ความรู้ในหน่วยงาน

ความรู้ในหน่วยงาน ความรู้ในหน่วยงาน เป็นเรื่องที่ระดับผู้บริหารสนใจ และ อยากให้จัดเก็บ แต่ปัญหาคือ ระดับปฏิบัติงาน ไม่รู้ว่าอะไรคือ ความรู้กันแน่ ???? เพราะผู้บริหารมีมุมมองต่อการทำงานในบริษัท ในภาพรวม แต่ กับพนักงานแล้ว ไม่ได้มองเห็นอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นความรู้เลย ยิ่งใกล้ยิ่งมองไม่เห็น ดังนั้นเมื่อผู้บริหารสั่งงานมาให้ทำ Knowledge Management หลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทางออกของเรื่องนี้ใน อันดับแรก คือ การ Setup มาตราฐานของ KM ก่อนที่จะเอาเข้าระบบเช่น ระบุระดับความสำคัญของ สิ่งที่จะนำเข้า ระบุระดับผลกระทบ ระบุแผนก หรือ บุคคลที่จะได้ประโยชน์ ระบุระยะเวลาของประโยชน์ที่จะได้รับ ระบุ ลักษณะของประโยชน์ เช่น ประหยัด ทำงานเร็วขึ้น พวกนี้จะช่วยทำให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ และ ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ในการกรอกเนื้อหาก่อนที่จะนำเข้าไปจัดเก็บในระบบด้วย สนใจระบบ Knowledge Management ตัวอย่างการออกแบบระบบจัดเก็บความรู้ในหน่วยงาน ปัญหาของการเก็บความรู้ในหน่วยงาน คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เรื่องนี้โดยตรง ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ พอไม่เป็นระเบียบก็หาไม่เจอ สิ่งที่เรียกว่าความรู้ก็หมดประโยชน์ ดังนั้น…

Location Time Attendance

Location Time Attendance Location Time Attendance เกี่ยวกันอย่างไร ในยุคที่ ทุกอย่าง Online การทำงานที่ Office เป็นเรื่องที่หลายคนเบื่อ เพราะต้องเดินทางกันเป็น ชั่วโมง วันหนึ่ง อาจจะมากถึง 4 ชั่วโมง ก็ได้ ถ้าพนักงานสามารถทำงานที่บ้าน ( สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ใหญ่ ) เราจะช่วยให้เค้ามีความสุขขึ้นมากแค่ไหน ดังนั้นระบบลงเวลาทำงานยุคใหม่ ยังไงก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น Mobile Time Attendance ที่สามารถระบุ เวลา สถานที่ ที่เราทำงานให้กับบริษัทได้รับรู้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เรื่องการจัดการพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายได้อีกมหาศาลด้วย สนใจ Mobile Time Attendance ติดต่อ