AI Big Data Chat

AI Big Data Chat AI Big Data Chat เป็น 3 Technology ที่มีบทบาทมาก ณ. เวลานี้ ทั้ง 3 ตัวสัมพันธ์กันอย่างไร Chat เริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน เพื่อ คือ Chat ที่มีมาเป็น 20 กว่าปี การโต้ตอบทางตัวอักษรแบบ real time สมัยปี 2539 เมื่อผมยังเรียน มหาลัย เริ่มมี Chat กันแล้วเราใช้คุยกับสาว ต่างคณะกัน แล้วการ Chat ก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นมาตลอดระยะเวลา 20 ปี จนมาถึงยุคที่การ chat ผ่าน มือถือ อุปกรณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง กลายเป็น Chat เป็น Application ที่ทุกคนมีใช้งานได้อย่างสะดวก และ ขาดไม่ได้ Big Data…

AI Time Attendance

AI and Time Attendance AI กับ Time Attendance มีความเกี่ยวข้องอะไรกัน เมื่อเราใช้ Mobile Time Attendance เราจะสามารถได้ข้อมูลสำคัญมา 2 อย่าง คือ เวลาเข้างาน กับ สถานที่ทำงาน จากข้อมูลที่ได้มา เราสามารถใช้ AI ในการวิเคราะห์หา สิ่งที่ซ้อนเร้นอยู่ เช่น ถ้าเราใช้กับ แผนก Support สิ่งที่ได้มาอาจจะเป็น สถานที่ ที่ใช้เวลาในการ Support นานสุด การจัดกลุ่ม และจัดแบ่งกลุ่ม ตาม Profile การให้บริการ จากความถี่ และ ระยะเวลาในการ Support สามารถประเมินความคุ้มค่าของแต่ละ job การหาค่าความเหมาะสม ในการ support เช่น เวลา และ จำนวนครั้ง ซึ่งที่สุดแล้ว สามารถนำไปคำนวณหาค่า บริการที่เหมาะสมได้…

HR Knowledge

HR Knowledge ส่วนงาน บุคคลในหลายหน่วยงานมักจะได้รับโจทย์จากผู้บริหารว่า ต้องการทำระบบจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประเด็นคือจะเริ่มจากอะไรดี หลาย ๆ หน่วยงาน จะคิดเรื่องของพื้นที่จัดเก็บก่อน แต่มักจะไม่ได้คิดว่า หน่วยงานมีความรู้อะไรที่จะจัดเก็บบ้าง และ ที่เจอส่วนมากคือ ยังไม่มี ความรู้จริง ๆ ที่จะจัดเก็บ พอสร้างพื้นที่เสร็จแล้ว สิ่งที่เจอคือ จะเอาเอกสารมาเก็บ พวก ISO แต่จริงแล้วขบวนการ ISO มีระบบจัดการขบวนการทั้งหมดอยู่แล้ว ทั้งจัดเก็บ ทั้งการพัฒนาขั้นตอน ดังนั้น การจะเริ่มเรื่อง KM ในหน่วยงาน จึงต้องพิจารณาจาก ความรู้ ก่อน ว่าเรามีความรู้อะไร และอยู่ในรูปแบบไหน เป็น File , Video หรือ xxx ดังนั้น ถ้าส่วนของแผนกบุคคลได้รับโจทย์ เรื่อง KM เราต้องเริ่มจาก การพิจารณา ก่อนนะครับว่า ความรู้เรามีหรือยัง ต่อมาแล้ว อะไรละที่เราจะ เรียกว่าความรู้ ถ้ามี…