File Server Cloud

File Server Cloud File Server คือ ระบบ Server พื้นฐานสุดสำหรับบริษัท การทำ MAP Drive เป็นเรื่องที่ต้องทำให้กับ User ที่เริ่มเข้ามาใช้งานในระบบ Network ซึ่งในปัจจุบันการทำ File Server เราก็ยังต้องใช้อยู่ แต่ ทางเลือกในการตั้ง Server ภายในบริษัท ถือว่าไม่ใช่แนวทางที่นิยมอีกต่อไป เนื่องจาก พนักงานไม่ได้ทำงานที่ office แต่มาทำบ้างไม่มาบ้าง ทำงานที่บ้าน หรือ บางบริษัท แทบจะปิด office แล้วทำงานที่บ้าน 100 % การตั้ง File Server ที่ office ไม่สะดวกเพราะคนที่เข้ามาใช้จากที่บ้านต้องมีขั้นตอน VPN ทำให้งบประมาณในการ Setup แพงขึ้นไปอีก ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มาดูแลอยู่ที่สำนักงาน Azure File Server on Cloud Type…