Dynamic

Dynamic 365 Sales

Dynamic 365 Sales Dynamic 365 Sales คือ Module สำหรับบริการจัดการงานขายจาก Microsoft Dynamics 365 Sales ช่วยให้พนักงานขายสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก และปิดการขายได้เร็วขึ้น ใช้ Dynamics 365 Sales เพื่อติดตามบัญชีและผู้ติดต่อของคุณ ดูแลการขายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบคำสั่งซื้อ และสร้างหลักประกันการขาย คุณยังสามารถสร้างรายชื่อทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย และติดตามกรณีการบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือโอกาสทางการขายเฉพาะ บทความนี้แสดงภาพรวมของความสามารถใน Dynamics 365 Sales License แยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้ ต่อไปนี้คือข้อเสนอ Dynamics 365 Sales ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการของธุรกิจ: Dynamics 365 Sales Premium Dynamics 365 Sales Premium รวมความสามารถของ Dynamics 365 Sales Enterprise เข้ากับคุณลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Dynamics 365 Sales และ Microsoft…