Azure Custom Vision

Azure Custom Vision Azure Custom Vision เป็นบริการของ Azure ที่ใช้สำหรับการทำ Computer Vision (CV) ได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดฉลากกำกับเพื่ออธิบายรูปภาพ สร้าง ปรับปรุง และนำโมเดลจำแนกรูปภาพไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราอัปโหลดรูปภาพ และทำการติดฉลากให้กับรูปภาพเรียบร้อยแล้ว อัลกอริทึมจะทำการฝึกสอนโมเดลจากรูปภาพที่เราได้อัปโหลดขึ้นไป จากนั้นจะคำนวณประสิทธิภาพของโมเดลออกมา เราสามารถเริ่มต้นสร้างโมเดลง่าย ๆ ด้วยขนาดข้อมูลจำนวนน้อย ( 50 ภาพต่อประเภท) เมื่ออัลกอริทึมถูกฝึกสอนแล้ว เราสามารถที่จะทำการทดสอบ หรือฝึกสอนใหม่ และใช้โมเดลจำแนกรูปภาพใหม่ ๆ ตามความต้องการของแอปพลิเคชันปลายทางได้ อีกทั้งยังสามารถส่งออกรูปแบบการฝึกสอนสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย เริ่มต้นสร้างโปรเจค ก่อนอื่นเราต้องเปิด https://www.customvision.ai แล้วทำการ Sing In หลังจากนั้นคลิกที่ New Project Azure Custom Vision สามารถรองรับงานการจำแนกรูปภาพ (Classification) และการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ในครั้งนี้เราจะทำการจำแนกรูปภาพ เมื่อเราสร้างโปรเจคขึ้นมา ให้เลือกรูปแบบโปรเจคเป็นการจำแนกรูปภาพ…

PowerApps Quotation

PowerApps Quotation ปัจจุบันการออกใบเสนอราคา โดยส่วนมากเราจะออกจาก Excel หรือ บางบริษัทก็ออกจากโปรแกรมบัญชี แต่ที่ทั้ง 2 แบบนี้ไม่มีให้ คือ การ Approve online ยิ่งบริษัทที่มีโครงสร้าง ซับซ้อน การทำงานต้อง Print ออกมาแล้วให้ ผู้จัดการเซ็นต์กันอย่างเดียว หรือ ไม่ก็ ส่ง mail ถามกันก่อนแบบนี้ นี่เรายังไม่รวมถึง บริษัทที่ต้องการเพิ่ม Field พิเศษ เข้าไป ต้องบอกว่าทำไม่ได้ หรือว่า เราต้องการป้องกันการทำใบเสนอราคาผิดพลาด โดยให้ระบบตรวจสอบเอง นี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอมานานมาก แต่ปัญหานี้ผมแก้ไขได้แล้วครับ เพราะ ชุด Office 365 ที่ให้เครื่องมือ Power Apps ที่ช่วยให้ผมทำแบบ Form สำหรับใบเสนอราคาได้แบบง่าย ๆ ข้อดีของการทำได้เอง มีหลายข้อ เช่น กำหนด Field ได้เอง กำหนด…