CRM AI

CRM เป็นระบบการทำงานสำหรับพนักงานขายลักษณะ การใช้งาน คือ ให้ Sales บันทึกข้อมูล การทำงาน และประเมิน Pipe Line ในการขาย และที่สำคัญคือให้ ผู้จัดการสามารถติดตามการทำงานของ Sales ได้ทุกระยะ ดังนั้น ถ้าจะซื้อ CRM แล้วหวังว่า Sales จะขายได้มากขึ้น ต้องบอกว่า ไม่ใช่ เพราะมันต้องประกอบไปด้วย ผู้จัดการแผนกขาย ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ ร่วมด้วย AI เป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยประเมินข้อมูล และส่งต่อข้อสรุปการทำงานให้กับผู้จัดการขาย ให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และ ช่วยทำหน้าที่แทน Sales ในบางเรื่อง เช่น การตอบข้อมูล การทำหน้าที่เป็น Admin ให้กับแผนก ปัจจุบันการทำ AI มาช่วยร่วมกับ CRM จะช่วยในหลายเรื่องของขบวนการขาย เช่น AI ช่วยให้ ข้อมูล ราคา , สินค้าคงเหลือ ,…