Outlook 365

Outlook 365 Outlook 365 เป็นโปรแกรมสำหรับใช้เปิด Mail ของ Microsoft โดยจะมี 2 หมวดคือ Desktop กับ Web นะครับ โดยหมวด Desktop สามารถใช้ร่วมกับ Mail ค่ายไหนก็ได้ เช่น Google Mail หรือ อื่น ๆ โดยวิธีการทำงาน คือใช้การดูด Mail จาก Server มาเก็บที่ตัว Desktop หลังจากนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ต่อ Internet เราก็สามารถเปิดดู Mail ในหมวด Offline ได้ครับ ซึ่งถือว่าสะดวกกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก บริการดูแลระบบ Mail ให้บริการย้าย Mail จาก Host อื่น มาที่ Office 365 ดูแลระบบให้ทำงานได้ต่อเนื่อง บริการ Helpdesk…