knowledge management

How to use Knowledge Management tools?

How to use Knowledge Management tools? หลังจากที่เราได้รู้จักกับ Knowledge Management กันไปแล้วว่า คืออะไร, มีประโยชน์อย่างไร และใครได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการความรู้กันบ้าง ซึ่งผู้เขียนได้ทิ้งท้ายข้อความไว้ว่า “จะดีแค่ไหน ถ้าเรามี Tools สำหรับ Knowledge Management?” โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับ Seed Application ว่าคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ Knowledge Management อย่างไร ************************************************************************************************************** ต้นกำเนิดของ Seed สร้างจากการค้นหาว่า ปัญหา หรือ สิ่งที่ในหน่วยงานต้องการรู้คืออะไร ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปที่ ประเภท คน โดยเฉพาะ เช่น พนักงานช่าง หรือ พนักงานใหม่ ในสิ่งที่ต้องรู้ สร้างเวทีสำหรับการท้าทายความคิด เป็นการแข่งกันเพื่อนำเสนอ Idea ที่ดีที่สุด การให้ความสำคัญกับผู้ให้ความรู้ เช่น การระบุชื่อเจ้าของความรู้ ************************************************************************************************************** Seed คือ โปรแกรมสำหรับใช้เป็นช่องทางในการจัดเก็บ…

เทียบ Power BI Pro Premium

เทียบ Power BI Pro Premium ก่อนจะเข้าสู่การคลายข้อสงสัย เทียบ Power BI Pro Premium เรามาทำความรู้จัก คำว่า รายงาน คือ สิ่งสำคัญในการช่วยบริหารธุรกิจ และเครื่องมือในการสร้างรายงานที่นิยมมาก ๆ คือ Power BI ในชุดของ Power BI ยังมี License แยกออกมาเป็น 3 แบบ คือ Power BI Desktop (Download free) Power BI Pro Power BI Premium per user Power BI Premium Power BI Embed ในบทความนี้ได้รวมข้อมูล ความแตกต่างและประเด็นต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้งาน License ให้เหมาะกับเรา…

Knowledge management

Knowledge Management คือ

Knowledge Management คือ Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของความรู้ ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง(รูปธรรม) – เป็นความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจนเป็นหลักการทั่วไป สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร ตำรา ทฤษฎี หนังสือหรือคู่มือต่างๆ Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(นามธรรม) – เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและลายลักษณ์อักษร แต่สามารถพัฒนาและแบ่งบันกันได้…

Digital Signature easy way to use

Digital Signature easy way to use “คุณจะมั่นใจได้อย่างไร? ว่าไฟล์ที่คุณได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือใครก็ตาม จะไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะถึงมือคุณ และไฟล์ที่คุณได้รับนั้น เป็นของจริงหรือไม่ ?” *************************************************************************************************************************** What is Digital Signature? คือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย สามารถยืนยันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ใช่แค่การทำสัญลักษณ์หรือรูปภาพลายเซ็นเท่านั้น แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการที่ซับซ้อน ยากต่อการปลอมแปลง *************************************************************************************************************************** ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ *************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************** Signer Authentication : ความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครคือผู้เซ็นเอกสาร ลายเซ็นนั้นจะต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารนั้นได้ Data Integrity : ความสามารถในการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่ Non-repudiation : ต้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสารนั้น *************************************************************************************************************************** Digital Certificate คือ? Digital Signature จำเป็นต้องมี Digital Certificate หรือ…

SAP PowerApps

SAP PowerApps SAP PowerApps หรือ ระบบ ERP ( ECC หรือ SAP S / 4HANA ) ถือว่าเป็น App ยอดนิยมในไทยที่มีบริษัทใช้งานจำนวนมาก และ ตัว PowerApps Automate ก็เป็น Software ของ Microsoft ที่มีผู้นำมาใช้ในการทำ Paperless ในองค์กรจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ Microsoft ได้ประกาศตัวจริง ( GA ) ของ Connector ออกมาแล้วจ้า ลูกค้าสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อ SAP ERP ในปริมาณงานการผลิต ตัวเชื่อมต่อ SAP ERP คือได้รับการรับรองโดย SAP สำหรับการรวมกับ SAP S / 4HANA และ SAP ERP แสดงตัวอย่างของประชาชนในการเชื่อมต่อ SAP…

Power BI License

Power BI License ชุด Power BI License จาก Microsoft มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาด้วยครับ นั่นคือ Power BI Premium Per User แต่ก่อนจะมีแค่ 2 แบบคือ Power BI Pro กับ Power BI Premium ซึ่งราคาของ ตัวนี้แพงมาก $4995 ต่อเดือน ตกเป็นเงินไทย ก็ 160,000 ต่อเดือน ซึ่งหาคนใช้ยากมาก ทาง Microsoft คงเห็นถึงช่องว่างตรงนี้ เลยออก ชุด Premium Per User ออกมาในราคา $20 ต่อเดือน ( 640 บาท ) ถือว่าไม่แพงสำหรับ Feature ที่ได้ครับเพราะตัวของ ตัว Pro…

Azure Synapse

Azure Synapse Analytics Analytics คือ ชุดเครื่องมือใหม่จาก Microsoft ที่ช่วยให้เราทำ Analytics ได้เร็วขึ้น และ เป็นแบบ real time และ ซึ่งรวมชุดเครื่องมือที่รองรับทั้ง Data ที่เป็น Structure and Unstructured ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเดิม ที่ยังแตกแยกออกเป็นเครื่องมือและกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้วิศวกรข้อมูล (data engineer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) ต้องพึ่งพาเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปในภารกิจของตนเอง จนทำให้การจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเพียงฉบับเดียว อาจต้องอาศัยการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมหาศาลแบบซ้ำซ้อนไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือหลายชุดพร้อม ๆ กัน และก่อนที่จะนำมารวมกันเพื่อสรุปเป็นรายงานที่ใช้งานทางธุรกิจได้จริงนั้น ก็อาจต้องอาศัยแรงและเวลาอยู่ไม่น้อยในการเขียนโค้ดใหม่มาผสานทุกอย่างให้เข้ากันได้ Azure Synapse มีรากฐานอยู่บนเอนจินประมวลผลคำสั่ง SQL รุ่นใหม่ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อการทำงานบนคลาวด์โดยเฉพาะ รองรับการประมวลผลได้ในหลากหลายสภาวะการใช้งาน นับตั้งแต่ทรัพยากรระบบในระดับแค่หน่วยประมวลผลตัวเดียว ไปจนถึงการกระจายงานสู่โหนดนับพัน ส่วนการผนึกเอา Apache Spark เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Synapse ยังช่วยให้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วย Machine…

ฟรี Azure

ฟรี Azure Register Azure สามารถใช้งานฟรี ได้ถึง 12 เดือน หรือ วงเงินอีก 200 $us หรือ บริการอื่น ๆ อีก 25 รายการ ทดสอบการใช้งาน AI สำหรับทดสอบ Solution ของคุณบน สิ่งแวดล้อมจาก Cloud ทั้ง Linux , Window OS ฟรีการใช้งาน โซลูชัน DevOps แบบ end-to-end ฟรี Solution ล่าสุดจาก Microsoft ฟรี 12 เดือน รายละเอียดบริการฟรี 25 รายการจาก Azure VM Linux 750 ชั่วโมง VM Window 750 ชั่วโมง Storage…

Download Free Office 365

Download Free Office 365 Microsoft ให้เราใช้งานระบบ Office 365 ฟรีๆ Download Free Office 365 ด้วยการ โดยชุด Office 365 นี้มาครบ Word , Excel , PowerPoint แถมยังมี Team , One Drive , Outlook ( Mail ) , Form มาให้ พร้อม ทุกอย่างฟรี แต่มีเงื่อนไขมานิดนึง คือ เป็นการใช้งานทุกอย่างผ่าน Web ครับ Update Excel on web feature เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ Excel for Webโดยได้เพิ่มเมนูและตัวเลือกใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การปรับแต่งสีและฟอร์แมตของเซลล์ทำได้ง่ายสะดวกขึ้น, เพิ่มเมนูคลิกขวาช่วยแสดงตัวเลือกปรับแต่งฟอร์แมตที่ใช้งานบ่อย, และยังได้ปรับปรุง…

Social media

Social media Social media คือ สังคม online อย่างเช่น Facebook ที่เราท่าน ไถไปไถมา กันนี่แหละครับ และ ปัจจุบันนอกจากเป็นเรื่อง บันเทิงใจของเราแล้ว ยังเป็นช่องทาง ทำการตลาดที่สำคัญที่สุดด้วย เรียกว่า ตอนนี้ถ้าเราทำ Social Media ไม่เป็นแล้วเท่ากับเราเสียเปรียบคุ่แข่ง ซะแล้ว ด้วยความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ สามารถในการนำเสนอข้อมูล ได้ Clear มาก ๆ ทำให้บริษัทที่ ทำข้อมูลบน Online ได้ดี จะช่วยให้การขายสามารถทำได้ง่าย อีกประการนอกจากการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วช่องทางที่ มีอย่างมากมาย ก็เป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า ด้วย ปัญหาของนักการตลาด ที่ต้องทำงานอยู่บน Online ก็คือ การประเมินประสิทธิภาพ ของช่องทาง และ เนื้อหาที่นำเสนอ เพื่อปรับปรุงข้อมูลและค่า Config ต่าง ๆ ของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเป็นช่องทางยอดนิยมจึงมีคู่แข่งจำนวนมากที่เข้ามาแย่งพื้นที่นำเสนอ การทำงานจึงต้องทำกันแบบรายวันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมาก…