Get Requirement for Estimate Budget

Get Requirement for Estimate Budget ตัวอย่างหัวข้อสำหรับ Phase Requirement เราสามารถแยกได้ออกเป็น 4 หัวข้อหลัก สำหรับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ดังนี้ โดยใน 4 หัวข้อที่ยกมา เป็นเรื่องของ Business Analysis ที่ต้องเป็นผู้เก็บข้อมูล Activity คือสิ่งที่ระบบต้องสามารถดำเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นระบบรับเงิน ก็ต้องมีหน้าจอสำหรับบันทึกการรับเงิน Process หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ หรือ คนที่เกี่ยวข้องการการทำงานใน Activity ดังกล่าว Executed หมายถึง การทำงานหลังบ้านของระบบ โดยเป็นการทำงานแบบ Auto เช่น การนำผลที่ได้จากการบันทึก มาทำงาน โอนเข้าไปในอีกระบบหนึ่ง Output หมายถึง ผลที่ได้จากการทำงานของระบบ เช่น report , เอกสารหลักฐาน ทั้ง 4 หัวข้อเป็นหัวข้อหลัก ๆ แต่ในแต่ละข้อก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีก ดังนั้นสำหรับโครงการที่มักเขียน แผนงานว่าจะให้สรุป Requirement…

Project Team

ในโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม ในความเข้าใจของบริษัท ทั่วไป มักเข้าใจผิดกันมากว่า เราจ้าง Programmer มาตำแหน่งเดียวก็สามารถทำทุกอย่างได้ ในความเป็นจริง แล้วแนวคิดนี้ ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เลย เนื่องจากการพัฒนาระบบต้องการ บุคคลากรที่มีความรู้ในหลายด้าน ไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในคน คนเดียวได้ ดังนั้นมาดูกันครับว่าเราต้องการใครบ้างในการพัฒนาระบบ Development Team Project Manager : ควบคุมแผนงาน Scope of work ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถส่งงานได้ตามแผน นำเสนอ สถานะโครงการต่อที่ประชุม Business Analysis : ออกแบบการใช้งานระบบ Flow การทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User และเป้าหมายของการใช้งานระบบ Designer : ออกแบบ Interface UX/UI ให้ได้รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และ สามารถนำไปส่งต่อให้ทีม พัฒนาทำได้อย่างรวดเร็ว System Analysis : ออกแบบและควบคุม Data Flow , Data Dic…

PowerApps Flow

PowerApps and Microsoft Flow เราสามารถสร้าง Form สำหรับกรอกข้อมูลผ่าน PowerApps แต่เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องใช้ Microsoft Flow ในการสร้าง Process หลังจากที่เรากรอกข้อมูลผ่าน Form มาแล้ว อย่างในตัวอย่าง เป็นการสร้าง Form ขึ้นมา 3 ตัว แล้วให้ไปสร้าง Task งานขึ้นมาใน Task List เดียวกัน เราสามารถเลือก Approve และ เห็นงานในชิ้นของบริษัทผ่าน List เดียวกันได้เลย ทำให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นมามากๆ แล้วการสร้างก็ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากด้วย ลองไปดูกันเลยครับ

tableau

Tableau VS Power BI Tableau กับ Power BI เป็น Product ยอดนิยมของ ไทยในเรื่องการทำรายงานครับ ในตลาด เรียกได้ว่า แทบจะไม่มีตัวที่ 3 เป็นการแข่งของทั้ง 2 ตัวนี้อย่างแท้จริง เราลองมาทำความรู้จักทั้ง 2 ตัวนี้กัน ขอดีของ Tableau เป็นซอฟต์แวร์ที่ สามารถนำข้อมูลจำนวนมากที่มีหลากหลายในองค์กรมาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็น ข้อมูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด คุณสมบัติและจุดเด่นของคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ผู้ใช้มีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของ Online Processing เป็นต้น รูปแบบการใช้งานที่ง่ายเพียงคลิ๊กเมาส์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายงานได้ตามความต้องการ รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากหลายฐานข้อมูล และ สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลในองค์กรนั้นมาใช้งาน เช่น Excel, Access, Firebird 2.0, IBM DB2, MS SQL Server, Microsoft Power pivot รูปแบบการนำเสนอรายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย…

การสร้างระบบลาด้วย PowerApps

การสร้างระบบลาด้วย PowerApps ด้วยเครื่องมือของ Microsoft Office 365 ที่มีมาให้พร้อมใช้ ทำให้การทำ Web App หรือ Mobile App สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมแบบสุดๆ จากที่เคยต้องจ้างพัฒนา เป็น ล้าน เราสามารถสร้างระบบได้ภายใน 1 วัน ระบบลาจะจัดเก็บข้อมูลใน SharePoint List สำหรับขั้นตอนการทำสามารถ ศึกษาได้จาก Clip Video ได้เลยครับ

low Code Program

Low Code Program คือ อะไร Low Code เป็นคำใหม่ที่ พึ่งเกิดไม่นานครับ มันเป็นวิธีการสร้าง Program แบบที่ง่าย เร็ว สะดวก กว่าการเขียน Code แบบเดิม ๆ โดยวัตถุประสงค์ แล้วก็เพื่อเอามาใช้งาน ส่วนย่อย ๆ ภายในบริษัท ไม่ได้กะว่าจะไปแทน ERP , HR นะครับ แต่เป็นส่วนที่ App ตัวใหญ่ ๆ มันไม่สะดวกที่จะทำให้เรา Update ข้อมูล Low code no code Year 2021 Click ในตลาดตอนนี้ มีผู้เล่นหลายราย ผมเอามาสรุปความแตกต่างให้เห็นกันพอเป็นน้ำจิ้ม Feature Power BI Google App Maker Appsheet เหมาะกับใคร Super User…

File Server ยังน่าใช้อยู่หรือป่าว

File Server ระบบพื้นฐานสุดๆ ที่ทุกที่ต้องมี แต่ปัจจุบันยังจะน่าใช้อยู่หรือป่าว ลองมาดูจุดอ่อนของ File Server กันมีอะไร ไม่มี Structure เราทำ Folder ซ้อนกันได้ไม่สิ้นสุด สะดวกแต่หา File ยาก Search ได้เฉพาะชื่อ File สร้างปัญหาในการตั้งชื่อ ต้องเป็น local network ถ้าเราต้องอยู่นอก office ก็ไม่สามารถใช้งาน File ได้ ไม่มีระบบ Log ในการตรวจสอบ การเข้าใช้งาน ไม่มีระบบเตือนใด ๆ สำหรับกรณีที่ถึงเวลา ที่ต้องเรียก File มาใช้งาน การส่งต่อให้บุคคลอื่น ต้อง ส่ง ผ่าน Mail แล้วก็เจอปัญหาส่งขนาดใหญ่ หรือส่งมาก ๆ ไม่ได้อีก ยังมีอีกหลายข้อที่เป็นปัญหา มีดีอยู่ข้อเดียวคือ คุ้นเคย ใช้งาน ไม่วุ่นวาย แต่ที่สุดแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอีกหลายเรื่อง