Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management (EDM)

Enterprise Document Management หรือ EDM Enterprise Document Management หรือ EDM หมายถึง หนึ่งในเครื่องมือการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบ Digital Transformation สามารถค้นหา และเข้าถึงเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว แถมยังควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารได้ วัตถุประสงค์ของ Enterprise Document Management Service by Fusion Solution Fusion เริ่มให้บริการ ระบบจัดเก็บเอกสารด้วย SharePoint ตั้งแต่ปี 2006 ตลอดระยะเวลา กว่า 15 ปีเราให้บริการลูกค้านับ 100 ราย ทั้งบริษัท ขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก เราเข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจ ปัญหาการทำงาน และให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้งาน Microsoft 365 ณ. ปัจจุบัน พัฒนาระบบ และจัดการเอกสารให้เป็นแบบ Centralize รูปแบบ Document Management Lifecycle…