Kaizen

Kaizen คือ  หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยหลักๆ มีเป้าหมายเพื่อ กลยุทธ์หลัก Kaizen ระบบสำคัญของ Kaizen ขั้นตอนในการทำ Kaizen รายการตรวจสอบ 4M รายการตรวจสอบ 4M คือ กรอบการวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการทำงาน โดยมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ Man, Machine, Material, Method (คน, เครื่องจักร, วัสดุ และวิธีการ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยใด ดังนี้ การตรวจสอบ 4M ช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตหรือการทำงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ระบบอบรมพนักงาน ตามเอกสาร WI , SOP ด้วย Media แบบ Video สามารถเปิดดูได้บนมือถือ ควบคุมสิทธิ การใช้งานและตรวจสอบการดูข้อมูลแบบ…

What is SOP

What is SOP SOP คือ Standard Operation Process แปลเป็นไทยง่าย ๆ ก็คือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน แล้วทำไมต้องมี SOPs มาตรฐานการปฏิบัติงานมีไว้เพื่ออะไร คำตอบคือ “เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนั่นเอง” ปกติจะเป็นเอกสารที่อยู่ในระบบ ISO แต่ในเอกสารมักจะไม่มีรายละเอียด เล็ก ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือ อาจจะมีแต่ ผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะไม่เข้าใจ ยิ่งเป็นเอกสารที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ยิ่งทำความเข้าใจยากเข้าไปอีก ดังนั้นเอกสารจึงยังไม่พอสำหรับการทำให้พนักงานเข้าใจในวิธีการทำงานที่แท้จริง เอกสารที่ไม่มีคุณภาพ นำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างในการทำงาน เช่น การเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ยิ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ การเขียนอธิบายที่ต้องมีการจิตนาการแล้ว ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ก็ทำได้ไม่ดีมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างผลกระทบ เช่น พนักงานทำงานผิดพลาด พนักงานเสียเวลาในการทำความเข้าใจ ผลผลิตเสียหาย ความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานพลาด ผลงานไม่ได้มาตราฐานตามที่ต้องการ ส่วนประกอบเอกสาร โดยพื้นฐานควรมีส่วนประกอบหลักดังนี้  จุดประสงค์:  ระบุจุดประสงค์ของงานชัดเจน รวมถึงเป้าหมายของงาน หรือ สิ่งที่ SOP ตัวนี้สามารถแก้ไขได้  ขั้นตอน:  กำหนดแนวทางว่าจะทำงานนั้น…

รักษาลูกค้าเก่า CRM

รักษาลูกค้าเก่า CRM ข้อดีอีกอย่างของ การรักษาลูกค้าเก่า ก็คือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทกว่าการหาลูกค้าใหม่ได้ถึง 5 เท่า! ซึ่งเป็นข้อมูลที่พบจากการจัดทำแบบสอบถามทางธุรกิจของ invesp เท่านั้นยังไม่พอ จากการศึกษาวิจัยทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (hbswk.hbs.edu) ยังพบอีกว่าหากอัตรา การรักษาฐานลูกค้าเก่า (Customer Retention) เพิ่มขึ้น 5% สามารถส่งผลต่อกำไรของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 25-95% นอกจากนี้โอกาสในการขายกับลูกค้าเก่าก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ 60-70% มากกว่าการขายกับลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสปิดการขายได้ 5-20% .. โดยเฉพาะในปี 2021 5 สิ่งสำคัญใน การรักษาฐานลูกค้าเก่า 1. รู้ก่อนว่าใครคือลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทของคุณ ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกก่อนว่าใครคือลูกค้าพิเศษ โดย 3 สิ่งที่สามารถใช้ในการพิจารณาลูกค้าที่จัดมาอยู่ในลิสต์ VIP ได้ คือ ลูกค้าที่นานๆ ซื้อที แต่ซื้อทีละเยอะๆ หรือยอดสูงๆ ลูกค้าที่ยอดไม่สูงมาก แต่ซื้อซ้ำเป็นประจำมาอย่างยาวนาน ลูกค้าที่ยินดีที่จะบอกต่อ และแนะนำไปยังคนอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ ลูกค้า 3 กลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กันได้นานๆ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เข้าข่าย 3 กลุ่มนี้…