Power Automate : Mail Promotion

สร้าง Mail Promotion โดยใช้ Power Automate ในการส่ง Mail กรณี ที่ Sales ต้องการส่ง Promotion ให้กับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยให้ระบบทำงานแบบมีเงื่อนไขตามที่ต้องการ ซึ่งการส่ง Promotion อาจจะมีวัตถุประสงค์ เช่น การส่งเพื่อเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจ หรือเป็นการ remind ลูกค้าให้ยังจำเราได้ หรือ จะเป็นการส่งเพื่อ Update Solution ใหม่ๆ ให้ลูกค้าทราบ การทำเรื่อง Direct Mail ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มากเพราะส่งถึงบุคคลแบบตรงๆ ในงบประมาณที่ถูก แต่การทำเรื่องพวกนี้หลายๆ ที่ไม่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกลูกค้าที่จะส่ง การบอกให้ Sales ส่ง ก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะ Sales เองก็ทำเรื่องอื่นอยู่ กลายเป็นส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ตัว ของ Power Automate จะมาช่วยทำให้การส่ง มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบกรอกข้อมูลก่อนที่จะส่ง สามารถตั้งเงื่อนไขได้หลายแบบ ส่งได้หลายรอบ โดยการแก้ไขเงื่อนไขเล็กน้อย…

Big Data กับจัดซื้อ

Big Data กับจัดซื้อ การเอาข้อมูลของจัดซื้อ มาทำ Big Data ถือว่ามีความเหมาะสมมาก เพราะขบวนการจัดซื้อ เป็นขั้นตอนที่มีการเก็บข้อมูลที่ดี ละเอียด และมีความต่อเนื่อง ทำให้การนำมาวิเคราะห์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลที่น่าเชื่อถือ เราลองมาดูว่า เราสามารถนำเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์นั้นมา ทำอะไรได้บ้าง การซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบแรง ๆ เราสามารถใช้ Big Data มาหาราคาที่เหมาะสมกับ สินค้าที่เราต้องซื้อได้ เพราะเราสามารถหามูลค่าจากภายนอกได้ไม่ยาก และ สามารถเอาราคาในอดีตมาหามูลค่าที่เหมาะสม ทำให้บริษัทสามารถควบคุมราคาที่เป็นมาตราฐานได้ง่าย ไม่ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ช่วยให้ประหยัด ได้อีกด้วย การจำนวนที่เหมาะสมในการซื้อ Big Data สามารถดังข้อมูล เช่น จำนวนวัตถุดิบที่มี ยอดขาย และปริมาณการใช้ในปัจจุบัน มาวิเคราะห์หา จำนวนซื้อที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ประหยัด และ ได้วัตถุดิบในขนาดที่พอดีกับความต้องการ ซึ่งการหาคำตอบที่ได้มาจะสามารถช่วยให้บริษัท มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาตลอด สำหรับงบประมาณ ในการสร้าง ณ. ปัจจุบันสามารถเลือกที่จะให้เป็น ค่าบริการรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุน Server…

Big Data กับธุรกิจอาหาร

Big Data กับธุรกิจอาหาร ตัว Big Data เอามาทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอาหารได้บ้าง ในวงการอาหารมี ขบวนการ Supply chain เกี่ยวพันกันอยู่อย่างซับซ้อน มี ขบวนการในการขายในหลายขั้นตอน และตัวสินค้าเองก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ เครื่องปรุง หรือ แบบสำเร็จรูป ด้วยความซับซ้อนขนาดนี้ การนำ Big Data มาใช้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะยิ่งข้อมูลมาก การนำ Big Data ยิ่งมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับขั้นตอนการทำงานปกติ ลองมาดูตัวอย่าง ของการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ว่าทำอะไรได้บ้าง คำตอบที่หาได้จากตัวอย่างที่นำเสนอ สามารถนำไปสร้างกำไรได้อีกมหาศาล ทำให้หลายบริษัทสนใจ Big Data ซึ่งหลายที่อาจจะคิดว่า ต้องแพงมากๆ Big Data ไม่แพงอย่างที่คิด เพราะปัจจุบันการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องมี Server ขนาดใหญ่ หรือ ต้องมี Data ที่เก็บมาเป็น 10 ปี…

ลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัล เคยเห็น ลายเซ็นดิจิทัล หรือป่าวครับ ว่าหน้าตาเป็นยังไง จะเหมือนลายเซ็นต์เราหรือป่าว ในจินตนาการผมเลยนะ คือเราถือ ipad แล้ว ก็ใช้ปากกาเขียนลาดเซ็นต์ ลงบน Ipad แบบนี้ แต่การทำเหมือนในจินตนาการ เค้าไม่ได้ถือว่าเป็น ลายเซ็นต์ดิจิทัล นะครับ เพราะขาดคุณสมบัติ คือ การสืบกลับว่าลายเซ็นต์เป็นของใคร เพราะในโลก Digital เราไม่ได้ใช้สายตาในการพิสูจน์ลาดเซ็นต์ครับ Fusion Solution ให้บริการพัฒนาระบบ E-Paper สำหรับแทนการใช้กระดาษในการทำงาน โดยใช้ Technology E-Signature ทำให้สามารถใช้งานเอกสารได้โดยไม่ต้องมีลายเซ็นมืออีกต่อไป กฎหมายกับลายเซ็นต์ Digital หน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดมาตราฐานของ ลายเซ็น คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ETDA โดยรายละเอียดของข้อกำหนดแบบย่อมีดังนี้ครับ ลายมือชื่อตามมาตรา 9 : คือลักษณะของการเขียน หรือ กด ยอมรับ เช่น ตอนเราเริ่มใช้งาน App มักจะมีข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เรากดยอมรับ…

เริ่มใช้ Digital Signature

เริ่มใช้ Digital Signature การเริ่มใช้ Digital Signature แทนการเซ็นต์กระดาษ หลักจากที่ เกิด Covid19 มีคนถามมาเป็นจำนวนมากว่าเราจะเริ่ม กันได้ยังไง ผมเลยทำ Clip Video สำหรับอธิบาย เป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ เริ่มจากการไปลงทะเบียนเพื่อขอ Digital ID สำหรับขั้นตอนแรก เราต้องไปที่หน่วยงานที่ รัฐให้กำหนด ซึ่งก็มีหลายที่ ทั้งในส่วนของรัฐเองและของเอกชน สำหรับเอกชน ก็ที่ https://www.thaidigitalid.com/ จะมีบริการในการออก Digital ID ให้กับผู้ที่ต้องการทำ Digitlal Signature สำหรับราคาก็ตามในรูปครับ ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Digital ID เราจำเป็นต้องมี อุปกรณ์จัดเก็บด้วยนะครับ โดยเฉพาะ Digital ID ที่เป็นแบบบุคคล หน้าตาจะเหมือนกับในรูปครับ ชื่อรุ่น : eToken ประเภท : Certificate-Based USB Authenticator มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level…

การบริหารโครงการพัฒนา บิ๊กดาต้า

การบริหารโครงการพัฒนา บิ๊กดาต้า สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน หาจุดอ่อน วางแผนการผลิต หรือ อะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม ควรมีเรื่องที่ต้องพิจารณาในหลายประเด็น ข้อมูลต้นทุนที่เราควบคุมได้ ที่เป็นข้อมูลของตัวเราเอง ข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่เราต้องนำมาประกอบ เป็นข้อมูลที่ต้องขอมาหรือซื้อมา วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย Technology ที่เราจะต้องการใช้ ระยะเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จ แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลต้นทุนที่เราควบคุมได้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่ง ในการวิเคราะห์ข้อมูล เราต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากพอ อย่างน้อยก็ต้อง 3 ปี สำหรับการนำมาวิเคราะห์ สำคัญคุณภาพ ที่ต้องดูก็เช่นความถูกต้อง ข้อมูลที่บันทึกตรงตาม Format มากแค่ไหน ถ้าข้อมูลไม่ตรงเลยการทำงานจะยากมากเพราะต้องมา Clear ข้อมูลออกก่อน หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยน format ก็เสียเวลาเข้าไปอีก แล้วกรณีที่แย่ที่สุดเลย ก็ต้องเอาคนเข้าไป Key ใหม่ ผมไม่แน่ะนำให้เอาระบบเข้าไปแก้ไข ถ้าไม่จำเป็นเพราะการเอาระบบเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้ นอกจากทำได้ไม่เต็ม 100 แล้ว ยังเสียเวลามากกว่าใช้ คนเข้าไป key…

บิ๊กดาต้ากับการพิจารณาสินเชื่อ

บิ๊กดาต้า สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อได้อย่างไร โดยหลักการแล้วง่ายมากครับ คือหาลูกค้าดี การหาลูกค้าดี เราพิจารณาจากตัวแปล ที่กำหนดไว้ เช่น การชำระตรงเวลา ไม่มีประวัติเบี้ยวหนี้ ลูกค้ามีรายได้ในระดับที่ให้น่าเชื่อถือ มูลค่าหนี้ปัจจุบัน สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ ความมั่นคงในการทำงาน จะพบว่าเป็นเรื่องง่านมาก ใช้คนดูก็ได้ แต่ว่าใช้เวลาในการดูนานแค่ไหน ถ้าเราใช้เวลา 3 วัน จะช้าไปหรือป่าว เพราะลูกค้ามาขอสินเชื่อแน่นอนว่าใครไวกว่า คนนั้นได้ ปัจจัยนี้จึงเป็นสาเหตุที่ต้องนำระบบ บิ๊กดาต้า มาช่วยในการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และ นอกจากการวิเคราะห์ที่รวดเร็วแล้ว ความถูกต้องก็ยังน่าเชื่อถืออีกด้วย เพราะระบบ บิ๊กดาต้า สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่า คน โดยอาศัย Model ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมาะสม โดยดูจากประวัติของข้อมูลในอดีต ( นี้จึงเป็นเหตุผลนึงที่หลายบริษัทต้องการให้เกิดการใช้งานระบบแยะ ๆ ) และอีกหนึ่งเรื่องที่ ตัวบิ๊กดาต้า จะช่วยได้ก็คือ การเสนอดอกเบี้ย ครับ เพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ เป็นตัวเลือกสำคัญในการขอสินเชื่อ ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ บิ๊กดาต้าในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น MYbank ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์ของ Jack…

Power BI – Report Server

Power BI Report Server คือ การตั้ง Server ที่เป็น On Premise ให้เป็น Power BI Portal ที่สามารถ บริหารจัดการรายงานแล้วควบคุมสิทธิการเข้าถึงของ User โดยตัว Report Server จะทำหน้าที่แทน Power BI Portal ที่อยู่บน Cloud ได้ การใช้งานตัวเลือกที่เป็น Power BI Report Server อาจจะเกิดได้ในกรณีที่หน่วยงานไม่ต้องการเอาข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud และการใช้รูปแบบนี้ อาจจะมีอีกเหตุผลคือ ต้องการใช้ทรัพยากร Server ของหน่วยงานเอง เพราะสามารถจะควบคุมประสิทธิภาพได้ดีกว่าแบบ Cloud เปรียบเทียบ Power BI Report Server / Power BI service Features Power BI Report Server…

Power BI – Fraud Solution

Power BI – Fraud Solution ระบบตรวจจับทุจริต ในไทยไม่ค่อยมีการนำมาพูดถึง ส่วนมากการวิเคราะห์ข้อมูล จะวนอยู่ไม่เรื่องการเงิน ก็เรื่องการผลิต แต่ก็มีบางธุรกิจที่สนใจ เรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง เงิน โดยเฉพาะธนาคาร หรือ ไม่ก็กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มักจะมีผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่จำนวนงานที่มากจนดูไม่ไหว ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้เกิดทุจริตขึ้นได้ ดังนั้นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย Model ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ปิดช่องโหว่ ที่เกิดจากการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงได้ และ อีกประเด็นที่ Model จะมาช่วยได้ก็คือ การหาความสัมพันธ์ที่ยากจะมองออก เช่น ราคาแพงเกินไป ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาล หรือ ปัจจัยอะไรเลย ก็สามารถบอกได้ง่าย แต่กับบางอย่าง เช่น น้ำมันที่ขึ้นลงทีน่าใจหายแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย การจะบอกว่า ซื้อมาถูกหรือแพง ย่อมต้องดูปัจจัยประกอบหลายอย่าง ดังนั้นในกรณีนี้ การจะบอกว่าสินค้าที่ซื้อมา เหมาะสมหรือป่าว ก็ไม่สามารถใช้ตาดูได้แน่ ๆ ในบางกรณีสิ่งที่ ตรวจสอบพบ ก็ไม่ใช่เรื่องของราคา แต่เป็น ประเด็นอื่น เช่น ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ…

หน้าที่ QMR ISO

หน้าที่ QMR ISO ระบบ ISO มีเจ้าหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้องดูแล ระบบเอกสารทั้งหมด ก็คือ QMR แล้วหน้าที่ของ QMR มีอะไรบ้างที่ต้องเข้ามาจัดการ หน้าที่ของ QMR ไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการเอกสารเท่านั้นนะครับ แต่การทำงานของ QMR ต้องประสานงานกับทุกส่วนของ องค์กร เพราะนอกจากจัดการเอกสารให้เป็นระบบแล้ว ยังต้องทำให้ทุกส่วนขององค์กร นำเอกสารไปใช้ได้ และ ยังต้องทำให้ผู้ใช้งาน เข้าใจในเอกสาร และ เป็นที่ปรึกษาให้กับ แต่ละส่วนขององค์กรอีกด้วย เรียกว่า ครบเครื่อง ทั้งต้องเข้าใจ Process และ จูงใจให้องค์กรนำเอกสารที่สรุปแล้วไปใช้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานช้าง ส่วนของ Fusion เองได้จัดทำ Site Document Management ที่ประกอบด้วย Feature ที่ช่วย Support การทำงานของ QMR เช่น การควบคุมเอกสารได้ง่าย การแจกจ่ายเอกสารแบบอัตโนมัติ การแจ้งให้แต่ละส่วนทราบถึงข้อมูลที่ Update ระบบการแจ้งเตือน…