CRM 2020

CRM เป็น Software ยอดนิยมสำหรับแผนก Sales ปกติแล้วระบบ CRM จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึการทำงานของ Sales เป็นหลัก โดย Feature หลัก ๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล Lead ข้อมูล Opp ใบเสนอราคา Follow Up แต่ CRM ไม่ได้ทำให้ Sales ขายดีขึ้น แต่มันถูกให้ Sales ใช้ ก็เพื่อให้ Sales Manager สามารถเห็นข้อมูลการทำงานของแผนก Sales และสามารถสั่งการ ติดตามผล ประเมินการทำงานของ Sales ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้วระบบ CRM จะไม่ได้รวมถึงขบวนการบริหารจัดการ การขายผ่าน Agent เช่นไม่สามารถบันทึกรายละเอียดการขายของ Agent ไม่มี Stock คงเหลือ และที่สำคัญคือ ไม่ได้ช่วย ทำให้ Agent…

AI มาแล้ว

AI มาแล้วครับมาแบบไม่ทันรู้ตัว แต่ก่อนการทำ AI หรือ ML ต้องใช้เวลานานหลายเดือน แต่ปัจจุบันเนื่องจากความใจดีของ Google , Microsoft ที่แบ่งปันข้อมูลสำหรับทำ Train รวมถึงมีวิธีการใหม่ ๆ ที่ลดระยะเวลาการ Train แถมด้วย วิธีใหม่ยังใช้ข้อมูลในการ Train น้อยลงไปอี๊กกกก แถมสุดท้าย Microsoft ยังให้ Tool Power Automate ที่ทำให้การพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น อนาคต ที่ทุกคนบอกว่า AI จะมาแทนคนที่ทำงานซ้ำๆ งาน Support น่าจะมาภายในปี 2020 ขอให้ทุกคนเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมรับโลกใหม่ในปี 2020 นะครับ

RPA & BOT

ความแตกต่างระหว่าง RPA กับ ฺBOT มีอะไรบ้าง ที่ผมรู้สึกอย่างเขียนเรื่องนี้ ก็เพราะไปไล่อ่านเนื้อหา ใหม่ ๆ ของ RPA จาก Web ต่าง ๆ มาครับ แล้วรู้สึกว่าแต่ละทีจะให้ความหมายของ RPA ไว้กว้างมาก เรียกว่าระบบอัจฉริยะ จนเกินความสามารถจริงที่ RPA ทำได้ ณ. ปัจจุบัน ดังนั้นมาดูกันว่าตัว RPA กับ BOT มันมีอะไรที่ใครทำได้ บ้างครับ RPA มี feature หลักๆ คือ การทำตัวเป็น user เปิดเข้าไปที่ app หนึ่ง ๆ แล้วอาจจะ copy เนื้อหา ข้อความ จากระบบนั้นๆ ไป key ในอีกระบบหนึ่ง ผ่านหน้าจอ user ปกติ RPA สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น…

ความซับซ้อนของ Workflow

ความซับซ้อนของการทำ Workflow ปัญหา จริง ๆ ของ ความซับซ้อนของการทำ Workflow คำแนะนำสำหรับการแก้ไข การป้องกัน แนวทางพัฒนามันอยู่ที่ตรงไหนแน่ การ config ระบบแล้วไม่ตอบสนองความต้องการ หรือ ความคิดในทำนอง Config ไม่ถูกในขบวนการ ไม่ Support ความต้องการของพนักงาน ทำงานไม่ถูก ใช้เวลา Config นาน User ไม่สามารถให้ข้อมูลความต้องการได้อย่างครบถ้วน เรื่องแบบนี้ทำไม มันไม่สามารถแก้ไขได้ซักที จากที่ผมมีประสบการณ์เรื่อง implement มาเป็น 10 ปี ผมพบว่า สาเหตุใหญ่ ไม่ได้เกิดที่ปัญหาทาง technical แต่ปัญหาคือ ขบวนการพัฒนาระบบที่เป็น Water fall หรือ อีกกรณีคือ ขบวนการทำงานของเราเองที่ไม่มีมาตราฐาน ( กรณีประมาณ 30 % ) หรือ ความไม่เข้าใจในเครื่องมือ ( ไม่ได้ทดสอบระบบก่อนที่จะนำมาเครื่องมือมาใช้ )…

ตรวจสอบจัดซื้อ

การใช้ระบบ Data Analytic ในการตรวจสอบขั้นตอนจัดซื้อ เรามีแนวทางในการพิจารณาได้ 2 แบบ แนวลึก เทียบกิจกรรมนั้น กับ กิจกรรมใกล้เคียง และหาจุดที่เหมาะสม รวมถึงหาค่าความเบี่ยงเบนที่รับได้ แนวกว้าง คือ หาความสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้น ๆ กับกิจกรรมที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเป็นการหาความขัดแย้งกันของเหตุและผล การพิจารณาแบบแนวกว้าง แนวทางการพิจารณาแบบ แนวกว้าง เช่น การหาความสัมพันธ์ของขบวนการ เช่น คำสั่งเพิ่มการผลิต -> ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ -> เทียบข้อเสนอ -> ออกคำสั่งซื้อ -> ส่งของ -> Stock เพิ่ม -> ชำระเงิน ซึ่งถ้าเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ จาก ต้นเหตุ ไปเป็นขบวนการต่าง ๆ ได้ เราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าพบว่าในขบวนการใดของข้อมูลที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มา หรือ ขัดแย้งกันต้นเหตุ ในจุดในจุดหนึ่งของขบวนการ เราจะมองเห็นความผิดปกติได้ง่าย…

สร้าง AI

สร้าง AI ด้วย Power Apps ปี 2020 กับขบวนการพัฒนา Application ปัจจุบัน จะมีหัวข้อที่น่าสนใจในการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก web app , mobile app ที่อำนวยความสะดวกให้กับ user แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำจริง ๆ คือ app ที่มาทำงานแทนคน ซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวข้อถัดไปในเรื่องของการพัฒนา นั้นคือ สร้าง AI ที่มาทำงานแทนคนในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณา วิเคราะห์ และเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง หากต้องการสร้างแบบจำลองโดยใช้ AI Builder ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ Power Apps และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเลือก AI Builder > สร้าง เลือกชนิดแบบจำลองที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทำจากนั้นคุณก็จะพร้อมเริ่มต้นใช้งาน โมเดล AI แบบกำหนดเอง ตัวอย่าง AI Model แบบกำหนดเองคือแบบจำลองที่คุณสร้างโดยเลือกชนิดแบบจำลองใน AI Builder และคุณฝึกเพื่อดำเนินงาน AI แบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้ข้อมูลของคุณ คุณเลือกชนิดแบบจำลอง, ให้ข้อมูล, สร้างและฝึกโมเดล AI…

Permission levels in SharePoint

Permission levels in SharePoint หากคุณทำงานบน Site คุณกำลังทำงานภายใน site collection  ทุก site มีอยู่ใน site collection เราเรียก Site ระดับบนสุดเรียกว่า root site ภาพประกอบต่อไปนี้ของไซต์คอลเลกชันแสดงลำดับชั้นอย่างง่าย ๆ ของไซต์รายการและรายการ ขอบเขตสิทธิ์จะถูกกำหนดหมายเลขเริ่มต้นที่ระดับที่กว้างที่สุดซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์และสิ้นสุดในระดับที่แคบที่สุด (รายการเดียวในรายการ) Inheritance แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการสืบทอดสิทธิ์ จากการออกแบบ Site และเนื้อหาทั้งหมดในคอลเลกชันจะสืบทอดการตั้งค่าการอนุญาตของรูทหรือไซต์ระดับบนสุด ซึ่งเป็นการกำหนดแบบที่ดีที่สุด เพราะลดความซับซ้อนในการกำหนดสิทธิ แต่ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับ Site Library และรายการรายการเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตจากไซต์แม่ของพวกเขาอีกต่อไป นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ภายในลำดับชั้น ผู้ดูแล site collection กำหนดค่าการอนุญาตสำหรับ Site Root สำหรับ site collection ทั้งหมด หากคุณเป็นเจ้าของ Site คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ Site ซึ่งจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์สำหรับ site รายการและ library สืบทอดสิทธิ์จาก site ที่พวกเขาอยู่ หากคุณเป็นเจ้าของ site คุณสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์และเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับรายการหรือ…

Bot Distributor

Bot Distributor : มาช่วยอะไรได้บ้าง อนาคตมาถึงแล้วครับ เมื่อวันศุกร์มีโอกาสไปคุยงาน บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายของ น้ำมันเครื่องจากต่างประเทศ แล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คุยกับ Distributor อุปกรณ์ IT รายใหญ่ ตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาคือ % กำไรต่อหน่วยลดลง ต้นทุนสูงขึ้น แล้วทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาแบบนี้ อย่างแรกคือ ทุกคนกำลังทำ Data Analysis แต่แค่นี้ยังไม่ใช่คำตอบครับ เพราะการทำ Data Analysis ต้นทุนยังไม่ได้ลดลง แต่ตอนนี้หลังจากทุกคนมี การวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วหาจุดอ่อนของการทำงาน หา โอกาสใหม่ ๆ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ เราต้องการ คน สำหรับนำข้อมูลไปปฏิบัติกัน คน คือ ต้นทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจฺ Bot จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานโดยคน โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ซ้ำ ๆ งานที่ไม่ซับซ้อนจะถูก Bot มาทำงานแทน เช่น การรับ Order ยื่นยัน และ ส่งต่อ สอบถามราคาขาย อันนี้เสียเวลาสุดๆ…

Bot for service

Chat Bot สำหรับการให้บริการ เมื่อวานไปเจอลูกค้าต้องการระบบลาที่ทำด้วย Power Apps มาครับ ซึ่ง IT ได้รับคำสั่งมาให้พัฒนาระบบลาสำหรับพนักงานในบริษัท และ ด้วยเครื่องมือ Office 365 ที่มีอยู่ ประมาณ 500 แต่เค้ามีพนักงาน 6000 up ดังนั้นลักษณะการทำงานต้องเป็น ให้ตัวแทนเป็นคน key ข้อมูลการลาเอง โดยให้พนักงานมาแจ้งกับตัวแทน แล้วตัวแทนพิมพ์ข้อมูลให้ สาเหตุที่เลือก Power Apps เนื่องจาก มี License อยู่แล้ว ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประหยัด มี Flow สำหรับขั้นตอนการ Approve ซึ่งหลังจากคุยสรุปกัน ผมรู้สึกว่า การสร้างด้วย Power Apps ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะ ต้องมีคน Key ให้ คนลาไม่สามารถรู้ผลการพิจารณา ดังนั้นผมจึงเสนอแนวทางให้ใช้ Bot ในการขอลาผ่านระบบ Line แทนครับ โดยการทำงานเป็นแบบนี้…

Line Bot

Line Bot by Fusion Chatbot ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก ในช่องทางสื่อสาร เช่น Facebook , Line ตัวอย่าง เช่น การสั่งของตอนกลางคืน หรือ จะเป็นการนำ Chatbot ไปใช้งานร่วมกับ Application เช่น HR Portal ที่รับเรื่องร้องเรียน และ ให้ทำการส่งเรื่องต่อ ให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า เราสามารถ ลดคนในส่วนนี้ได้ Chat Framework by Fusion Solution ประกอบด้วย Little Talk (General Conversation) Training AI Jarvis Service Integration Service Line official @Premium ID AD Integration On Premise Line Logging…