สร้าง Paginated Report

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้าง Paginated Report (1)           การที่จะสร้าง Paginated Report จำเป็นจะต้องติดตั้ง Power BI Report Builder ก่อน เมื่อทำการดาวน์โหลดโหลด และทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิด Power BI Report Builder ขึ้นมา เมื่อเปิดโปรแกรม Power BI Report Builder จะขึ้นกล่อง Getting Started ขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างตารางเมทริกซ์ ให้เลือก “Table or Matrix Wizard” หรือ “Blank Report” ในหน้า “Choose a dataset” เลือก “Create a dataset” แล้วกด Next เมื่อกด Next แล้วจะปรากฏ…

Power BI Premium Paginated Report

ตอนที่ 1 : แนะนำ Paginated Report บน Power BI Premium Paginated Report คือบริการรายงาน SQL Server ที่มาใน Power BI ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ หรือแบ่งปัน “Paginated” ได้ เนื่องจากจะมีการจัดรูปแบบที่ดี และพอดีกับหน้า โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดมาในรูปแบบของตาราง แม้ว่าตารางจะใช้พื้นที่หลาย ๆ หน้า นอกจากนี้เราสามารถที่จะควบคุมเค้าโครงหน้าของรายงานได้ อีกทั้งเรายังสามารถโหลดรูปภาพ และแผนภูมิลงในรายงานได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมี ติดตั้ง Power BI Report Builder (สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Microsoft) สิทธิ์การใช้งานสำหรับ Paginated Report จำเป็นต้องซื้อ License สำหรับ Power BI Embedded หรือมี Power BI Premium ผู้ดูแลระบบ Power BI…