สร้างระบบ ISO

สร้าง ระบบ ISO ขั้นตอนการทำระบบ Document ISO ในองค์กร การเตรียมการสำหรับการทำ ISO สุดท้ายปลายทาง คือ การจำทำเอกสารสำหรับบริหารให้ได้ตามมาตราฐาน ดังนั้นการบริการระบบเอกสารจึงสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำ ระบบ ISO เพราะสิ่งที่ผู้ตรวจเค้าจะดูว่าบริษัทจะได้ ISO หรือป่าว ก็คือ เอกสารต่าง ๆ นี่แหละ และเจ้าหน้าที่ DCC ก็คือหัวใจของการจัดเก็บเอกสาร ที่จะวางกรอบการทำงานด้านเอกสารของทั้งบริษัท ปัญหาของการจัดทำ ปัญหาใหญ่สุด คือ ความไม่คุ้นเคยกับการทำงานตามเอกสาร ISO ของพนักงาน โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่มี Application ที่ใช้ควบคุมการทำงาน และการอบรมพนักงาน ก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ เพราะมีกรณีที่พนักงาน เข้า ออก ความมีวินัย ของตัวพนักงาน หัวหน้าที่เข้าออก เจ้าหน้าที่ DCC ที่อาจจะเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ พวกนี้ทำให้การจัดการเอกสาร โดยอาศัยแค่ ระเบียนที่เขียนไว้ จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางออกจริง…