Project ล่าช้า

ใครทำ Project Development Software เสร็จก่อนบ้างครับ ต้องบอกว่านาน ๆ ผมจะเจอซักที ( ส่วนมากเจอในกรณีที่ งบประมาณดีมาก ) ส่วนมากผมจะเจอ ช้ากว่ากำหนด แล้วก็มีช้าหลายแบบอีกนะ เช่น ออกแบบช้า พัฒนาช้า ทดสอบช้า Go life ช้า ช้าเป็นปี ช้าหลายปี เกิดอะไรขึ้นกับโครงการกันแน่ครับ สาเหตุก็ 100 – 1000 ประการ ผมขอเริ่มที่ส่วนใหญดีกว่า เพราะ Scope งานไม่ชัดเจนนี้เป็นประการแรก เลยครับ ตัวอย่าง เช่น ระบบ Big Data ที่ต้องการทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่มีขอบเขตว่าเรื่องอะไร เพราะต้องทำ TOR ยังนึกไม่ออก ถึงจะยังนึกไม่ออก ก็ต้องระบุเวลาไปก่อนละ ส่วนมากไม่เกิน 10 เดือนครับ งานเข้าเลยทีเดียวสำหรับบริษัท ที่ต้องเข้าไปทำงาน เพราะ ในแง่การวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าลูกค้ายังไม่มีขอบเขตข้อมูล…

Project Team

ในโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม ในความเข้าใจของบริษัท ทั่วไป มักเข้าใจผิดกันมากว่า เราจ้าง Programmer มาตำแหน่งเดียวก็สามารถทำทุกอย่างได้ ในความเป็นจริง แล้วแนวคิดนี้ ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เลย เนื่องจากการพัฒนาระบบต้องการ บุคคลากรที่มีความรู้ในหลายด้าน ไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในคน คนเดียวได้ ดังนั้นมาดูกันครับว่าเราต้องการใครบ้างในการพัฒนาระบบ Development Team Project Manager : ควบคุมแผนงาน Scope of work ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถส่งงานได้ตามแผน นำเสนอ สถานะโครงการต่อที่ประชุม Business Analysis : ออกแบบการใช้งานระบบ Flow การทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User และเป้าหมายของการใช้งานระบบ Designer : ออกแบบ Interface UX/UI ให้ได้รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และ สามารถนำไปส่งต่อให้ทีม พัฒนาทำได้อย่างรวดเร็ว System Analysis : ออกแบบและควบคุม Data Flow , Data Dic…