้องนำระบบ บิ๊กดาต้า มาช่วยในการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และ นอกจากการวิเคราะห์ที่รวดเร็วแล้ว ความถูกต้องก็ยังน่าเชื่อถืออีกด้วย เพราะระบบ บิ๊กดาต้า สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่า คน โดยอาศัย Model ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมาะสม โดยดูจากประวัติของข้อมูลในอดีต ( นี้จึงเป็นเหตุผลนึงที่หลายบริษัทต้องการให้เกิดการใช้งานระบบแยะ ๆ ) และอีกหนึ่งเรื่องที่ ตัวบิ๊กดาต้า จะช่วยได้ก็คือ การเสนอดอกเบี้ย ครับ เพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ เป็นตัวเลือกสำคัญในการขอสินเชื่อ ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ บิ๊กดาต้าในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น MYbank ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์ของ Jack…

Power BI – Report Server

Power BI Report Server คือ การตั้ง Server ที่เป็น On Premise ให้เป็น Power BI Portal ที่สามารถ บริหารจัดการรายงานแล้วควบคุมสิทธิการเข้าถึงของ User โดยตัว Report Server จะทำหน้าที่แทน Power BI Portal ที่อยู่บน Cloud ได้ การใช้งานตัวเลือกที่เป็น Power BI Report Server อาจจะเกิดได้ในกรณีที่หน่วยงานไม่ต้องการเอาข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud และการใช้รูปแบบนี้ อาจจะมีอีกเหตุผลคือ ต้องการใช้ทรัพยากร Server ของหน่วยงานเอง เพราะสามารถจะควบคุมประสิทธิภาพได้ดีกว่าแบบ Cloud เปรียบเทียบ Power BI Report Server / Power BI service Features Power BI Report Server…

Power BI – Fraud Solution

Power BI – Fraud Solution ระบบตรวจจับทุจริต ในไทยไม่ค่อยมีการนำมาพูดถึง ส่วนมากการวิเคราะห์ข้อมูล จะวนอยู่ไม่เรื่องการเงิน ก็เรื่องการผลิต แต่ก็มีบางธุรกิจที่สนใจ เรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง เงิน โดยเฉพาะธนาคาร หรือ ไม่ก็กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มักจะมีผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่จำนวนงานที่มากจนดูไม่ไหว ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้เกิดทุจริตขึ้นได้ ดังนั้นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย Model ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ปิดช่องโหว่ ที่เกิดจากการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงได้ และ อีกประเด็นที่ Model จะมาช่วยได้ก็คือ การหาความสัมพันธ์ที่ยากจะมองออก เช่น ราคาแพงเกินไป ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาล หรือ ปัจจัยอะไรเลย ก็สามารถบอกได้ง่าย แต่กับบางอย่าง เช่น น้ำมันที่ขึ้นลงทีน่าใจหายแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย การจะบอกว่า ซื้อมาถูกหรือแพง ย่อมต้องดูปัจจัยประกอบหลายอย่าง ดังนั้นในกรณีนี้ การจะบอกว่าสินค้าที่ซื้อมา เหมาะสมหรือป่าว ก็ไม่สามารถใช้ตาดูได้แน่ ๆ ในบางกรณีสิ่งที่ ตรวจสอบพบ ก็ไม่ใช่เรื่องของราคา แต่เป็น ประเด็นอื่น เช่น ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ…

หน้าที่ QMR ISO

หน้าที่ QMR ISO ระบบ ISO มีเจ้าหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้องดูแล ระบบเอกสารทั้งหมด ก็คือ QMR แล้วหน้าที่ของ QMR มีอะไรบ้างที่ต้องเข้ามาจัดการ หน้าที่ของ QMR ไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการเอกสารเท่านั้นนะครับ แต่การทำงานของ QMR ต้องประสานงานกับทุกส่วนของ องค์กร เพราะนอกจากจัดการเอกสารให้เป็นระบบแล้ว ยังต้องทำให้ทุกส่วนขององค์กร นำเอกสารไปใช้ได้ และ ยังต้องทำให้ผู้ใช้งาน เข้าใจในเอกสาร และ เป็นที่ปรึกษาให้กับ แต่ละส่วนขององค์กรอีกด้วย เรียกว่า ครบเครื่อง ทั้งต้องเข้าใจ Process และ จูงใจให้องค์กรนำเอกสารที่สรุปแล้วไปใช้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานช้าง ส่วนของ Fusion เองได้จัดทำ Site Document Management ที่ประกอบด้วย Feature ที่ช่วย Support การทำงานของ QMR เช่น การควบคุมเอกสารได้ง่าย การแจกจ่ายเอกสารแบบอัตโนมัติ การแจ้งให้แต่ละส่วนทราบถึงข้อมูลที่ Update ระบบการแจ้งเตือน…

CRM ยังไงให้ขายดี

CRM ยังไงให้ขายดี ถ้ามันขายดีได้ง่ายๆ ก็รวยกันหมดแล้ว แหละ 555 ดังนั้นมันต้องไม่ง่าย แต่ ก็ไม่ยาก กลางๆ ที่สำคัญคือ กลยุทธ : Strategy การมีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างต้นทุนที่ดี จุดเด่นที่ขายได้ ช่องทางจำหน่าย ต้นทุนต้องสู้ได้ ขยายได้ง่าย ทำงานแบบ auto ช่องทางแบบเดิม ๆ เช่น การเปิดหน้าร้าน หน้าร้านต้องมีทำเล ที่ดี ติดถนน ติดโรงเรียน ติดอะไรซักอย่างที่มีคนแยะๆ เป็นแนวทางเดิม ๆ ยิ่งในยุค สั่ง online ได้แบบนี้ ถ้าร้านดี สินค้าเด่น ไปกินแล้วถ่ายรูปสวย ทำเลก็ไม่จำเป็นเลยเพราะเดียวนี้ถ้าเด่นจริง คนไปถึงอยู่แล้ว ร้านอยู่ในรู ยังไปกันเลย ดังนั้น ช่องทางการจำหน่าย ในเชิงกายภาพ จึงลดความสำคัญไป แต่ใช่ว่าจะไม่ต้องมีนะ เพราะในพื้นที่ที่ดี ย่อมมีทางหาความได้เปรียบจากทำเลอยู่แล้ว หรือ ช่องทางการจำหน่ายแบบ ตัวแทนจำหน่าย ละก็ยังเป็นแนวทางในความคิดเดิมว่า…

Gartner 2020 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligent Platforms

มาดูรายงานผลการจัดลำดับของ Gartner 2020 สำหรับหัวข้อ Business Intelligent กันครับ ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง เนื้อหานี้ผมเอามาจาก ที่นี่ครับ Reference มาเข้าเรื่องกันเลย มาเรียงลำดับกันเลย อันดับ 1 ได้แก่ Microsoft Power BI อันดับ 2 Tableau อันดับ 3 Qlik อันดับ 4 ThoughtSport สำหรับอันดับถัดไป ไม่สามารถจัดได้เพราะมาอยู่รวมกันเป็นก้อน เลย มีดังนี้ครับ Sisense Oracle SAP SAS Salesforce ต้องบอกว่าไม่ผิดจากที่คิด เมื่อปี 2018 , 2019 ครับ ลองมาดู รายงานของเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เห็นชัดเลยว่า Power BI เริ่มทิ้งห่างจาก Tableau และสำหรับอันดับที่ 3 ก็ยังเป็น…

Power BI Mobile

Power BI Mobile Power BI Mobile คือ โปรแกรมที่ติดตั้งใน Mobile ทั้ง IOS และ Android สามารถ Download Free สำหรับการใช้งาน จะใช้งานร่วมกับ Power BI Pro ที่ Public Report ขึ้นไปไว้ที่ Power BI Portal หรือจะเอาไว้เชื่อมต่อ กับ SQL Server ก็ได้ การใช้งาน การเชื่อมต่อข้อมูล สามารถเชื่อมข้อมูลได้ทั้ง On Cloud และ On Premium การ Share ข้อมูล สามารถเลือก Share ข้อมูลจากหน้าจอ Mobile ได้ทันที รับการแจ้งเตือน เปิดรับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูล Update ความปลอดภัย ใช้ระบบยื่นยันตัวบุคคล ตามมาตราฐาน…

Demo SharePoint Document Library

สำหรับ Document Library ถือว่าเป็น App พื้นฐานสุดของ SharePoint ใครมาใช้ SharePoint ก็เริ่มจาก App นี้ก่อน ซึ่งตัว Document Library ก็เป็น App ที่อยู่คู่กับ SharePoint มาตั้งแต่เกิดซัก 16 ปีที่แล้ว สำหรับ Clip ที่ทำมาทั้งหมด 6 Part ระยะเวลารวมกัน 60 นาทีได้นะครับ ถือว่ายาวมาก เพราะผมรวมเอาลูกเล่นต่าง ๆ ที่มีมารวมกันไว้ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์จากการเก็บข้อมูลใน SharePoint Document Library ที่เก่งกว่าการเก็บข้อมูลแบบ File Server แบบเทียบไม่ติด ตัว SharePoint ที่ใช้ เป็น Online นะครับ สำหรับ ผู้มี License Office365 ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกคน นอกจากตัว SharePoint…