RPA & BOT

ความแตกต่างระหว่าง RPA กับ ฺBOT มีอะไรบ้าง ที่ผมรู้สึกอย่างเขียนเรื่องนี้ ก็เพราะไปไล่อ่านเนื้อหา ใหม่ ๆ ของ RPA จาก Web ต่าง ๆ มาครับ แล้วรู้สึกว่าแต่ละทีจะให้ความหมายของ RPA ไว้กว้างมาก เรียกว่าระบบอัจฉริยะ จนเกินความสามารถจริงที่ RPA ทำได้ ณ. ปัจจุบัน ดังนั้นมาดูกันว่าตัว RPA กับ BOT มันมีอะไรที่ใครทำได้ บ้างครับ RPA มี feature หลักๆ คือ การทำตัวเป็น user เปิดเข้าไปที่ app หนึ่ง ๆ แล้วอาจจะ copy เนื้อหา ข้อความ จากระบบนั้นๆ ไป key ในอีกระบบหนึ่ง ผ่านหน้าจอ user ปกติ RPA สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น…

ความซับซ้อนของ Workflow

ปัญหา จริง ๆ ของ Workflow มันอยู่ที่ตรงไหนแน่ การ config ระบบแล้วไม่ตอบสนองความต้องการ หรือ ความคิดในทำนอง Config ไม่ถูกในขบวนการ ไม่ Support ความต้องการของพนักงาน ทำงานไม่ถูก ใช้เวลา Config นาน เรื่องแบบนี้ทำไม มันไม่สามารถแก้ไขได้ซักที จากที่ผมมีประสบการณ์เรื่อง implement มาเป็น 10 ปี ผมพบว่า สาเหตุใหญ่ ไม่ได้เกิดที่ปัญหาทาง technical แต่ปัญหาคือ ขบวนการพัฒนาระบบที่เป็น Water fall หรือ อีกกรณีคือ ขบวนการทำงานของเราเองที่ไม่มีมาตราฐาน ( กรณีประมาณ 30 % ) หรือ ความไม่เข้าใจในเครื่องมือ ( ไม่ได้ทดสอบระบบก่อนที่จะนำมาเครื่องมือมาใช้ ) ความคาดหวังที่เกินกว่าจะทำได้ในเครื่องมือปกติ เราต้องออกแบบให้เสร็จก่อน ปัญหาเริ่มตั้งแต่ขบวนการออกแบบแล้ว ที่เอกสาร flow diagram ที่เขียนไว้…

ตรวจสอบจัดซื้อ

การใช้ระบบ Data Analytic ในการตรวจสอบขั้นตอนจัดซื้อ เรามีแนวทางในการพิจารณาได้ 2 แบบ แนวลึก เทียบกิจกรรมนั้น กับ กิจกรรมใกล้เคียง และหาจุดที่เหมาะสม รวมถึงหาค่าความเบี่ยงเบนที่รับได้ แนวกว้าง คือ หาความสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้น ๆ กับกิจกรรมที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเป็นการหาความขัดแย้งกันของเหตุและผล การพิจารณาแบบแนวกว้าง แนวทางการพิจารณาแบบ แนวกว้าง เช่น การหาความสัมพันธ์ของขบวนการ เช่น คำสั่งเพิ่มการผลิต -> ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ -> เทียบข้อเสนอ -> ออกคำสั่งซื้อ -> ส่งของ -> Stock เพิ่ม -> ชำระเงิน ซึ่งถ้าเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ จาก ต้นเหตุ ไปเป็นขบวนการต่าง ๆ ได้ เราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าพบว่าในขบวนการใดของข้อมูลที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มา หรือ ขัดแย้งกันต้นเหตุ ในจุดในจุดหนึ่งของขบวนการ เราจะมองเห็นความผิดปกติได้ง่าย…

สร้าง AI

สร้าง AI ด้วย Power Apps ปี 2020 กับขบวนการพัฒนา Application ปัจจุบัน จะมีหัวข้อที่น่าสนใจในการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก web app , mobile app ที่อำนวยความสะดวกให้กับ user แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำจริง ๆ คือ app ที่มาทำงานแทนคน ซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวข้อถัดไปในเรื่องของการพัฒนา นั้นคือ สร้าง AI ที่มาทำงานแทนคนในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณา วิเคราะห์ และเลือกปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง หากต้องการสร้างแบบจำลองโดยใช้ AI Builder ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ Power Apps และในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเลือก AI Builder > สร้าง เลือกชนิดแบบจำลองที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทำจากนั้นคุณก็จะพร้อมเริ่มต้นใช้งาน โมเดล AI แบบกำหนดเอง ตัวอย่าง AI Model แบบกำหนดเองคือแบบจำลองที่คุณสร้างโดยเลือกชนิดแบบจำลองใน AI Builder และคุณฝึกเพื่อดำเนินงาน AI แบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้ข้อมูลของคุณ คุณเลือกชนิดแบบจำลอง, ให้ข้อมูล, สร้างและฝึกโมเดล AI…

Permission levels in SharePoint

Permission levels in SharePoint หากคุณทำงานบน Site คุณกำลังทำงานภายใน site collection  ทุก site มีอยู่ใน site collection เราเรียก Site ระดับบนสุดเรียกว่า root site ภาพประกอบต่อไปนี้ของไซต์คอลเลกชันแสดงลำดับชั้นอย่างง่าย ๆ ของไซต์รายการและรายการ ขอบเขตสิทธิ์จะถูกกำหนดหมายเลขเริ่มต้นที่ระดับที่กว้างที่สุดซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์และสิ้นสุดในระดับที่แคบที่สุด (รายการเดียวในรายการ) Inheritance แนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการสืบทอดสิทธิ์ จากการออกแบบ Site และเนื้อหาทั้งหมดในคอลเลกชันจะสืบทอดการตั้งค่าการอนุญาตของรูทหรือไซต์ระดับบนสุด ซึ่งเป็นการกำหนดแบบที่ดีที่สุด เพราะลดความซับซ้อนในการกำหนดสิทธิ แต่ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับ Site Library และรายการรายการเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตจากไซต์แม่ของพวกเขาอีกต่อไป นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ภายในลำดับชั้น ผู้ดูแล site collection กำหนดค่าการอนุญาตสำหรับ Site Root สำหรับ site collection ทั้งหมด หากคุณเป็นเจ้าของ Site คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ Site ซึ่งจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์สำหรับ site รายการและ library สืบทอดสิทธิ์จาก site ที่พวกเขาอยู่ หากคุณเป็นเจ้าของ site คุณสามารถหยุดการสืบทอดสิทธิ์และเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับรายการหรือ…

Bot Distributor

Bot Distributor : มาช่วยอะไรได้บ้าง อนาคตมาถึงแล้วครับ เมื่อวันศุกร์มีโอกาสไปคุยงาน บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายของ น้ำมันเครื่องจากต่างประเทศ แล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คุยกับ Distributor อุปกรณ์ IT รายใหญ่ ตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาคือ % กำไรต่อหน่วยลดลง ต้นทุนสูงขึ้น แล้วทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาแบบนี้ อย่างแรกคือ ทุกคนกำลังทำ Data Analysis แต่แค่นี้ยังไม่ใช่คำตอบครับ เพราะการทำ Data Analysis ต้นทุนยังไม่ได้ลดลง แต่ตอนนี้หลังจากทุกคนมี การวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วหาจุดอ่อนของการทำงาน หา โอกาสใหม่ ๆ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ เราต้องการ คน สำหรับนำข้อมูลไปปฏิบัติกัน คน คือ ต้นทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจฺ Bot จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานโดยคน โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ซ้ำ ๆ งานที่ไม่ซับซ้อนจะถูก Bot มาทำงานแทน เช่น การรับ Order ยื่นยัน และ ส่งต่อ สอบถามราคาขาย อันนี้เสียเวลาสุดๆ…

Bot for service

Chat Bot สำหรับการให้บริการ เมื่อวานไปเจอลูกค้าต้องการระบบลาที่ทำด้วย Power Apps มาครับ ซึ่ง IT ได้รับคำสั่งมาให้พัฒนาระบบลาสำหรับพนักงานในบริษัท และ ด้วยเครื่องมือ Office 365 ที่มีอยู่ ประมาณ 500 แต่เค้ามีพนักงาน 6000 up ดังนั้นลักษณะการทำงานต้องเป็น ให้ตัวแทนเป็นคน key ข้อมูลการลาเอง โดยให้พนักงานมาแจ้งกับตัวแทน แล้วตัวแทนพิมพ์ข้อมูลให้ สาเหตุที่เลือก Power Apps เนื่องจาก มี License อยู่แล้ว ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประหยัด มี Flow สำหรับขั้นตอนการ Approve ซึ่งหลังจากคุยสรุปกัน ผมรู้สึกว่า การสร้างด้วย Power Apps ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะ ต้องมีคน Key ให้ คนลาไม่สามารถรู้ผลการพิจารณา ดังนั้นผมจึงเสนอแนวทางให้ใช้ Bot ในการขอลาผ่านระบบ Line แทนครับ โดยการทำงานเป็นแบบนี้…

Line Bot

Line Bot by Fusion Chatbot ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก ในช่องทางสื่อสาร เช่น Facebook , Line ตัวอย่าง เช่น การสั่งของตอนกลางคืน หรือ จะเป็นการนำ Chatbot ไปใช้งานร่วมกับ Application เช่น HR Portal ที่รับเรื่องร้องเรียน และ ให้ทำการส่งเรื่องต่อ ให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า เราสามารถ ลดคนในส่วนนี้ได้ Chat Framework by Fusion Solution ประกอบด้วย Little Talk (General Conversation) Training AI Jarvis Service Integration Service Line official @Premium ID AD Integration On Premise Line Logging…

TOR Big Data 4

TOR Big Data 4 ข้อมูลทัวไป ระบบคลาวด์ (Cloud System) ข้อมูลสําหรับ นําเสนอรายงานจะต้องถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ เท่านัน (Cloud System) และต้องรองรับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงรายงานบนระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้จากทุกที ที สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบคลาวด์ (Cloud System) ต้องมีความยืดหยุ่นโดยสามารถปรับลดขนาด หรือเพิม ลดความสามารถได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ ระบบคลาวด์ ต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001/27002 เป็นอย่างน้อย และรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27018 ข้อมูลระบบฐานข้อมูลบน ระบบคลาวด์ (Cloud System) รองรับ Transaction Rate ได้สูงถึง 2000 , Transactions per minute หรือดีกว่า รองรับ Concurrent Requests ได้สูงถึง 100…

Case Insurance Chatbot

ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำ Chatbot มาใช้งานใน ธุรกิจประกัน ในปี 2560 PwC ตีพิมพ์รายงานที่เน้นว่าอุตสาหกรรมโดยรวมไม่ได้รับบอตอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ chatbots ประกันภัยสามารถมีต่อประสบการณ์ของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องประกันหรือการอนุมัติจะค่อนข้างสูง การศึกษาวิจัยโดยการแสดง Hubspot ว่า47% ของผู้ซื้อมีการเปิดให้ซื้อสินค้าจากบอท นี่เป็นเพราะบอทเปิดใช้งานธุรกรรมที่ผู้ใช้แจ้งสำหรับการสั่งซื้อแจ็คเก็ตใหม่ส่งดอกไม้ให้คนที่คุณรักหรือจ่ายเบี้ยประกันของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้โดยลดเวลาที่ใช้ในขั้นตอนซ้ำซ้อนเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันคุณจะต้องระวังเรื่องเส้นบาง ๆ ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าและยอดขาย การแชทกับผู้ใช้ไม่ควรหลงทางในการขายประกันเมื่อพวกเขาสนใจที่จะยื่นเคลมประกันมากขึ้น นี่เป็นทรัพยากรที่ดีจริงๆในการออกแบบการสนทนา chatbot ที่มีประสิทธิภาพ ใช้กรณีของ Chatbots ประกันภัย แชทบอทประกันภัยสามารถใช้งานเป็นผู้จัดการประกันส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณในขณะที่เตรียมทีมขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับบริบท รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นกรณีการใช้งานจำนวนมากสำหรับการปรับใช้ chatbots ในประกัน –  การรับรู้ของลูกค้าและการศึกษา Chatbots ในการประกันสามารถให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับการแนะนำนโยบายที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการหลายรายขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของลูกค้าและปัจจัยการผลิต นอกจากนั้นยังสามารถมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับผู้เข้าชมทุกคนไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของคุณหรือช่องทางอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการแปลง เรียกร้องการดำเนินการและการช่วยเหลือในการชำระ บอทสามารถตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าเพื่อจัดการกับการเคลมประกันของลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งให้พวกเขาสำหรับการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าต้องการ การสร้างโปรไฟล์และการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการค้นหาและอินพุตที่ต่างกันที่ได้รับจากผู้ใช้บอทสามารถแบ่งเซ็กเมนต์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลนี้สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับทีมขายเนื่องจากพวกเขามีบริบทที่สมบูรณ์ว่าลูกค้าที่มีศักยภาพกำลังมองหาและดำเนินการตาม  วิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าการสอบถามลูกค้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 นาทีต่อรองในการแปลงให้เป็นผู้นำลดลงกว่า400% ในสถานการณ์เช่นนี้การมี chatbot ประกันไม่เพียง แต่เพิ่มโอกาสในการแปลงลูกค้าเป้าหมาย แต่ยังทำให้ผู้ใช้พอใจด้วยการตอบกลับทันที คำติชมและรีวิวจากลูกค้า การวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้า 73%มีแนวโน้มที่จะตอบสนองผ่านการแชทสดมากกว่าอีเมลและ56% ของผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะติดต่อธุรกิจผ่านทางข้อความมากกว่าการโทร นี่เป็นเพราะผู้คนเคยชินกับการเห็นเว็บไซต์เป็นสื่อกลางคงที่ดังนั้นการมีส่วนร่วมใด ๆ ในสื่อจึงเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า นอกจากนี้พวกเขายังสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าลดความคิดเห็นในเชิงบวกและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา ฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทุกธุรกิจต้องการที่จะเติบโตรายชื่อผู้ติดต่ออีเมลและ บริษัท ภายในพื้นที่ประกันจะไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่แชทบอททั้งหมดจะถูกตั้งโปรแกรมให้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อของผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา รายละเอียดการติดต่อเหล่านี้สามารถเพิ่มลงในฐานข้อมูลผู้ใช้สำหรับการอัพเดทโซเชียลมีเดียอีเมลและจดหมายข่าว ลดปริมาณงาน บางทีข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการแทรกแซงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยคือระบบอัตโนมัติที่ไม่เพียง แต่แชท แต่ยังรวมถึง RPA ด้วย การปรับใช้…