Server คือ

Server คือ อุปกรณ์ computer สำหรับให้บริการ Application ตัวอย่างของการนำ Server ไปใช้ Web Server Database Server Application Server Mail Server Virtual Server File Server DNS Server ช่วงปี 2000 จนถึง ปี 2015 จะเป็น Server แบบที่เราเห็นกันเป็นปกติ การจัดซื้อ Server เป็นการลงทุน หมื่น จนถึง แสน ล้าน บาท แต่ หลังจากปี 2015 จนถึงปัจจุบันการซื้อ Server ไม่ใช่ทางเลือกเดียว โดย User สามารถ เลือกที่จะ ทำแบบ เช่าใช้ ( Cloud Server )…