Chat Bot & RPA

ระบบการทำงานในยุค Automate ที่ทุกหน่วยงานอย่างไปให้ถึง ก็คือ Chat Bot กับ RPA นี่แหละจ้า ทั้ง 2 ตัวนี้เป็นพระเอก นางเอง ณ. ตอนนี้ บางคนอาจจะคิดว่า ทำไม RPA ถึงเอามาทำ Chat Bot ไม่ได้หรือไง ก็ต้องบอกว่า มันถูก Design มาคนละวัตถุประสงค์ ครับ เอามาแทนไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น AI ใน Chat Bot ถูกสอนมาในเรื่องการวิเคราะห์ คำพูด ให้เข้าใจในความหมายของคนที่ต้องการสื่อสาร แต่ AI ใน RPA เอามาทำเรื่องการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน เวลาเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ซึ่งมันคนละเรื่องเลย ที่ Fusion เราทำทั้ง Chat Bot ที่พัฒนาจาก Dialog Flow ของ Google เจ้าพ่อของวงการ…

SharePoint vs Alfresco

SharePoint vs Alfresco สำหรับ Solution ECM ( Enterprise Content Management ) มีการเปรียบเทียบกันมากระหว่าง SharePoint vs Alfresco วันนี้ผมเลยหาบทความจากต่างประเทศ ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เป็นข้อมูลครับว่าในมุมมองของต่างประเทศ เค้าว่ายังไงกันบ้าง แม้ว่าการวาดภาพการเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์ม ECM นั้นเป็นความท้าทาย ดังนั้นหาเครื่องมือที่ดีกว่าด้วยการเปรียบเทียบรายละเอียดของ SharePoint และ Alfresco ของเรา SharePoint เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเอกสารมาตรฐานและการทำงานร่วมกันของพนักงานภายใน และดีที่สุดสำหรับ การจัดการเอกสารด้วยการทำงานเป็นทีมบน Office และ Alfresco นั้นเหมาะสำหรับแบบ Open Source ที่ต้องการความหลากหลาย ในเรื่องของ format ของเนื้อหา Alfresco vs Sharepoint เปรียบเทียบคุณสมบัติ ทั้ง SharePoint และ Alfresco มีทั้งการทำงานร่วมกันการจัดการเนื้อหาการจัดการบันทึกและฟังก์ชั่นการทำงานอื่น ๆ Alfresco มีการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สมากกว่า SharePoint ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft รวมถึง SQL Server…

Digital Signature กับ Electronic Signature

Digital Signature กับ Electronic Signature Electronic Signature เป็นการทำสัญลักษณ์ หรือลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันหรือลงนามในเอกสาร สัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันได้แก่ รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ หรือนิ้วมือ หรือ stylus วาดรูปลายเซ็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นที่แนบท้ายอีเมล์ การพิมพ์ชื่อด้วยคีย์บอร์ด รูปภาพลายนิ้วมือ การคลิก “I Agree” ใน Electronic form ต่างๆ เป็นต้น Digital Signature Digital Signature เป็น Subset ของ Electronic Signature เนื่องจากเป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเข้าไป เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้ Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่ Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร สรุปข้อดีข้อเสียของ Electronic…

e-Signature และเอกสารในยุคดิจิทัล

“e-Signature” หรือ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การสร้างชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ว่าจะในรูปแบบ ตัวเลข อักษร เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด) เพื่อให้แสดงความสัมพันธ์กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของชุดข้อมูลดังกล่าว (เจ้าของลายมือชื่อ) ดังนั้น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมานั้นต้องสามารถระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (KPI) ซึ่งใช้หลักการเข้ารหัส/ถอดรหัส (Encryption) โดยผู้สร้างลายมือชื่อจะนำข้อมูลของตนไปแปลงให้อยู่ ในรูปแบบข้อความเข้ารหัส และหากคู่สัญญาอีกฝ่ายจะเข้าถึงข้อความดังกล่าว ก็จำเป็นต้องถอดรหัสด้วยกุญแจคู่รหัส ซึ่งการสร้างขั้นตอนมากมายในทางเทคนิคเหล่านี้ ก็เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงความแท้จริงของเอกสารอันมาจากเจตนาที่ยอมรับในข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น e-Signature คือ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการยืนยันตัวบุคคลโดยการจับปากกาลงมาเซ็นในกระดาษ ประเภทของ e-Signature สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ตามการรองรับของกฎหมาย กลุ่มแรกได้แก่ e-Signature แบบทั่วไป หรือแบบที่กฎหมายระบุว่า “ต้องใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือในการสร้าง e-Signature” โดยต้อง สามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อได้ และต้องแสดงได้ด้วยว่าเจ้าของลายมือชื่อยอมรับข้อความดังกล่าวนั้น เช่น การตั้งรหัสเข้าใช้บริการทางการเงิน (รหัส ATM), การป้อนข้อมูล One Time Passoword (OTP) หรือการกดปุ่ม Ok/Send ใน Email…

อนาคตของเรา

อนาคตของเรา บริษัทที่อยู่ในธุรกิจ computer จะเปลี่ยนไปยังไงหลัง Covid-19 แต่ก่อน Covid ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เรียกได้ว่า มองเห็นความเป็นไป ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเดาได้ไม่ยากว่าจะเป็นยังไง แต่ นาทีนี่เหมือนทุกอย่าง จะถูกเร่งเข้าไปอีกหลายเท่าตัว มี Technology หนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะมาในอีกไม่นาน คือ VR เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ที่คุยกันมาหลายปี จากโลกของ Internet ที่เรามองเห็นกันในหน้าจอ Facebook พอมาเป็น VR เราจะย้ายตัวเราเข้าไปอยู่ใน โลกของ Digital ซึ่งตัวของ Facebook ก็มีข่าวการเตรียมตัวเรื่องนี้มาเป็นระยะ แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ายังอีกนานแหละ ซัก 3 ปี แต่พอมาวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมาเร็วเข้าไปอีก ในโลกของธุรกิจที่ เราสร้างการค้าขายเป็น Web Page แต่พอโลก Digital มาถึง เราต้องสร้างร้านค้าของเราบน โลก VR โหรู้สึกตื่นเต้น อ่ะ

Power BI 03-04-2020

Power BI 03-04-2020 Update Power BI Tool การรายงาน ชนิดการดำเนินการใหม่สำหรับปุ่ม [วิดีโอ] [บล็อก] การเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์สำหรับตาราง [วิดีโอ] [บล็อก] แกนคู่สำหรับแผนภูมิเส้น [วิดีโอ] [บล็อก] การค้นหาบานหน้าต่างตัวกรอง [วิดีโอ] [บล็อก] การอัปเดตวิชวล decomposition tree [วิดีโอ] [บทความ] [บล็อก] ขณะนี้ ริบบอนใหม่เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น [วิดีโอ] [บทความ] [บล็อก]

เรารู้อะไรจาก WFH

เรารู้อะไรจาก WFH ขอเก็บประสบการณ์จาก WFH ไว้ก่อน ในขณะที่เราอยู่ในสถานะการณ์บังคับให้บริษัท ทุกที่ต้อง WFH ซึ่งเป็นกันทั้งโลก พร้อมใจกับ WFH ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในสถานะการณ์ปกติ ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน เรายังทำงานจากที่บ้านได้เกือบทุกแผนก ยกเว้น บัญชี Stock ส่งของระบบ Video Conference มีประสิทธิภาพมาก การ Share หน้าจอ ภาพเสียง ทุกอย่าง OK หมด เราใช้เงินน้อยลงมาก โต๊ะที่บ้าน ไม่เหมาะกับการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ได้น้อยลง ถ้าเรามีแผนการทำงานที่ดี ระบบ Cloud ถูกพิสูจน์ว่าใช้ได้ดีจริง การซื้อขายบน Online มีประสิทธิภาพมาก อ้วนขึ้น อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะ ถ้าถามว่าชอบหรือป่าว ก็มีทั้งชอบ และ ไม่ชอบ ที่ชอบก็คือการเดินทางน้อยลง ไม่เสียเวลาเดินทางอันนี้ชอบมาก ที่ไม่ชอบก็มี คือ การตามงานบ้างทีก็อยากเดินไปเจอหน้า เรียกมาคุย แต่ตอนนี้รู้สึกว่า เราเรียกไม่ได้ดังใจ…

Work With Office 365

Work With Office 365 มาทำงานกันด้วย Office 365 ตอนนี้บริษัทต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างมาก ๆ ในการทำงานที่ ทุกคนต้องอยู่บ้าน ไม่ได้มาเจอหน้ากัน ไม่ได้มาเซ็นต์เอกสาร ไม่ได้มาประชุม การทำงานทุกอย่างเปลี่ยนไป ดังนั้นวันนี้ ผมจะมาแนะนำการปรับให้ SharePoint สามารถรองรับการทำงานแบบ from home กัน เริ่มจากการสร้าง SharePoint Site สำหรับ แต่ละส่วนงาน เช่น บัญชี IT Sales แต่ละแผนก สร้าง ใบ Request Service ของแต่ละแผนก ด้วย Power Apps สร้าง ขั้นตอนการรับเรื่อง และ ขออนุมัติ ตามขั้นตอน ให้ผู้บริหารสามารถเข้าไป Approve เอกสารผ่านระบบ Email สร้าง พื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ส่วนกลาง ของบริษัท และ ของแผนก…

ทำงานอยู่บ้านกับ Office 365

ทำงานอยู่บ้านกับ Office 365 ทำงานอยู่บ้านกันหรือป่าว ตอนนี้ผมก็ต้องทำงานอยู่บ้าน บ้าง อยู่ office บ้าง แต่จะไม่ค่อยมีการมาประชุมกันบ่อย ๆ หรือไปหาลูกค้าที่ office ละ สำหรับการทำงานผมไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะทุกอย่างผม อยู่บน Cloud หมด เรื่อง VPN ผมก็ไม่มีปัญหาเพราะระบบส่วนมากเป็น Web App ไม่ต้อง VPN เรื่องเอกสารก็เก็บบน SharePoint สำหรับเอกสารส่วนกลางที่จัดเก็บ ส่วนเอกสารส่วนตัวก็เก็บด้วย One Drive การติดตามงาน Stand up Meeting ก็ทำด้วย MS Team ระบบการขาย ก็ทำด้วย Web E-Commerce การโต้ตอบกับลูกค้าใช้ Line บ้าง Facebook massage บ้าง จะเหลือก็งานส่วนของบัญชี กับ Stock ที่ยังต้องมีคนมาประจำการที่ Office อยู่ ซึ่งต่อไปคงต้องมาคุยกันในบริษัท…

ครั้งแรกสำหรับ Work form home

ครั้งแรกสำหรับ Work form home ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ว่าวันนี้ 27 มีนาคม 2020 เป็นครั้งแรกที่การทำงาน เป็นการประชุมแบบ Video Conference กันในทีม ถึงแม้ว่าผมจะทำ Conference บ่อยๆ ในช่วงนี้ แต่ก็เป็นการประชุมเสนองานกับ Partner หรือ ไม่ก็ Customer อันนี้ก็เตรียมเนื้อหาข้อมูลมาแล้ว แต่ครั้งนี้ เป็นการนัดหมายการประชุม การทำงานประจำวันกันในทีมเอง โดนผ่านเครื่องมือชิ้นสำคัญ MS Team ต้องบอกว่า ราบรื่น ประทับใจมาก เพราะทุกคนตรงเวลา กระชับ ใช้เวลาแค่ 5 นาที จบ สำหรับ Stand up meeting เป็นการประชุมช่วงเช้า 9:30 น. และจะมีอีก 2 ครั้งในวันนี้ตอน 13:30 เป็นการสรุปปัญหา และ update 16:30 น.…