Passwordless

Passwordless

Passwordless คืออะไร? การเข้าใช้งานระบบ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนการใช้งานผ่านการ Login ระบบด้วยการสร้าง Username และ Password ถือเป็นด่านทดสอบความปลอดภัยของข้อมูลด่านแรก ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าใช้งานแทนเราได้ แต่ปัญหามักจะเกิด เมื่อ Password ของเราถูกแฮค หรือถูกขโมย (Phishing) ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งค่ารหัสที่ง่ายเกินไป หรือตัวผู้ใช้งานเองเกิดลืมรหัสผ่าน จนกรอกรหัสผิดซ้ำๆ ส่งผลให้ Account ล๊อค เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ 𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱𝗹𝗲𝘀𝘀 (𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻) ” หรือ การยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านขึ้น เช่น การใช้ One-Time Password (OTP) จาก SMS หรือ Authenticator Application ต่างๆ การใช้ Mobile Authenticator เช่น การใส่รหัส PIN, การตรวจสอบลายนิ้วมือ, การตรวจสอบ Face…