AI Automate

AI Automate สอนการทำ AI สำหรับแนะนำเรื่องสินค้า สำหรับบริษัท ที่มีสินค้าจำนวนมาก เรามี Report ที่บอกสถานะปัจจุบันว่าอะไรขายดี 10 อันดับแรก แต่มี Report ตัวไหนบ้าง ที่บอกเราว่า สินค้าที่มีโอกาสขายดีในอนาคต ซึ่งตอนนี้เรามีเครื่องมือที่มาช่วย ทำนายอนาคต ได้แม่นกว่าหมอดู ระบบการทำงานจะนำข้อมูลในอดีตมาทำการวิเคราะห์หาแนวโน้ม โดยใช้ หลักการทางศณิตศาสตร์ในการคำนวน ระบบมีความน่าเชื่อถือสูง และ สามารถประเมินความแม่นยำได้อีกด้วย Azure AI เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถของ AI ในเชิงของธุรกิจ มีหลายมุมมองที่เราสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การตลาด การจำแนกรูปแบบ และรูปภาพสำหรับการแสดงคอนเทนต์บน Newsfeed แบบรายบุคคล การจำแนกภาษาของลูกค้า และคนที่จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลแบบ Unstructured data การประมูลราคาแบบเรียลไทม์ และการจัดกลุ่มลูกค้า (Customer segmentation) สำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา และการทำให้โฆษณาได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด การวิเคราะห์ความรู้สึก และ social semantics การบริการลูกค้าแบบคาดการณ์ล่วงหน้าในการออกแบบเว็บอัตโนมัติ การขาย…