Microsoft 365 โปรโมชั่น

Microsoft 365 โปรโมชั่น ซื้อ Microsoft 365 วันนี้กับ Fusion Solution ได้รับ โปรโมชั่น Service Free Power Apps , Power Automate สำหรับทำระบบ Work Flow , Paperless ภายในองค์กร เพราะมีหลายหน่วยงานที่ซื้อ Microsoft 365 ไปแล้วแต่ใช้แค่ Word , Excel , Outlook ซึ่งเหมือนเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ซื้อแค่ 20 % เท่านั้น ซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้ต้องการการจัดการแบบ Paperless , Digital Transformation , Robot Process Automation ที่เป็นการทำงานแบบใหม่ที่นำระบบมาช่วยในการทำงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลา และ น่าเบื่อ ให้ระบบทำงานแบบ Auto มากยิ่งขึ้น และหลายบริษัทยังไม่ทราบว่า Microsoft…

IoT Health Data Analytic

IoT Health Data Analytic ถ้าคุณอยู่ใน ธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพ เรามี Solution ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจาก I Phone , Android เข้าสู่ระบบ Big Data เพื่อนำเข้าสู่การวิเคราะห์ต่อไป เพราะธุรกิจทุกวันนี้ทุกอย่างคือข้อมูล และข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลสุขภาพ ด้วยอุปกรณ์ Smart Watch ที่เก็บข้อมูลสถิติของร่างการได้อย่างหลากหลายทำได้ ถ้าเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์แล้วส่งให้ รพ.ได้ ระบบการดูแลสุขภาพของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามปกติ เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลัง จะ ป่วย ใกล้จะ ป่วย หรือ เราเริ่มมีอาการที่ควรจะปรึกษาแพทย์ หรือการดูแลผู้ป่วยระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยระบบ IoT ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด การใช้ Internet of Things (IoT) ในการดูแลสุขภาพมีโอกาสมากมาย แต่การนำไปใช้งานนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆ  ด้วยการพัฒนา IoT ทางการแพทย์จะมีโอกาสที่ดีสำหรับ telemedicine การตรวจสอบอาการของผู้ป่วยจากระยะไกลและอื่น ๆ อีกมากมาย และด้วย Solution…

PDPAการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal DataProtection Act 2019) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้องทำตามพ.ร.บ จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการ ด้านบุคลากร (people) ด้านกระบวนการ (process) เทคโนโลยี่ (technology) การตรวจสอบและจำแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในองค์กร “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ ฯลฯ ที่อยู่, อีเมล, เลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา ลักษณ์เสียง, ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล…

PDPA Data Protection

PDPA Data Protection ตอบโจทย์ข้อกฎหมาย ด้วย Microsoft 365 โซลูชัน PDPA มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับเจ้าของข้อมูล (ตามมาตรา 5 ในกฎหมาย) ดังนั้นองค์กรจึงต้องเริ่มวางแผน ทั้งในด้านบุคลากร เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ตามมาตรา 41 และ 42 รวมไปถึงจัดทำกระบวนการต่างๆ เช่น จัดทำขั้นตอนในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (consent management process) และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ เพื่อการันตีเรื่อง compliance ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอีกเพียง 2 เดือนข้างหน้านี้เท่านั้น ( หน้าที่ของ IT มีดังนี้ ) และเมื่อองค์กรได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Microsoft 365 โซลูชัน ก็มีเทคโนโลยีที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการดูแล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเครื่องมือที่จะช่วยรองรับกระบวนการการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA…

market analysis

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม

โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม Fusion ให้บริการ Dashboard แสดง Data เกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานที่เริ่มติดตั้งระบบ IoT ที่ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ในขบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ง่าย และ สามารถนำไปปรับปรุงขบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น iot azure architecture หัวใจของการสร้าง Dashboard คือเรื่องระบบการดึงข้อมูลจากแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันจะมี Solution ด้าน IoT ที่ให้บริการอุปกรณ์มากมาย และสำหรับ Fusion เราเป็นผู้วางระบบบน Azure ในการรองรับข้อมูลที่ถูกส่งออกมาและนำมาสร้างเป็น Dashboard ในการวิเคราะห์ต่อได้ ข้อมูลสำหรับการทำ Dashboard วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเอง นอกจาก IoT แล้ว เรายังต้องเชื่อมโยงกับข้อมูล แผนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผนว่าสามารถทำได้ตามที่วางแผนไว้หรือป่าว Azure IoT Architecture สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้แสดงสถาปัตยกรรมที่แนะนำสำหรับแอปพลิเคชัน IoT บน Azure โดยใช้ส่วนประกอบ PaaS (platform-as-a-service) สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ แอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่ต้องการส่วนประกอบทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ อุปกรณ์ IOT อุปกรณ์สามารถลงทะเบียนกับระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อส่งและรับข้อมูล อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์ขอบที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลบางอย่างในอุปกรณ์เองหรือในเกตเวย์สนาม เราขอแนะนำAzure IoT Edgeสำหรับการประมวลผลขอบ…

Three ways to get notified about Azure service issues

การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นส่วนหนึ่งของงาน ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาทุกคน แม้ว่าจะเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ปัญหาการบริการ เช่น การหยุดทำงานและการบำรุงรักษาตามแผนจะเกิดขึ้น มีหลายวิธีในการรับทราบข้อมูล แต่เราได้ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าของเราตอบสนองต่อปัญหาการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงาน ทั้งสามใช้ประโยชน์จาก Azure Service Health ซึ่งเป็นบริการ Azure ฟรี ที่ให้คุณกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของคุณ 1. เริ่มต้นง่ายๆด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อตรวจจับปัญหาทั้งหมด หากคุณเพิ่งเริ่มตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานบริการคุณจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือก ฉันควรแจ้งเตือนใคร เกี่ยวกับบริการและภูมิภาคใด สำหรับเหตุการณ์ประเภทใด? ไฟดับ? การบำรุงรักษาตามแผน? คำแนะนำ Health? และควรใช้การแจ้งเตือนประเภทใด? อีเมล SMS การแจ้งเตือนแบบพุชเว็บฮุกหรืออย่างอื่น? วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานการแจ้งเตือน Service Health alerts คือการเริ่มต้นง่ายๆ ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะส่งอีเมลถึงผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการของคุณเกี่ยวกับปัญหาการบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคใด ๆ เนื่องจาก Service Health เป็นแบบเฉพาะบุคคล การแจ้งเตือนจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมีผลกระทบต่อบริการหรือภูมิภาคที่คุณใช้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้วให้ดูว่าจะดำเนินการอย่างไร บางทีทั้งหมดที่คุณต้องการ เรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณพบว่าคุณมักกำหนดเส้นทางข้อมูลจากการแจ้งเตือนที่คุณได้รับไปยังทีมอื่น ๆ ให้ลองตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับทีมเหล่านั้น 2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือสำหรับปัญหาเร่งด่วน ปัญหาบริการทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากัน หากมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานที่สำคัญคุณจะต้องค้นหาและตอบกลับโดยเร็วที่สุด ในสถานการณ์ดังกล่าวอีเมลอาจไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้กำหนดค่าการแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของบริการเพื่อส่งการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือผ่านแอปมือถือ Azure…

market analysis

วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นตัวกำหนด ทิศทางการทำงานทั้งหมดขององค์กร ถือว่าเป็นแผนที่ในการทำงานของแต่ละแผนก ซึ่งจากแผนงานที่วิเคราะห์มาแล้ว เราต้องมาทำการ Map กับสินค้าของบริษัท หรือการหาสินค้าใหม่มาเสริม แต่จากประสบการณ์ของผมที่เป็นผู้วิเคราะห์และต้องปฏิบัติด้วย พบว่าไม่ง่ายเนื่องจากทุกคนในบริษัทมีงานที่ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่จำเป็นต่อบริษัทในทุกวันการจะย้ายคนถือเป็นเรื่องยากมาก ที่จะเปลี่ยนแบบทันทีทันใด แนวโน้มตลาดในปี 2020-2022 Fintech นวัตกรรมด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและแพลตฟอร์มใหม่ๆช่วยให้เราก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการชำระเงินผ่านบัญชีที่เชื่อมต่อกับ mobile banking, การชำระผ่านบัตร, หรือการชำระผ่าน e-wallets ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่คล่องตัวและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก OMNI Channel การเชื่อมต่อทุกช่องทางคืออนาคตของโลกค้าปลีก ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวนมาก ก็เริ่มที่จะพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ที่รวมทุกช่องทางการขายเป็นการเดินทางหนึ่งเดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ลื่นไหลและเชื่อมต่อประสบการณ์ทุกช่องทางได้อย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่การไปเลือกซื้อที่ร้านค้า ได้เห็น ได้ลองเลือก สัมผัสสินค้าจริง และหากสนใจซื้อ ลูกค้าก็สามารถเช็คเกี่ยวกับสี / ขนาด / สต็อคที่มีให้เลือกจนถึงการกดสั่งซื้อและระบุการจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่ยังอยู่ที่ร้านได้ทันที ธุรกิจการชำระเงินบนเครือข่ายดิจิตอล การเติบโตของโลกการเงินดิจิตอลในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจแบบเดิมๆ อาทิ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ร้านค้าปลีกรายย่อยที่รับเฉพาะเงินสด ในโลกยุคดิจิตอล เราจะเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามภูมิภาคแบบดิจิตอล ที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากกลไกตลาด ซึ่งมีอัตราผันผวนแบบ real time แทนอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานการเงินระดับภูมิภาคแบบเดิมๆ…

market analysis

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis)

วิเคราะห์การตลาด (Market Analysis) Fusion ให้บริการระบบวิเคราะห์การตลาดด้วยเครื่องมือ Power BI ที่ช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Facebook , Google , Youtube ช่วยให้เห็นภาพรวมของเครื่องมือการทางการตลาดในทุกแง่มุม นักการตลาดต้องการข้อมูล่จำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์และวางแผน ซึ่งข้อมูลจะมาจากเครื่องมือทาง Social ที่ทุกคนใช้กันอยู่ และมาจากข้อมูลภายในของบริษัท เช่น ยอดขาย นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน มุมมองของนักการตลาดนอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บมาแล้ว ยังต้องมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตลาดเพื่อปรับค่าคาดการณ์ของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอีก เช่น ความเป็นไปของยอดขายในปีหน้า จากข้อมูลปัจจุบันและจากแนวโน้มที่อาจจะเกิดจากปัจจัยที่มีผลกระทบอีกด้วย นิยามของการวิเคราะห์การตลาด การนำเสนอมุมมองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำตลาด โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นจากทั้งภายใน และ ภายนอก โดยมุมมองหลักที่มักทำการวิเคราะห์กันเช่น ขนาดตลาด (ปัจจุบันและอนาคต) แนวโน้มของตลาด อัตราการเติบโตของตลาด การทำกำไรในตลาด โครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม ช่องทางการจำหน่าย ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ รายละเอียดความสำเร็จที่สำคัญ การวิเคราะห์ตลาดมุ่งมั่นที่จะกำหนดความน่าสนใจของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต องค์กรประเมินความน่าดึงดูดใจในอนาคตของตลาดโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่กำลังพัฒนาและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรนั้นเอง องค์กรต่างๆใช้การค้นพบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ตลาดอาจกระตุ้นให้องค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนด้านต่างๆ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึงระดับสินค้าคงคลังการขยายกำลังงาน / การหดตัวการขยายโรงงานการซื้ออุปกรณ์ทุนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ขนาดตลาด บริโภคและความต้องการปกติของตลาด. นอกจากนี้ปริมาณการตลาดยังวัดเป็นปริมาณหรือคุณภาพ การวัดผลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ใช้การหมุนเวียนของยอดขายเป็นตัวบ่งชี้ นั่นหมายความว่าราคาตลาดและปริมาณจะถูกนำมาพิจารณา นอกจากปริมาณตลาดแล้วศักยภาพของตลาดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เป็นการกำหนดขีด จำกัด…

โปรแกรมจัดการรถ

โปรแกรมจัดการรถ Fusion Solution นำเสนอโปรแกรมจัดการรถขนส่งในรูปแบบ Mobile Application and Web Application เหมาะสำหรับบริษัทขนส่ง ที่ต้องการบริหารจัดการรถ และ ต้องการตรวจสอบสถานะแบบ Real Time รูปแบบการใช้งาน สามารถเลือกแบบ เช่า ใช้รายเดือน (เช่า ทั้ง Hardware and Software ) หรือ เป็นแบบ ซื้อขาด สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรี ระบบทำงานด้วย Application บนมือถือของพนักงานขับรถ ไม่ต้องมีค่าติดตั้ง GPS เหมาะสำหรับรถเช่า ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ความแม่นยำขนาด +- ไม่เกิน 5 เมตร มั่นใจได้ 100 % สำหรับการติดตามรถ จุดเด่นของการใช้ Application On mobile ไม่ต้องมีค่าอุปกรณ์ และ ค่าติดตั้ง ความแม่นยำสูง ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางกับพนักงานขับรถ คำนวณค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ…

ระบบเรียกรถ

ระบบเรียกรถ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น ให้บริการ Application เรียกรถ สำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการ รถให้บริการ และ บริการปรับปรุงระบบให้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วย Package สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถเลือกเป็นแบบ เช่าใช้ หรือ ซื้อขาด กรณีเช่าใช้ เลือกได้ว่าจะเป็น Cloud หรือ เป็น Server ของหน่วยงาน ระบบการทำงานของ Package : Vegoal คือ ระบบการเรียกรถ แบบ Full Function ครอบคลุมในทุกส่วนของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแยกออกดังนี้ Driver ระบบการแจ้งเตือนเมื่อต้องการ Update ข่าวสารให้พนักงานขับรถ ระบบการรับงาน ระบบการรับงานอัตโนมัติ เมื่อตรงตามเงื่อนไข ระบบค้นหาเส้นทาง Caller ระบบค้นหารถที่ใกล้ที่สุด ระบบจ่ายเงิน ระบบจ่ายผ่านบัตรเครดิต ระบบประเมิน ระบบการจองรถ Control Room ระบบแสดงแผนที่ ในรูปแบบ…