Power BI – Report Server

Power BI Report Server คือ การตั้ง Server ที่เป็น On Premise ให้เป็น Power BI Portal ที่สามารถ บริหารจัดการรายงานแล้วควบคุมสิทธิการเข้าถึงของ User โดยตัว Report Server จะทำหน้าที่แทน Power BI Portal ที่อยู่บน Cloud ได้ การใช้งานตัวเลือกที่เป็น Power BI Report Server อาจจะเกิดได้ในกรณีที่หน่วยงานไม่ต้องการเอาข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud และการใช้รูปแบบนี้ อาจจะมีอีกเหตุผลคือ ต้องการใช้ทรัพยากร Server ของหน่วยงานเอง เพราะสามารถจะควบคุมประสิทธิภาพได้ดีกว่าแบบ Cloud เปรียบเทียบ Power BI Report Server / Power BI service Features Power BI Report Server…

Power BI – Fraud Solution

Power BI – Fraud Solution ระบบตรวจจับทุจริต ในไทยไม่ค่อยมีการนำมาพูดถึง ส่วนมากการวิเคราะห์ข้อมูล จะวนอยู่ไม่เรื่องการเงิน ก็เรื่องการผลิต แต่ก็มีบางธุรกิจที่สนใจ เรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง เงิน โดยเฉพาะธนาคาร หรือ ไม่ก็กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มักจะมีผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่จำนวนงานที่มากจนดูไม่ไหว ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้เกิดทุจริตขึ้นได้ ดังนั้นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย Model ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ปิดช่องโหว่ ที่เกิดจากการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงได้ และ อีกประเด็นที่ Model จะมาช่วยได้ก็คือ การหาความสัมพันธ์ที่ยากจะมองออก เช่น ราคาแพงเกินไป ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาล หรือ ปัจจัยอะไรเลย ก็สามารถบอกได้ง่าย แต่กับบางอย่าง เช่น น้ำมันที่ขึ้นลงทีน่าใจหายแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย การจะบอกว่า ซื้อมาถูกหรือแพง ย่อมต้องดูปัจจัยประกอบหลายอย่าง ดังนั้นในกรณีนี้ การจะบอกว่าสินค้าที่ซื้อมา เหมาะสมหรือป่าว ก็ไม่สามารถใช้ตาดูได้แน่ ๆ ในบางกรณีสิ่งที่ ตรวจสอบพบ ก็ไม่ใช่เรื่องของราคา แต่เป็น ประเด็นอื่น เช่น ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ…