บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้จัดอบรม Business Intelligence ซอฟต์แวร์ทำนายแนวโน้ม เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด

บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้จัดอบรม Business Intelligence ซอฟต์แวร์ทำนายแนวโน้ม เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้รวมออกงาน ManuTech Update 2017

บริษัท Fusion Solution จำกัด ได้รวมออกงาน  ManuTech Update 2017  ณ. จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ การใช้งานระบบ Work Flow ในยุค Cloud โดยใช้ SharePoint Solution รวมกับ Hybrid Form ในการสร้าง Solution โดยมีบริษัท Covestro ที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน มารวมแบ่งบันประสบการณ์  

การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI ณ กรมป่าไม้

การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI ณ กรมป่าไม้ “บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้รับเชิญจากทางกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “การอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้ Microsoft Power BI”