Azure ML Responsible AI Dashboard

Azure ML Responsible AI Dashboard เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี AI ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมของ AI จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการคาดการณ์ และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องหานโยบาย แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ Microsoft ได้ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงได้เสนอหลักการสำหรับแนวทางในการพัฒนา และใช้งาน 6 หลักการ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของแนวทางที่รับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบัน Azure Machine Learning รองรับเครื่องมือสำหรับหลักการต่าง ๆ ทำให้นักพัฒนา Machine Learning และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) สามารถนำ Responsible ไปใช้ในทางปฏิบัติได้ Fairness and inclusiveness ระบบควรปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระเทือนกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียงกันในรูปแบบต่าง ๆ Azure Machine Learning Responsible AI Dashboard…

Create Responsible AI dashboard

การสร้าง Responsible AI dashboard บน Azure Machine Learning studio UI เราสามารถสร้าง Responsible AI dashboard บน Azure Machine Learning studio ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ที่แถบด้านขวา เลือก “Models” จะแสดง Model Lists ที่เราเคย Train มาแล้วจะปรากฏ เลือกโมเดลที่เราต้องการจะสร้าง Responsible AI dashboard และคลิก “Create Responsible AI dashboard (preview) เลือกโมเดลที่เราต้องการจะสร้าง Responsible AI dashboard และคลิก “Create Responsible AI dashboard (preview)” เลือกชุดข้อมูลสำหรับการฝึกสอน และทดสอบโมเดล เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของการดีบักโมเดล Select a…

AI in Microsoft 365

Responsible AI Toolbox

Responsible AI Toolbox คืออะไร ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในทุก ๆ วันนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และไร้ขีดกำจัด สามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อย่างมหาศาล ด้วยศักยภาพนี้ ทำให้ AI สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงจากการใช้งานที่สูงขึ้น ดังนั้น ควรจะเตรียมรับมือกับความเสี่ยง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อนำ AI มาใช้งาน Responsible AI ถูกพัฒนามาเป็นแนวทางในการประเมิน พัฒนา และปรับใช้ AI ให้ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีจริยธรรม Responsible AI toolbox คือเครื่องมือ และฟังก์ชัน เพื่อช่วยในการดำเนินงาน AI ที่มีความรับผิดชอบในทางปฏิบัติ ด้วยความสามารถของเครื่องมือทำให้สามารถที่จะประเมินโมเดล และทำการตัดสินใจกับผู้ใช้ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น Responsible AI Dashboard Responsible AI dashboard จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของการดีบักโมเดล (การระบุ…

ระบบรับสมัครพนักงาน

ระบบรับสมัครพนักงาน การรับสมัครพนักงาน เป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างหนึ่ง ใน หน่วยงานขนาดใหญ่ จะทำยังไงให้ ผู้สมัครมีความสะดวก สามารถเข้าหน้า Web แล้วก็กรอกข้อมูลได้เลย หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะเอาไปจัดเก็บใน ฐานข้อมูล และ แปลงเป็น เอกสาร เช่น PDF และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ก็เก็บในฐานข้อมูลอีกด้วย ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ส่งต่อให้ แผนกต่าง ๆ ที่แจ้งไว้กับ HR ว่าต้องการคนมาทำงานด้วย กรณีที่ข้อมูลของผู้สมัครคนไหน ที่น่าสนใจ ก็ให้ระบบ ทำ Appointment ต่อให้ได้เลยโดยผ่านระบบ Email เป็นการลดภาระของ HR ในการนัดหมายได้อีกด้วย ค่าใช้จ่ายเรื่อง License บริษัทที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว สามารถซื้อ License Power Apps Portal เพิ่มเติมในราคา 100 $/M +…

Employee Onboarding

Employee Onboarding การรับพนักงานเข้าใหม่มีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การแนะนำ สิ่งต่าง ๆ ในบริษัท การจัดทำเอกสาร การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เราจะสามารถทำขั้นตอนแบบนี้ให้เป็น Automatic ได้ยังไง เพื่อให้ทุกอย่างถูกจัดการให้ตรงกับ นโยบายของบริษัท Onboarding ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะมาทำระบบ Automate เรามาดูถึงสิ่งที่ทำกันก่อน การเตรียมเอกสารสัญญา การเข้าพบ HR อธิบายสิ่งที่ต้องทราบ การรับข้อมูลเกี่ยวกับ User : Password สิทธิในการเข้าถึงระบบ Mail SharePoint สิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูล อบรมการใช้งานระบบ Company Portal เราสามารถจัดทำ Portal ที่รวมเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับให้พนักงานเข้าไปศึกษาข้อมูลการทำงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพราะสะดวกทั้งผู้สร้าง และ ผู้ที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่

Power Apps Portal

Power Apps Portal หมวด Portal ของ Power Apps เราจะใช้ในกรณี ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน App ของเราในบริษัท ปกติ Power Apps จะใช้ได้ฟรี ถ้าคนนั้นมี License Microsoft 365 แต่ สำหรับคนนอก เราจะต้องเปิดหมวด Portal ครับ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น กรอกข้อมูลสมัครงาน กรอกแบบสอบถาม กรอกข้อมูลแบบสำรวจ จากตัวอย่าง เราอาจจะรู้สึกว่าใช้ Microsoft Form ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้ ใส่รูป หรือ การกรอกข้อมูลไม่ต้องการ validated Data เราก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าเราต้องการแล้ว ผมแนะนำให้ใช้ Portal จะเหมาะสมกว่า ตัวอย่าง ในหมวด Portal ในรูปจะเห็นว่าบริษัท มีการติดต่อกับ Supplier ในการขนส่งสินค้า และต้องการให้ Supplier ได้รับข้อมูลตรงจากระบบการทำงานของบริษัท…

อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรม ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำกันทุกโรงงาน และเราก็อบรมกันหลายครั้งในรอบ 1 ปี เนื้อหาที่เราอบรม ก็มักจะเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ขั้นตอนการทำงาน การอบรมพนักงานใหม่ อบรมการใช้งาน Application อบรม ฯลฯ มากมาย ทางบริษัท Fusion ก็ต้องมีการอบรมพนักงาน เช่นกัน ซึ่งปัญหาของการอบรม ก็คือ การจัดสรรเวลาในการอบรม การอบรมในแบบที่ เรียกทุกคนมาเรียน ในยุคปัจจุบัน ต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีการที่นิยม เพราะตอนนี้เรามีระบบ LMS บ้าง KM บ้างในการ พัฒนาความรู้ ให้พนักงานเราสามารถศึกษา online กันได้ง่าย ๆ และเราก็ต้องการเครื่องมือ ที่จะช่วยให้การอบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการพัฒนาระบบ Seed มาเป็นตัวช่วยในการอบรมโดยระบบสามารถช่วยได้ดังนี้ จัดเก็บเนื้อหา การส่งต่อเนื้อหาใน Mobile รายงานการเข้าดูเนื้อหาของพนักงาน ระบบ Seed KM เป็น Mobile Application สำหรับพนักงาน ที่สามารถจะเรียนรู้…

Setup Knowledge Management

Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Knowledge Management มักจะได้รับความสนใจจากบริษัท ที่ต้องการมีเครื่องมือในการจัดการความรู้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่า ถ้าเราต้องการ KM เราจะสามารถใช้ Microsoft 365 มาช่วยในการจัดการได้ยังไง โดยผมขอเสนอ Diagram การจัดการตามรูปด้านล่าง ขออธิบายภาพ เป็นขั้นตอนดังนี้ มีพนักงานจำนวนหนึ่ง ที่เจอปัญหา มา Post เก็บไว้ใน SharePoint เมื่อระบบพบว่ามีคน Post ปัญหา ก็จะจัดส่งข้อมูลต่อไปให้ คณะทำงานที่จะส่งต่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ มา นำเสนอวิธีการแก้ไข…

AI in Microsoft 365

AI Workflow

AI – Workflow AI หรือ ระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อมาทำงานร่วมกับ Workflow จะได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร อะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อเราผสมเอา AI เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Workflow ระบบ Workflow Workflow มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในการทำงาน ณ. ปัจจุบัน จากการส่งแบบ Form และข้อมูลต่าง ๆ จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง ด้วย กระดาษ เราเปลี่ยนมาเป็น Digital แทน ที่เราเห็นชัด ๆ ก็คือการส่ง Mail และ มีการพัฒนาจาก Mail มาเป็น Workflow ที่ควบคุมการไหลของข้อมูลให้ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ผลจาก Workflow ที่เรามี ณ. ปัจจุบันทำให้เราได้ระบบงานที่ ชัดเจน ตรวจลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย รู้ว่างานอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร ระบบ AI AI ณ. ปัจจุบัน…

SSIS

SSIS คือ SSIS ย่อมาจาก SQL Server Integration Services เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโซลูชันการรวมข้อมูลระดับองค์กรและการแปลงข้อมูล ใช้บริการการรวมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยการคัดลอกหรือดาวน์โหลดไฟล์ โหลดคลังข้อมูล ล้างข้อมูลและขุดข้อมูล และจัดการวัตถุและข้อมูลของ SQL Server สรุปง่าย ๆ คือเครื่องมือที่ช่วยในการ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล เช่น Excel SQL Oracle SAP เข้าสู่ระบบ Data Warehouse นั้นเอง ETL คืออะไร  (Extract-Transform-Load) คือ กระบวนการหนึ่งในระบบ Data Warehouse โดยระบบที่ออกแบบเอาไว้จะดึงข้อมูลออกมาจากหลายๆ ที่, นำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมาประยุกต์ใช้, มีการเชื่อมโยงและปรับข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ และท้ายที่สุดทำการส่งมอบ (Delivery) การใช้งาน ปัจจุบัน เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นในชื่อ SSIS เพราะตอนนี้ Microsoft เค้าตั้งชื่อ Service ใหม่ในชื่อว่า Data Factory นี่แหละครับ แต่ว่ามีการ รวมชุด Service ใหม่…