Power Apps Portal

Power Apps Portal หมวด Portal ของ Power Apps เราจะใช้ในกรณี ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน App ของเราในบริษัท ปกติ Power Apps จะใช้ได้ฟรี ถ้าคนนั้นมี License Microsoft 365 แต่ สำหรับคนนอก เราจะต้องเปิดหมวด Portal ครับ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น กรอกข้อมูลสมัครงาน กรอกแบบสอบถาม กรอกข้อมูลแบบสำรวจ จากตัวอย่าง เราอาจจะรู้สึกว่าใช้ Microsoft Form ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้ ใส่รูป หรือ การกรอกข้อมูลไม่ต้องการ validated Data เราก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าเราต้องการแล้ว ผมแนะนำให้ใช้ Portal จะเหมาะสมกว่า ตัวอย่าง ในหมวด Portal ในรูปจะเห็นว่าบริษัท มีการติดต่อกับ Supplier ในการขนส่งสินค้า และต้องการให้ Supplier ได้รับข้อมูลตรงจากระบบการทำงานของบริษัท…

อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรม ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำกันทุกโรงงาน และเราก็อบรมกันหลายครั้งในรอบ 1 ปี เนื้อหาที่เราอบรม ก็มักจะเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ขั้นตอนการทำงาน การอบรมพนักงานใหม่ อบรมการใช้งาน Application อบรม ฯลฯ มากมาย ทางบริษัท Fusion ก็ต้องมีการอบรมพนักงาน เช่นกัน ซึ่งปัญหาของการอบรม ก็คือ การจัดสรรเวลาในการอบรม การอบรมในแบบที่ เรียกทุกคนมาเรียน ในยุคปัจจุบัน ต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีการที่นิยม เพราะตอนนี้เรามีระบบ LMS บ้าง KM บ้างในการ พัฒนาความรู้ ให้พนักงานเราสามารถศึกษา online กันได้ง่าย ๆ และเราก็ต้องการเครื่องมือ ที่จะช่วยให้การอบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการพัฒนาระบบ Seed มาเป็นตัวช่วยในการอบรมโดยระบบสามารถช่วยได้ดังนี้ จัดเก็บเนื้อหา การส่งต่อเนื้อหาใน Mobile รายงานการเข้าดูเนื้อหาของพนักงาน ระบบ Seed KM เป็น Mobile Application สำหรับพนักงาน ที่สามารถจะเรียนรู้…

Setup Knowledge Management

Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Knowledge Management มักจะได้รับความสนใจจากบริษัท ที่ต้องการมีเครื่องมือในการจัดการความรู้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่า ถ้าเราต้องการ KM เราจะสามารถใช้ Microsoft 365 มาช่วยในการจัดการได้ยังไง โดยผมขอเสนอ Diagram การจัดการตามรูปด้านล่าง ขออธิบายภาพ เป็นขั้นตอนดังนี้ มีพนักงานจำนวนหนึ่ง ที่เจอปัญหา มา Post เก็บไว้ใน SharePoint เมื่อระบบพบว่ามีคน Post ปัญหา ก็จะจัดส่งข้อมูลต่อไปให้ คณะทำงานที่จะส่งต่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ มา นำเสนอวิธีการแก้ไข…

AI in Microsoft 365

AI Workflow

AI – Workflow AI หรือ ระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อมาทำงานร่วมกับ Workflow จะได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร อะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อเราผสมเอา AI เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Workflow ระบบ Workflow Workflow มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในการทำงาน ณ. ปัจจุบัน จากการส่งแบบ Form และข้อมูลต่าง ๆ จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง ด้วย กระดาษ เราเปลี่ยนมาเป็น Digital แทน ที่เราเห็นชัด ๆ ก็คือการส่ง Mail และ มีการพัฒนาจาก Mail มาเป็น Workflow ที่ควบคุมการไหลของข้อมูลให้ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ผลจาก Workflow ที่เรามี ณ. ปัจจุบันทำให้เราได้ระบบงานที่ ชัดเจน ตรวจลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย รู้ว่างานอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร ระบบ AI AI ณ. ปัจจุบัน…

SSIS

SSIS คือ SSIS ย่อมาจาก SQL Server Integration Services เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโซลูชันการรวมข้อมูลระดับองค์กรและการแปลงข้อมูล ใช้บริการการรวมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยการคัดลอกหรือดาวน์โหลดไฟล์ โหลดคลังข้อมูล ล้างข้อมูลและขุดข้อมูล และจัดการวัตถุและข้อมูลของ SQL Server สรุปง่าย ๆ คือเครื่องมือที่ช่วยในการ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล เช่น Excel SQL Oracle SAP เข้าสู่ระบบ Data Warehouse นั้นเอง ETL คืออะไร  (Extract-Transform-Load) คือ กระบวนการหนึ่งในระบบ Data Warehouse โดยระบบที่ออกแบบเอาไว้จะดึงข้อมูลออกมาจากหลายๆ ที่, นำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมาประยุกต์ใช้, มีการเชื่อมโยงและปรับข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ และท้ายที่สุดทำการส่งมอบ (Delivery) การใช้งาน ปัจจุบัน เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นในชื่อ SSIS เพราะตอนนี้ Microsoft เค้าตั้งชื่อ Service ใหม่ในชื่อว่า Data Factory นี่แหละครับ แต่ว่ามีการ รวมชุด Service ใหม่…

Identity and Access Management

Identity and Access Management Microsoft มี Solution บน Azure สำหรับให้บริการ Identity and Access Management โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อ Microsoft Entra จะมีบริการหลัก 3 ส่วน คือ Microsoft Entra Permissions Management คือ ผลิตภัณฑ์การจัดการการให้สิทธิ์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (CIEM) อยู่ในตัวอย่างแล้ว ให้การมองเห็นที่ครอบคลุมและการควบคุมการอนุญาตสำหรับข้อมูลประจำตัวและทรัพยากรใดๆ ใน Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) และ Google Cloud Platform (GCP) Reference

Microsoft Power Pages

Microsoft Power Pages คือ License ที่ จะเป็นเครื่องมือในการสร้าง Web Application แบบ Low Code สำหรับให้ User ภายนอกเข้ามาใช้งาน Application ที่พัฒนาขึ้นมาจาก ชุด Power Platform ซึ่งแต่ก่อน Microsoft ก็มีแต่จะใช้ชื่อว่า Power Apps Portal ที่จะสามารถเปิดให้ บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน Power Apps ได้ แต่ในมุมของ Microsoft-Pages จะต่างจาก Power Apps Portal ตรงที่ การทำ Web + Apps หรือจะเรียกว่า SharePoint + Apps ก็ได้ ถ้าเป็นไปตามที่คิดว่า จะดีมาก เนื่องจาก Microsoft Form เองมีข้อจำกัดเรื่อง การทำ Validate…

สร้าง Paginated Report 2

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง Paginated Report (2) หลังจากบทความที่แล้ว เราได้ทำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และสร้างชุดข้อมูลจาก Power BI ขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของ Wizard ดังภาพข้างล่าง ในบทความนี้เราจะมาแสดงขั้นตอนวิธีการ Design View Layout รวมไปถึง Publish รายงานที่เราสร้างเสร็จสิ้นแล้วขึ้นไปบน Power BI Service ในพื้นที่หมายเลข 1 คือบานหน้าต่าง “Report Data” ซึ่งจะแสดงแหล่งข้อมูล Power BI ในพื้นที่หมายเลข 2 คือพื้นที่ของการออกแบบ จะแสดงตารางเมทริกซ์ ที่มาจาก Wizard ที่เราได้ทำในบทความที่แล้ว ในพื้นที่หมายเลข 2 จะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์ และค่าที่จะเป็นตัวยึดตำแหน่ง ในพื้นที่หมายเลข 3 จะแสดง ค่า Daily cases และ Daily deaths ในพื้นที่หมายเลข 4…

สร้าง Paginated Report

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้าง Paginated Report (1)           การที่จะสร้าง Paginated Report จำเป็นจะต้องติดตั้ง Power BI Report Builder ก่อน เมื่อทำการดาวน์โหลดโหลด และทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิด Power BI Report Builder ขึ้นมา เมื่อเปิดโปรแกรม Power BI Report Builder จะขึ้นกล่อง Getting Started ขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างตารางเมทริกซ์ ให้เลือก “Table or Matrix Wizard” หรือ “Blank Report” ในหน้า “Choose a dataset” เลือก “Create a dataset” แล้วกด Next เมื่อกด Next แล้วจะปรากฏ…

Power BI Premium Paginated Report

ตอนที่ 1 : แนะนำ Paginated Report บน Power BI Premium Paginated Report คือบริการรายงาน SQL Server ที่มาใน Power BI ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ หรือแบ่งปัน “Paginated” ได้ เนื่องจากจะมีการจัดรูปแบบที่ดี และพอดีกับหน้า โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดมาในรูปแบบของตาราง แม้ว่าตารางจะใช้พื้นที่หลาย ๆ หน้า นอกจากนี้เราสามารถที่จะควบคุมเค้าโครงหน้าของรายงานได้ อีกทั้งเรายังสามารถโหลดรูปภาพ และแผนภูมิลงในรายงานได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมี ติดตั้ง Power BI Report Builder (สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Microsoft) สิทธิ์การใช้งานสำหรับ Paginated Report จำเป็นต้องซื้อ License สำหรับ Power BI Embedded หรือมี Power BI Premium ผู้ดูแลระบบ Power BI…