TOR Business Intelligent

TOR Business Intelligent ตอนนี้ผมมีประสบกรณ์ดี ๆ มาแบ่งให้ดูครับ พร้อมกับการวิเคราะห์ ร่าง TOR ด้วยว่า การเขียนแบบนี้ ตรงไหนที่ต้องปรับปรุง ลองมาดูกันเลยครับ ข้อมูลชุดนี้ ผม Search เอาจากใน Internet นะครับ ขอบเขตการดำเนินงาน      4.1  ผู้รับจัดหาจะต้องจัดส่งบุคลากรของผู้รับจัดหา จำนวนไม่น้อยกว่า xxx คน เข้าปฏิบัติงานในงานสารสนเทศ xxxx โดยทำหน้าที่เป็นบุคลากรที่สนับสนุนด้านบริการข้อมูล ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานดังนี้ (1)  มีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะของ PowerBI และ Microsoft SQL Server Management Studio และ ภาษา SQL และ SQL Server Integration Services (SSIS) เป็นอย่างดี (2)  พร้อมที่จะเรียนรู้ Business Process ของ xxx…