RPA for tester

RPA for tester เอา RPA มาทำ Tester ได้หรือป่าว ได้แน่นอนครับ แต่จะเอามาแทนคนเลยนี่ยังไม่ถึงขนาดนั้น แล้วอะไรทีทำได้ดี ก็มีครับจุดเด่นมีแยะเรามาดูกันที่ละข้อกัน ซึ่งลักษณะการทำ test จะเป็นการระบุขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ แล้วเขียนเป็น ข้อมูล และ Condition ใน Excel ข้อดีของ RPA Tester ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ tester ในการ Key Data เหมาะสำหรับ test ที่เป็น scenario ปกติ คือ Key ตามที่ออกแบบระบบไว้ ซึ่งระบบควรทำได้เป็นอย่างน้อย ตั้งเวลาในการทำ test หรือ ให้ระบบ ticker bot ได้จากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ระบบรายงานผลการ test ว่า ผ่านหรือมี error ที่จุดไหนส่งกลับมาให้ผู้เรียก bot…