ความเชื่อถือ e-Signature

ความเชื่อถือ e-Signature

ความเชื่อถือ e-Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิทัลว่า หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (KPI) ซึ่งใช้หลักการเข้ารหัส/ถอดรหัส (Encryption) โดยผู้สร้างลายมือชื่อจะนำข้อมูลของตนไปแปลงให้อยู่ ในรูปแบบข้อความเข้ารหัส และหากคู่สัญญาอีกฝ่ายจะเข้าถึงข้อความดังกล่าว ก็จำเป็นต้องถอดรหัสด้วยกุญแจคู่รหัสเช่นกัน ดังนั้น e-Signature คือ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการยืนยันตัวบุคคลโดยการจับปากกาลงมาเซ็นในกระดาษ ********************************************************************************************************************************* ความเชื่อถือ e-Signature เป็นอย่างไร​ กฏหมายจะรองรับว่า e-Signature เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อมีองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ดังนี้ สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนเจ้าของลายมือชื่อได้ กล่าวคือ ความน่าเชื่อถือของ e-Signature ต้องพิจารณาคู่กับระดับความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ตัวตน (IAL) และระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (AAL) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง “เจ้าของ e-Signature” กับ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เจตนาในการลงลายมือชื่อ กล่าวคือ ต้องแสดงได้ว่าเจ้าของ e-Signature เป็นผู้ลงลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความนั้นไว้เอง โดยผู้สร้าง e-Signature อาจกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์…

โปรแกรม ISO

โปรแกรม ISO

ไขข้อข้องใจ โปรแกรม ISO เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อองค์กร ISO คืออะไร เมื่อต้องการเปรียบเทียบว่าองค์กร หรือ บริษัทใด มีคุณภาพมากกว่ากัน คงตอบได้ยาก แต่หากมีเครื่องมือใช้วัดเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน คงจะสามารถเปรียบเทียบและหาคำตอบได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ระบบ ISO ก็คือตัวแทนของเครื่องมือดังกล่าวนี้ ปัจจุบันระบบ ISO ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของทุกหน่วยงานที่ต้องทำ และ การทำ ISO แบบ Manual เป็นเรื่องเสียเวลามาก ต้องจัดเตรียมเอกสารจำนวนมาก และ ต้องเกี่ยวข้องกับหลายคน ดังนั้น การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับบริหาร ISO จึงเป็นเรื่องที่จะช่วยให้การทำงานในภาพรวมทำได้รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ชัดเจน ซึ่งตัวเลือกหนึ่งเกี่ยวกับ ISO Solution คือ Office 365 ที่สามารถจัดทำขั้นตอนลงทะเบียนเอกสาร ได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่มีค่า license เพิ่มเติม ระบบ ISO มีมาตรฐานอะไรบ้าง ISO ย่อมาจากคำว่า International Organization for Standardization เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ…

what is payment gateway

ระบบ Payment Gateway

ระบบ Payment Gateway ที่ให้บริการชำระเงินออนไลน์ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นแกนหลักของโลกธุรกิจ การชำระเงินทางออนไลน์ (ระบบ Payment Gateway) ถือเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่จะทำให้การค้าขายดำเนินไปอย่างง่ายดาย ลองคิดดูว่า ถ้าหากคุณมีบริการ สินค้า หรือเครื่องมือที่ต้องการจะนำเสนอขายอยู่ในมือ คุณทำโปรโมท สร้างเว็บไซต์นำเสนอสินค้าให้ดูดีจนมีลูกค้าเข้ามาสนใจมากมาย ปัญหาคือลูกค้าของคุณไม่สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้ทันที ต้องติดต่อคุณ หรือทำอะไรอีกหลายขั้นตอนเพื่อชำระเงิน ทำให้การทำการค้าของคุณไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม จนกลายเป็นว่าคุณไม่สามารถขายสินค้าได้ และเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งที่พร้อมกว่าไปในที่สุด Fusion Service : Implement Gateway เพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน online ลูกค้าในยุคนี้ต้องการการดำเนินการที่รวดเร็ว ตรงตามใจ ไม่ซับซ้อน ง่าย ปลอดภัย และสามารถทำการได้ในทันที นั่นทำให้ “Payment Gateway” กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้อีกต่อไป Payment Gateway คืออะไร ? Payment Gateway คือ บริการชำระเงินออนไลน์ ที่ถูกออกแบบมาให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิต และบริการชำระเงินต่าง ๆ ของลูกค้า เหมาะกับธุรกิจออนไลน์ที่มีการซื้อขายหรือจ่ายค่าบริการ ช่วยลดการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วขึ้นได้หลายสิบเท่า…

payment gateway bank and non bank

รูปแบบ Payment Gateway

รูปแบบ Payment Gateway กระบวนการตัดยอดเงิน แบบ Bank และ Non-Bank รูปแบบ Payment Gateway เป็นช่องทางของการชำระเงินออนไลน์ ที่สามารถช่วยในการชำระค่าบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาในการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าระบบเว็บไซต์ได้ด้วย ปัจจุบันจะกระบวนการตัดยอดเงินที่แตกต่างกันอยู่ 2 รูปแบบ คือ การชำระเงินออนไลน์โดยเชื่อมกับธนาคารโดยตรง (Bank) และการชำระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ การตัดยอดเงินของลูกค้า Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้ามายังบัญชีของเราโดยตรงNon-Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้าไปยังผู้ให้บริการคนกลางก่อน พอถึงวันเวลาที่กำหนดคนกลางจะโอนเงินเข้ามายังบัญชีของเราทั้งหมด ******************************************************************************************************************************** 2. การคิดค่าบริการ Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ ไม่มีค่า Transection (ประมาณ 3%)Non-Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ มีค่า Transection  (ประมาณ 4%) ******************************************************************************************************************************** 3. ขอบเขตการให้บริการ Bank…

Fusion Solution – Microsoft

 กรุงเทพฯ ( 7 พฤษภาคม 2564)  ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเร่งปรับทิศทางธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัลให้เต็มศักยภาพ เพื่อความคุ้มค่า และเพื่อสร้างโอกาส ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบด้านในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมชูสองเรื่องราวตัวอย่างจากองค์กรไทยในการปรับธุรกิจด้วยดิจิทัลในยุคโควิด                องค์กรทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการที่จะต้องปรับตัวเข้าหาสภาพตลาดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังการระบาดของโควิด-19 การสำรวจของไมโครซอฟท์ ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ ต่างให้มุมมองที่สอดคล้องกัน โดยกว่า 61% ขององค์กรทั้งในอเมริกาเหนือ และประเทศไทย ได้ตัดสินใจเร่งการทำ Digital Transformation ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก และความต้องการที่เร่งรัดยิ่งขึ้นนี้ก็ทำให้หลายองค์กรต้องการพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยคิด ช่วยทำ เรียนรู้การปรับตัวเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับโจทย์ขององค์กรอย่างรวดเร็วที่สุด                การเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันจากปัจจัยภายนอกนี้ ทำให้หลายองค์กรได้เล็งเห็นถึงช่องว่างที่ยังต้องเติมเต็มในหลายด้าน เช่นในประเทศไทย มีองค์กรราว 39% ที่ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นได้ และมีเพียง 47% ที่กล้าใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างแท้จริง หรือสร้างศักยภาพความยืดหยุ่นที่เรียกว่า “Resilience” ให้เกิดขึ้น                นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด “การที่เราจะเร่งรับมือกับความเปลี่ยนแปลง…

ปัญหาของ ISO Document

ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงระบบ ISO จากกระดาษมาเป็น Digital ปัจจุบันยังมีหลายบริษัทที่ระบบเอกสาร ISO ยังเป็นกระดาษอยู่ และ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น Digital วันนี้ผมเลยมาแบ่งปันประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเป็น Digital ว่าปัญหาจะมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ การทำงาน ณ. ปัจจุบันเราเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากกระดาษมาเป็น Digital กันบ้างแล้วทำให้มีความต้องการจะสร้างมาตราฐานในการทำงานแบบใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเจอปัญหาเป็นเรื่องปกติ ถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจ พอเจออะไรที่ไม่คุ้นเคยก็จะท้อแล้วยกเลิกไปก่อน ดังนั้น อย่างแรก คือ อยากบอกว่า ถ้ายอมแพ้ง่าย ๆ นะครับ ลองมาดูกันครับว่า ปัญหาพื้นฐานที่ทุกบริษัทต้องเจอคืออะไร จากปัญหาสารพัด ที่มี ผมอยากนำเสนอรายละเอียด บางอย่างที่ต่างกันอย่างมาก ของ กระดาษ กับ Application คือ แนวคิดของระบบ ISO สมัยที่ทุกอย่างเป็นกระดาษ พอเราจะเปลี่ยนเป็น Digital บางเรื่องก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ครับ เช่น จะเห็นว่าบางข้อ พอเป็น Digital แล้ว ทำได้ยาก เช่น การขอคืนเอกสาร…

ป้องกันเอกสาร PDF

ป้องกันเอกสาร จากการแก้ไข ด้วยการแปลงเอกสารให้เป็น PDF ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น เปิดได้จากทุกเครื่องมือ ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย สามารถแปลงต้นฉบับให้เป็น File PDF ได้ง่าย เช่น Office มาเป็น PDF หรือ การแปลง Form ที่กรอกข้อมูลให้เป็น PDF เอกสารที่นิยมใช้ File PDF เช่น Reference , ISO Document , แบบ Design แต่ตัวเอกสาร PDF ยังมีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่าง คือ การเพิ่ม E-Signature ในเอกสาร PDF ทำให้ตัวเอกสารมีความน่าเชื่อถือ ตัวเอกสาร PDF + E-Signature สามารถใช้แทนลายเซ็น ได้อย่างถูกต้อง และมีมาตราฐานรองรับจาก ETDA เอาไปเป็นหลักฐานใน ศาลได้แทนกระดาษที่มีลายเซ็น การจัดเก็บเอกสารที่เป็น PDF + E…

ประเภท ISO

ประเภท ISO

ประเภท ISO การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า ประเภท ISO มันต่างกันแค่ไหนครับ ธุรกิจบริการ เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง Solution ISO Document ระบบ DAR สำหรับบริหารจัดการงานเอกสาร ISO พัฒนาระบบด้วย Microsoft 365 สำหรับบริษัท ที่ใช้ชุด Microsoft Office อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่ม Application จัดการระบบ ISO บน Microsoft 365 ได้โดย ไม่ต้องลงทุน License เพิ่ม ระบบเริ่มต้นที่ พนักงานนำเอกสาร ที่เป็น PDF ที่เจ้านายเซ็นต์เรียบร้อย…

โปรแกรมสำหรับ DCC

โปรแกรมสำหรับ DCC โปรแกรมสำหรับ DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้ โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้ Register เอกสารเข้าระบบ ISO Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้ ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ…

E-Signature การศึกษา

E-Signature การศึกษา ระบบการศึกษาที่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก เช่น รายงานผลการเรียน ฟอร์มเอกสารในการทำงาน ( จัดซื้อ ขอดูงาน ฝึกอบรม ) เป็นภาระสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะลดภาระการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน มาหลายครั้งแต่ภาระของคุณครูดูจะไม่น้อยลงเลย ข่าวที่เกี่ยวกับภาระการจัดทำเอกสารของครู เช่น มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งในแง่ของ Technology ที่สามารถช่วยให้การทำงานของครูทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ ง่ายในการนำมาใช้ เช่น ระบบ E-Signature ที่ช่วยให้การ…