CRM : B2B

ระบบ CRM แบบทั่วๆ ไปจะเป็นระบบการบริการงานขายของทีม Sales แบบนี้ แต่จะไม่ได้เอามา แทน ขั้นตอนการซื้อขาย ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทุกอย่างลูกค้าเปิด PO มายังไงก็เป็นเหมือนเดิม CRM : B2B จะไม่ได้เป็นการบริการงานขายของ Sales นะครับ Sales ทำงานยังไงก็เป็นแบบนั้น แต่ Software ที่ระบุว่า B2B จะเป็นการเปลี่ยนขั้นตอนการสั่งซื้อของ บริษัท กับ บริษัท ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการสั่งซื้อให้ง่ายขึ้น สำหรับการซื้อขายที่ซื้อกันประจำ ซื้อมาเพื่อเอาไปขายต่อ แบบนี้ คือไม่ต้องรอให้ Sales ออกใบเสนอราคา ให้เสียเวลา เราจะซื้อของอยู่แล้ว ทำให้สะดวกขึ้นแบบมากๆ เพราะระบบจะมี Feature เช่น ราคาที่ได้เป็นราคาล่าสุดเสมอจาก Supplier มีประวัติการสั่งซื้อไว้ตรวจสอบย้อนหลังก็ทำได้สะดวก มีระบบแจ้ง Promotion ผ่านระบบไม่ต้องรอ mail มีระบบสมัครเข้าร่วม Program Promotion ที่เป็นช่วงเวลาได้ด้วย ระบบติดตามสินค้าที่สั่ง ระบบเปิด…