Bot for service

Chat Bot สำหรับการให้บริการ เมื่อวานไปเจอลูกค้าต้องการระบบลาที่ทำด้วย Power Apps มาครับ ซึ่ง IT ได้รับคำสั่งมาให้พัฒนาระบบลาสำหรับพนักงานในบริษัท และ ด้วยเครื่องมือ Office 365 ที่มีอยู่ ประมาณ 500 แต่เค้ามีพนักงาน 6000 up ดังนั้นลักษณะการทำงานต้องเป็น ให้ตัวแทนเป็นคน key ข้อมูลการลาเอง โดยให้พนักงานมาแจ้งกับตัวแทน แล้วตัวแทนพิมพ์ข้อมูลให้ สาเหตุที่เลือก Power Apps เนื่องจาก มี License อยู่แล้ว ต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วและประหยัด มี Flow สำหรับขั้นตอนการ Approve ซึ่งหลังจากคุยสรุปกัน ผมรู้สึกว่า การสร้างด้วย Power Apps ไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะ ต้องมีคน Key ให้ คนลาไม่สามารถรู้ผลการพิจารณา ดังนั้นผมจึงเสนอแนวทางให้ใช้ Bot ในการขอลาผ่านระบบ Line แทนครับ โดยการทำงานเป็นแบบนี้…