Form Hotel Check In

Form Hotel Check In ธุรกิจโรงแรม ที่ต้องมีเอกสารให้ ผู้พักเซ็นต์เอกสาร จากกระดาษ เรามาเปลี่ยนให้เป็น E-Form บน Tablet เพิ่มความสะดวกให้กับผู้พัก และ การจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียนยิ่งขึ้น ยกระดับการบริการให้ดูทันสมัย สร้างความประทับใจให้ลูกค้า สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าให้จากการใช้ กระดาษในรูปแบบเดิม ๆ ที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ เราสามารถนำมาเป็นข้อมูลให้กับทีม Marketing เพื่อวิเคราะห์และส่งข้อมูล Promotion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลได้ทันที ประโยชน์ที่ได้จากระบบข้อมูลที่ดี จุดเริ่มต้นของความประทับใจ คือ ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ดังนั้นถ้าเรารู้จักลูกค้าของเราดีพอ เราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจ และเป็นการสร้างลูกค้าประจำของโรงแรม ด้วยการทำงานที่เป็น E-Form บน Table ช่วยให้ลูกค้า กรอกข้อมูลได้ง่าย แค่ Click ไม่ต้องเขียนอะไรให้วุ่นวาย หรือ การใช้ AI ช่วยในการกรอกข้อมูลจากภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือ Passport ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง หลังจากได้ข้อมูล ระบบสามารถส่งต่อให้ระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ…

Power Apps Model Driven

Power Apps Model Driven Power Apps Model Driven คือ Apps ที่มีการเน้น ข้อมูลเป็นหลักเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นหมวดการสร้าง Apps อีกแบบหนึ่งของ Power Apps ซึ่งจะแตกต่างจาก Canvas และนำไปใช้กับประเภท App เช่น คุณสมบัติที่แตกต่างจาก Casvas การออกแบบแอปที่เป็นแบบโมเดลเป็นแนวทางที่เน้นการเพิ่มแดชบอร์ด ฟอร์ม มุมมอง และแผนภูมิให้กับแอปของคุณ ด้วยโค้ดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย คุณสามารถสร้างแอปที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนมาก ในแอปพื้นที่ทำงาน ผู้ผลิตแอปจะควบคุมเค้าโครงแอปได้ทั้งหมด ในทางกลับกัน ในแอปที่เป็นแบบโมเดล เลย์เอาต์ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยส่วนประกอบที่คุณเพิ่ม เน้นที่การดูข้อมูลธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็วและตัดสินใจมากกว่าการออกแบบแอพที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสำหรับ Model Driven คุณสมบัติที่นอกจากจะพัฒนาในหมวด Model Driven ได้แล้ว ยังได้ option พิเศษ เพิ่มขึ้นมาอีกเช่น ระบบ AI Builder ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนา App ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาพ การแปลง Picture to text และอื่น ๆ…