Microsoft Purview

Microsoft Purview Microsoft Purview คือบริการการจัดระเบียบ และควบคุมข้อมูลภายในองค์กร บนระบบคลาวด์ และ software-as-a-service (SaaS) หน้าที่สำคัญของ ระบบ คือค้นหาข้อมูลอัตโนมัติเพื่อทำ Mapping ที่ทันเหตุการณ์ จัดประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และจัดระเบียบข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้ดูแลข้อมูลสามารถจัดการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ Data Map Data Map เป็นส่วนสำคัญสำหรับการค้นพบข้อมูล และควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Data Map เป็นบริการ PaaS บนคลาวด์ที่รวบรวม Metadata เกี่ยวกับข้อมูลองค์กรที่มีอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการดำเนินงานในองค์กร บนระบบคลาวด์ Data Map จะถูกอัปเดตอัตโนมัติด้วยระบบการแสกนในตัว และการจำแนกประเภท ผู้ใช้งานทางธุรกิจสามารถใช้ Data Map ผ่าน UI และนักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับ Data Map ได้โดยใช้ open-source Apache Atlas 2.0 APIs Data Catalog Data Catalog…