สร้างระบบ ISO

สร้างระบบ ISO ขั้นตอนการทำระบบ Document ISO ในองค์กร การเตรียมการสำหรับการทำ ISO สุดท้ายปลายทาง คือ การจำทำเอกสารสำหรับบริหารให้ได้ตามมาตราฐาน ดังนั้นการบริการระบบเอกสารจึงสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำ ISO เพราะสิ่งที่ผู้ตรวจเค้าจะดูว่าบริษัทจะได้ ISO หรือป่าว ก็คือ เอกสารต่าง ๆ นี่แหละ และเจ้าหน้าที่ DCC ก็คือหัวใจของการจัดเก็บเอกสาร ที่จะวางกรอบการทำงานด้านเอกสารของทั้งบริษัท ปัญหาของการจัดทำ ปัญหาใหญ่สุด คือ ความไม่คุ้นเคยกับการทำงานตามเอกสาร ISO ของพนักงาน โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่มี Application ที่ใช้ควบคุมการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ ISO DCC QMR TQM QMT โปรแกรม ISO ช่วยทำให้ระบบ ISO ง่ายขึ้นได้อย่างไร ระบบจะเป็นตัวช่วยในจังหวะที่หน่วยงาน ได้จัดเตรียมเอกสารมาเรียบร้อย แล้วส่งต่อให้ DCC ทำการลงทะเบียน ขอ Approve เอกสาร เพื่อประกาศใช้…