Server คือ

Server คือ อุปกรณ์ computer สำหรับให้บริการ Application ตัวอย่างของการนำ Server ไปใช้ ช่วงปี 2000 จนถึง ปี 2015 จะเป็น Server แบบที่เราเห็นกันเป็นปกติ การจัดซื้อ Server เป็นการลงทุน หมื่น จนถึง แสน ล้าน บาท แต่ หลังจากปี 2015 จนถึงปัจจุบันการซื้อ Server ไม่ใช่ทางเลือกเดียว โดย User สามารถ เลือกที่จะ ทำแบบ เช่าใช้ ( Cloud Server ) ที่ประหยัดกว่า จากค่าใช้จ่ายหลัก แสน หรือ ล้าน มาเป็นการชำระแบบรายเดือน ตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือน Cloud Server หากเอ่ยถึงผู้ให้บริการ Cloud Server ในปัจจุบันถือว่ามีอยู่มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละเจ้ามีความแตกต่างในรายละเอียดของบริการและราคา…