เครื่องมือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล

เครื่องมือค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล Microsoft 365 มีเครื่องมือจัดจำแนกข้อมูล (Data Classification) ซึ่งสามารถช่วยองค์กรค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ Microsoft 365 ทั้ง E-mail , File ระบบ Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online และ OneDrive for Business แล้วแบ่งประเภทของข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธรุกิจ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัททำความเข้าใจ และ เรียนรู้ข้อมูลองค์กรก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้นโยบายการจัดการข้อมูล(Data Governance Policy) ในทางเทคนิคแล้ว การจัดจำแนกข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้รูปแบบการค้นหาข้อมูลเอกลักษณ์ (sensitive info types) ทั้งส่วนที่ Microsoft ได้ให้รูปแบบเอกสารลักษณ์มาแล้วกว่า 100 รูปแบบ ตามประเภทอุตสาหกรรม ข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของสหภาพยุโรป (GDPR) และของประเทศไทย (PDPA) องค์กรยังสามารถจัดทำรูปแบบการค้นหาขึ้นใหม่ตามความต้องการการค้นหาข้อมูลนี้สามารถทำได้ด้วยการระบุ (keyword) แบบเฉพาะเจาะจง (regular…

Quick Start PowerApps

Quick Start PowerApps อยากเริ่มใช้ Power Apps เร็วๆ แต่ยังเริ่มไม่ถูก อบรมมาแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ ผู้บริหารให้งบมาน้อยด้วย จะจ้างทำโครงการก็ไม่ไหว ติดต่อ Fusion Solution ได้เลยเรามี Package เริ่มแบบด่วนๆ จบไว งบน้อย เหมาะกับบริษัทที่มีทีม IT อยู่แล้ว Package Quick Start เพราะเรา Implement Power Platform มานานกว่า 2 ปี เราเข้าใจถึงความต้องการของ IT ที่ได้รับโจทย์มาแบบด่วน ๆ ขึ้นระบบเร็ว ๆ แถมงบยังมีบ้างนิดหน่อย เป็นอย่างดี และ หลายครั้งที่อบรมแล้วแต่ก็ยังขึ้นระบบไม่ได้ เราจึงขอเสนอ งาน Implement แบบด่วน ๆ ได้ Output เลยภายใน 4 วัน เพียงคุณมีโจทย์ แบบ Form…

ตัวอย่างการใช้ HCI

ตัวอย่างการใช้ HCI สาธิตการใช้งาน HCI ทำไมตอนนี้ ทุกคนถึงอยากจะใช้ HCI เป็นหลัก ตอนนี้เราจะมาให้รายละเอียดของการ Config บน HCI ว่าทำได้ง่ายแค่ไหน สะดวกกว่า Server ทั่วไปหรือป่าว แล้วถ้าตอนนี้เรามีระบบอยู่บน cloud แล้ว บางส่วนเราอยากจะเก็บไว้ด้านล่าง เราจะ Config HCI ยังไง การโยกย้ายทรัพยากรระหว่างเครื่องจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น และทำให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องการใช้งานอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับ ระบบ Server เดิมๆ ความสามารถทางด้านระบบงานประมวลผลแบบเสมือน (Virtual Machine) Virtual Machine High Availability (VM HA) ทำการย้าย VM ไปทำงานยัง Node อื่นในกรณีที่มี Node Down เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง Dynamic Resource Extension (DRX) ทำการเพิ่ม Resource ในส่วนของ CPU…

Azure portal

Azure portal

Azure portal Microsoft Azure คือ Cloud paltform รูปแบบนึง ที่ให้บริการออนไลน์อยู่บนคลาวด์ ซึ่งทุกๆ คนสามารถใช้จัดการข้อมูล เรียกดูข้อมูล แก้ไขข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ เช่น การสร้าง Virtual Machine(VM) แต่ก่อนหากเราต้องการสร้าง VM ขึ้นมาซัก 1 เครื่อง ปกติแล้วเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือ Server ที่เป็น Physical ไว้ก่อน จากนั้นจึงสร้าง VM ขึ้นมาจากเครื่อง Physical เหล่านั้น แต่ถ้าเป็นการทำงานผ่านระบบ Cloud เราไม่ต้องมีเครื่องพวกนั้นอยู่เลย เพียงแค่กดสร้างผ่านคลาวเราก็จะได้ VM มาใช้งานโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการกับพวก Physical hardware เลย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุน และประหยัดพื้นที่ในการดำเนินการไปอย่างมาก ที่นี้เราลองมาดูวิธีการสร้าง Service Health alert บน Azure portal กัน…

Microsoft 365 โปรโมชั่น

Microsoft 365 โปรโมชั่น ซื้อ Microsoft 365 วันนี้กับ Fusion Solution ได้รับ โปรโมชั่น Service Free Power Apps , Power Automate สำหรับทำระบบ Work Flow , Paperless ภายในองค์กร เพราะมีหลายหน่วยงานที่ซื้อ Microsoft 365 ไปแล้วแต่ใช้แค่ Word , Excel , Outlook ซึ่งเหมือนเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ซื้อแค่ 20 % เท่านั้น ซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้ต้องการการจัดการแบบ Paperless , Digital Transformation , Robot Process Automation ที่เป็นการทำงานแบบใหม่ที่นำระบบมาช่วยในการทำงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลา และ น่าเบื่อ ให้ระบบทำงานแบบ Auto มากยิ่งขึ้น และหลายบริษัทยังไม่ทราบว่า Microsoft…

IoT Health Data Analytic

IoT Health Data Analytic ถ้าคุณอยู่ใน ธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพ เรามี Solution ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจาก I Phone , Android เข้าสู่ระบบ Big Data เพื่อนำเข้าสู่การวิเคราะห์ต่อไป เพราะธุรกิจทุกวันนี้ทุกอย่างคือข้อมูล และข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลสุขภาพ ด้วยอุปกรณ์ Smart Watch ที่เก็บข้อมูลสถิติของร่างการได้อย่างหลากหลายทำได้ ถ้าเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์แล้วส่งให้ รพ.ได้ ระบบการดูแลสุขภาพของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามปกติ เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลัง จะ ป่วย ใกล้จะ ป่วย หรือ เราเริ่มมีอาการที่ควรจะปรึกษาแพทย์ หรือการดูแลผู้ป่วยระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยระบบ IoT ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด การใช้ Internet of Things (IoT) ในการดูแลสุขภาพมีโอกาสมากมาย แต่การนำไปใช้งานนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆ  ด้วยการพัฒนา IoT ทางการแพทย์จะมีโอกาสที่ดีสำหรับ telemedicine การตรวจสอบอาการของผู้ป่วยจากระยะไกลและอื่น ๆ อีกมากมาย และด้วย Solution…

PDPAการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal DataProtection Act 2019) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้องทำตามพ.ร.บ จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการ ด้านบุคลากร (people) ด้านกระบวนการ (process) เทคโนโลยี่ (technology) การตรวจสอบและจำแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในองค์กร “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ ฯลฯ ที่อยู่, อีเมล, เลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา ลักษณ์เสียง, ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล…

PDPA Data Protection

PDPA Data Protection ตอบโจทย์ข้อกฎหมาย ด้วย Microsoft 365 โซลูชัน PDPA มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับเจ้าของข้อมูล (ตามมาตรา 5 ในกฎหมาย) ดังนั้นองค์กรจึงต้องเริ่มวางแผน ทั้งในด้านบุคลากร เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ตามมาตรา 41 และ 42 รวมไปถึงจัดทำกระบวนการต่างๆ เช่น จัดทำขั้นตอนในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (consent management process) และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ เพื่อการันตีเรื่อง compliance ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอีกเพียง 2 เดือนข้างหน้านี้เท่านั้น ( หน้าที่ของ IT มีดังนี้ ) และเมื่อองค์กรได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Microsoft 365 โซลูชัน ก็มีเทคโนโลยีที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการดูแล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเครื่องมือที่จะช่วยรองรับกระบวนการการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA…

market analysis

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม Fusion ให้บริการ Dashboard แสดง Data เกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานที่เริ่มติดตั้งระบบ IoT ที่ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ในขบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ง่าย และ สามารถนำไปปรับปรุงขบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น iot azure architecture หัวใจของการสร้าง Dashboard คือเรื่องระบบการดึงข้อมูลจากแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันจะมี Solution ด้าน IoT ที่ให้บริการอุปกรณ์มากมาย และสำหรับ Fusion เราเป็นผู้วางระบบบน Azure ในการรองรับข้อมูลที่ถูกส่งออกมาและนำมาสร้างเป็น Dashboard ในการวิเคราะห์ต่อได้ ข้อมูลสำหรับการทำ Dashboard วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเอง นอกจาก IoT แล้ว เรายังต้องเชื่อมโยงกับข้อมูล แผนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผนว่าสามารถทำได้ตามที่วางแผนไว้หรือป่าว Azure IoT Architecture สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้แสดงสถาปัตยกรรมที่แนะนำสำหรับแอปพลิเคชัน IoT บน Azure โดยใช้ส่วนประกอบ PaaS (platform-as-a-service) สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ แอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่ต้องการส่วนประกอบทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ อุปกรณ์ IOT อุปกรณ์สามารถลงทะเบียนกับระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อส่งและรับข้อมูล อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์ขอบที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลบางอย่างในอุปกรณ์เองหรือในเกตเวย์สนาม เราขอแนะนำAzure IoT Edgeสำหรับการประมวลผลขอบ…

Three ways to get notified about Azure service issues

การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นส่วนหนึ่งของงาน ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาทุกคน แม้ว่าจะเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ปัญหาการบริการ เช่น การหยุดทำงานและการบำรุงรักษาตามแผนจะเกิดขึ้น มีหลายวิธีในการรับทราบข้อมูล แต่เราได้ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าของเราตอบสนองต่อปัญหาการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงาน ทั้งสามใช้ประโยชน์จาก Azure Service Health ซึ่งเป็นบริการ Azure ฟรี ที่ให้คุณกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของคุณ 1. เริ่มต้นง่ายๆด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อตรวจจับปัญหาทั้งหมด หากคุณเพิ่งเริ่มตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานบริการคุณจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือก ฉันควรแจ้งเตือนใคร เกี่ยวกับบริการและภูมิภาคใด สำหรับเหตุการณ์ประเภทใด? ไฟดับ? การบำรุงรักษาตามแผน? คำแนะนำ Health? และควรใช้การแจ้งเตือนประเภทใด? อีเมล SMS การแจ้งเตือนแบบพุชเว็บฮุกหรืออย่างอื่น? วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานการแจ้งเตือน Service Health alerts คือการเริ่มต้นง่ายๆ ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะส่งอีเมลถึงผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการของคุณเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคใด ๆ เนื่องจาก Service Health เป็นแบบเฉพาะบุคคล การแจ้งเตือนจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมีผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคที่คุณใช้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้วให้ดูว่าจะดำเนินการอย่างไร บางทีทั้งหมดที่คุณต้องการ เรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณพบว่าคุณมักกำหนดเส้นทางข้อมูลจากการแจ้งเตือนที่คุณได้รับไปยังทีมอื่น ๆ ให้ลองตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับทีมเหล่านั้น 2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือสำหรับปัญหาเร่งด่วน ปัญหาบริการทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากัน หากมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานที่สำคัญคุณจะต้องค้นหาและตอบกลับโดยเร็วที่สุด ในสถานการณ์ดังกล่าวอีเมลอาจไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้กำหนดค่าการแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของบริการเพื่อส่งการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือผ่านแอปมือถือ Azure…