E-SignatureVSDigitalSignature

E-Signature VS Digital Signature

E-Signature VS Digital Signature วันนี้ Fusion Solution มีคำตอบ จากที่หลายๆ คนอาจสงสัยกันว่า E-Signature VS Digital Signature คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร? เป็นลายเซ็นแบบเดียวกันหรือไม่? มาค่ะ บทความนี้จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจ พร้อมกันหรือยัง ถ้าพร้อม !!!! แล้วไปดูกันเลยค่ะ E-Signature คืออะไร ? E-Signature ย่อมาจาก Electronic Signature : หรือ เรียกกันว่า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถใช้เป็นตัวเลข อักขระ อักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาสร้างเป็นชุดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสสำหรับยืนยันความเป็นเจ้าของ ทำให้มั่นใจ และตรวจสอบได้ Digital Signature คืออะไร ? ดิจิทัล ซิกเนเจอร์ : หรือ เรียกกันว่า ลายเซ็นดิจิทัล หมายถึง…