Inspection Form

Inspection Form เอกสาร Inspection คือ เอกสารที่เอาไว้ตรวจสอบงาน เช่น การตรวจสอบ สถานะที่ ก็จะมีหัวข้อกำหนดไว้ ว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง หรือ เครื่องจักร ก็จะแยะเป็นเครื่องแต่ละประเภท ดังนั้นตัวเอกสารแบบนี้จึงมีหลายแบบมากๆ ซึ่งในการทำ Maintenance อาจจะมีเรื่องพวกนี้เป็น หลาย 100 แบบ ปัญหาของการใช้เอกสาร Inspection มีเอกสารหลายแบบ ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ ถ้าต้องการทำ report ต้องมาอ่านค่าแล้วนำมา สรุปเองอีกครั้ง เป็นการทำงานซ้ำซ้อน มี Error สูง ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ว่าไปบันทึกจริงหรือไม่ ทางแก้ไขของเอกสาร Inspection การเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้กระดาษมาเป็น Inspection E-Form เช่นการใช้ Tablet ในการจดบันทึกแทน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการใช้ในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อดีดังนี้ ไม่ต้องเตรียมเอกสาร เพราะสามารถเรียก Form ได้จาก Internet การบันทึกข้อมูล มีตัวช่วยในการช่วยบันทึก และ ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ทำงานครั้งเดียวสรุปข้อมูลทุกอย่างออกมาแบบ…