ผลรางวัลการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัดขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะรางวัลการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021 ที่ได้นำเสนอการสร้างนวัตกรรมทางด้านประกันภัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์และสามารถนำไปใช้ได้จริง **************************************************************************************************************************************** ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง: ทีม 23.59 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Banana ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม The pit **************************************************************************************************************************************** **************************************************************************************************************************************** งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทั้ง โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด บริษัท Thanager & Co จำกัด **************************************************************************************************************************************** รวมถึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทั้ง บริษัท Electronics Extreme จำกัด บริษัท แมกซ์…